การลดขนาดของรูปภาพและสิ่งที่แนบ

เมื่อคุณส่งข้อความที่มีขนาดเกินขนาดข้อความสูงสุดทั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณหรือของผู้รับก็ตาม ข้อความนั้นจะถูกส่งกลับมาที่คุณและส่งไม่ถึงผู้รับ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้มักเรียกว่าข้อความ "ตีกลับ"

การปรับขนาดของรูปภาพและสิ่งที่แนบให้เหมาะสมสำหรับอีเมลช่วยให้ข้อความมีขนาดไม่เกินขนาดสูงสุดที่กำหนดสำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมลส่วนใหญ่

หมายเหตุ    เมื่อส่งข้อความผ่านอินเทอร์เน็ต ขนาดของข้อความนั้นจะใหญ่กว่าผลรวมของตัวข้อความ กราฟิก รูปภาพ และสิ่งที่แนบ การเข้ารหัสข้อความเพื่อส่งผ่านอินเทอร์เน็ตจะทำให้ข้อความมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกประมาณหนึ่งในสาม ตัวอย่างเช่น ถ้า ISP ของคุณอนุญาตให้คุณส่งข้อความได้ไม่เกิน 10 เมกะไบต์ (MB) และคุณรวมสิ่งที่แนบขนาด 9 MB เข้ามาด้วย ข้อความของคุณน่าจะเกินขนาดสูงสุดแล้ว

นอกเหนือจากขนาดสูงสุดต่อข้อความแล้ว บัญชีผู้ใช้อีเมลหลายบัญชียังมีจำกัดขนาดสูงสุดของกล่องจดหมายหรือที่เก็บของบัญชีด้วย สิ่งที่แนบที่มีขนาดใหญ่นั้นไม่เพียงแต่จะทำให้กล่องจดหมายของผู้รับเต็มเท่านั้น แต่ยังจะเพิ่มขนาดแฟ้มข้อมูล Outlook และกล่องจดหมายของคุณเองด้วย โดยค่าเริ่มต้น สำเนาของแต่ละข้อความที่คุณส่งจะมีการบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง ใน Outlook

ในบทความนี้

การลดขนาดของรูปภาพที่แนบ

แฟ้มรูปภาพที่แนบภายใน Outlook

แฟ้มรูปภาพที่ส่งจาก Windows Explorer ด้วยคุณลักษณะ ส่งไปยัง

การลดขนาดแฟ้มรูปภาพโดยการลดคุณภาพความละเอียดของรูปภาพที่แนบ

การลดขนาดของแฟ้มที่แนบ

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการขนาดเมื่อส่งรูปภาพและสิ่งที่แนบ

การลดขนาดของรูปภาพที่แนบ

การลดขนาดของรูปภาพที่คุณแนบไปกับข้อความอีเมลใน Outlook 2010 ทำได้สองวิธี ได้แก่

 • ลดสัดส่วนของรูปภาพ    กล้องดิจิทัลสามารถสร้างรูปที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดเต็มหน้าจอภาพของคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มาก การบีบอัดรูปให้มีความกว้างและความสูงลดลงสามารถลดขนาดแฟ้มได้อย่างมาก ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้กับรูปภาพที่แนบ แต่ไม่ได้แสดงอยู่ภายในเนื้อหาของข้อความ

 • บีบอัดความละเอียดของรูปภาพ    โดยการลดจำนวนจุดต่อนิ้ว (DPI) ขนาดของแฟ้มจะลดลง แต่คุณภาพของรูปจะได้รับผลกระทบไปด้วย การแสดงรูปบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ต้องการ DPI ต่ำกว่ารูปที่พิมพ์ออกมา ถ้าผู้รับไม่จำเป็นต้องได้ความละเอียดคุณภาพสูง ให้ใช้ความละเอียดที่น้อยลง ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้กับรูปภาพที่ปรากฏภายในเนื้อหาของข้อความ

ในทุกกรณีดังกล่าว แฟ้มรูปภาพต้นฉบับที่บันทึกในฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์หรือในอุปกรณ์หน่วยความจำของคุณจะไม่ถูกปรับเปลี่ยน เฉพาะสำเนาของรูปภาพที่กำลังจะส่งเท่านั้นที่จะถูกลดขนาดลง

แฟ้มรูปภาพที่แนบภายใน Outlook

เมื่อคุณเพิ่มสิ่งที่แนบใน Outlook คุณสามารถลดขนาดรูปภาพที่แนบโดยดำเนินการเฉพาะแต่ละข้อความได้ เมื่อคุณเลือกที่จะลดขนาดรูปขนาดใหญ่ รูปที่แนบใดๆ จะถูกลดขนาดเป็นความละเอียดสูงสุดไม่เกิน 1024x768 พิกเซล

หมายเหตุ    ถ้าคุณฝังรูปภาพไว้ในเนื้อหาของข้อความ ซึ่งคือรูปภาพที่ปรากฏขึ้นในข้อความ ด้วยการใช้คำสั่ง รูปภาพ ในกลุ่ม ภาพประกอบ คุณลักษณะการปรับขนาดรูปที่แนบจะไม่สามารถใช้งานได้

 1. สร้างข้อความอีเมลใหม่ใน Outlook

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม รวม ให้คลิก แนบแฟ้ม

  เคล็ดลับ    คุณสามารถลากแล้วปล่อยรูปภาพจาก Windows Explorer ได้เช่นกัน แฟ้มรูปภาพจะถูกแนบไปกับข้อความอีเมล

 3. ในหน้าต่างข้อความ ให้คลิกแท็บ แฟ้ม

 4. ภายใต้ รูปที่แนบ ให้คลิก ปรับขนาดของรูปที่มีขนาดใหญ่ เมื่อฉันส่งข้อความนี้

 5. คลิกแท็บ ข้อความ เพื่อกลับไปยังข้อความของคุณ

 6. เมื่อคุณเขียนข้อความอีเมลเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ ส่ง

แฟ้มรูปภาพที่ส่งจาก Windows Explorer ด้วยคุณลักษณะ ส่งไปยัง

เมื่อคุณใช้ Windows Explorer เพื่อเลือกแฟ้มรูปภาพแล้วสร้างข้อความอีเมลขึ้น คุณมีทางเลือกในการปรับขนาดได้หลายทาง

 1. เปิด Windows Explorer โดยคลิก เริ่ม จากนั้นคลิกสองครั้งที่ คอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ    คลิกสองครั้งที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน ใน Windows XP

แป้นพิมพ์ลัด    เมื่อต้องการเปิด Windows Explorer ให้กดแป้นโลโก้ Windows +E

 1. ไปที่โฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการส่ง

 2. เลือกรูปภาพ เมื่อต้องการเลือกหลายแฟ้ม ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะคลิกแต่ละแฟ้ม

 3. คลิกขวาแฟ้มที่เลือก ชี้ไปที่ ส่งไปยัง แล้วคลิก ผู้รับจดหมาย

  ใน Windows 7 กล่องโต้ตอบ แนบแฟ้ม จะปรากฏขึ้น ใน Windows Vista และ Windows XP กล่องโต้ตอบที่คล้ายกันจะปรากฏขึ้น

 4. ในรายการ ขนาดรูปภาพ ให้คลิกขนาดรูปที่คุณต้องการ

  ขนาดแฟ้มใหม่โดยประมาณจะปรากฏขึ้น

  หน้าต่างข้อความ Outlook หน้าต่างใหม่จะปรากฏขึ้นพร้อมด้วยรูปภาพที่แนบ

ด้านบนของหน้า

การลดขนาดแฟ้มรูปภาพโดยการลดคุณภาพความละเอียดของรูปภาพที่แนบ

หมายเหตุ    ตัวเลือกนี้มีให้ใช้กับรูปภาพที่ปรากฏในเนื้อหาของข้อความเท่านั้น

เมื่อคุณไม่จำเป็นต้องใช้ทุกๆ พิกเซล ในรูปเพื่อให้เป็นที่ยอมรับได้สำหรับปลายทางเป้าหมายของคุณ คุณสามารถลดหรือเปลี่ยนแปลงความละเอียดได้ การลดหรือเปลี่ยนแปลงความละเอียดจะมีประสิทธิภาพกับรูปที่คุณได้ปรับมาตราส่วนให้เล็กลง เนื่องจากรูปเหล่านี้จะมีจำนวนจุดต่อนิ้ว (dpi) เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงความละเอียดจะส่งผลต่อคุณภาพของรูป

 1. คลิกรูปภาพหนึ่งรูปหรือหลายรูปที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง การแก้ปัญหา

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก บีบอัดรูปภาพ

  กลุ่ม ปรับ บน Ribbon

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องคลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงความละเอียดสำหรับรูปภาพที่เลือกเท่านั้น ไม่รวมถึงรูปภาพทั้งหมดในเอกสาร ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำไปใช้กับรูปภาพนี้เท่านั้น

 4. ภายใต้ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ให้คลิกความละเอียดที่คุณต้องการ

สิ่งสำคัญ    การบีบอัดรูปภาพเพื่อลดขนาดแฟ้มจะเปลี่ยนแปลงปริมาณรายละเอียดที่มีอยู่ในรูปภาพต้นฉบับ ซึ่งหมายความว่า หลังจากบีบอัดแล้ว รูปภาพอาจดูแตกต่างจากก่อนการบีบอัด ด้วยเหตุนี้ คุณจึงควรบีบอัดรูปภาพก่อนนำลักษณะพิเศษแนวศิลป์ไปใช้

ด้านบนของหน้า

การลดขนาดของแฟ้มที่แนบ

ขนาดที่ลดได้ขึ้นกับชนิดของรูปแบบแฟ้มและเนื้อหา ตัวอย่างเช่น แฟ้ม .txt ของ Notepad จะลดขนาดได้ค่อนข้างมาก เอกสาร Microsoft Word 2010 ในรูปแบบแฟ้ม .docx นั้นถูกบีบอัดอยู่แล้ว การบีบอัดเพิ่มเติมจะมีผลต่อขนาดแฟ้มเพียงเล็กน้อย

หมายเหตุ    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดขนาดแฟ้มรูปภาพ ให้ดูที่ส่วน การลดขนาดของรูปภาพที่แนบ

 1. เปิด Windows Explorer โดยคลิก เริ่ม จากนั้นคลิกสองครั้งที่ คอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ    คลิกสองครั้งที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน ใน Windows XP

  แป้นพิมพ์ลัด    เมื่อต้องการเปิด Windows Explorer ให้กดแป้นโลโก้ Windows +E

 2. ไปที่โฟลเดอร์ที่มีแฟ้มที่คุณต้องการส่ง

 3. เลือกแฟ้ม เมื่อต้องการเลือกหลายแฟ้ม ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะคลิกแต่ละแฟ้ม

 4. คลิกขวารายการที่เลือก ชี้ไปที่ ส่งไปยัง แล้วคลิก โฟลเดอร์ที่บีบอัด

 5. เลือกแฟ้มบีบอัดที่เพิ่งสร้างขึ้นนี้

  ชื่อแฟ้มจะเหมือนกับชื่อแฟ้มเดิม แต่ไอคอนจะแตกต่างกัน ถ้าคุณได้กำหนดค่า Windows ให้แสดงนามสกุลแฟ้ม ชื่อแฟ้มจะลงท้ายด้วยนามสกุล.zip

 6. ชี้ไปที่ ส่งไปยัง แล้วคลิก ผู้รับจดหมาย

  หน้าต่างข้อความ Outlook หน้าต่างใหม่จะปรากฏขึ้น

ด้านบนของหน้า

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการขนาดเมื่อส่งรูปภาพและสิ่งที่แนบ

ต่อไปนี้เป็นรายการวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อใช้ในการส่งรูปภาพและสิ่งที่แนบ

 • ติดประกาศหรือประกาศสิ่งที่แนบขนาดใหญ่     ถ้าคุณกำลังส่งสิ่งที่แนบหรือรูปภาพให้กับบุคคลที่อยู่ภายในองค์กรของคุณ ให้ใช้พื้นที่สำหรับใช้แฟ้มร่วมกับบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือใช้ทรัพยากรเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน คุณสามารถส่งการเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งที่ตั้งนั้นในข้อความอีเมลของคุณได้ หรือถ้าองค์กรของคุณใช้ Windows SharePoint Services 3.0ให้ติดประกาศสิ่งที่แนบไว้ในพื้นที่ทำงานเอกสารหรือในไลบรารี SharePoint แล้วแจ้งให้ผู้ใช้ไปที่นั่น ไม่ว่าจะเป็นวิธีใด ผู้ใช้ทุกคนจะใช้เพียงสำเนาเดียวของแฟ้ม

 • จำกัดขนาดสิ่งที่แนบของคุณไว้ไม่เกิน 5 เมกะไบต์ (MB)     นี่เป็นแนวทางโดยทั่วไป สำหรับการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ที่มีความเร็วต่ำ คุณควรใช้ขนาดที่เล็กกว่านี้มาก เช่น 250 กิโลไบต์ (KB) ถ้าคุณจำเป็นต้องส่งสิ่งที่แนบที่มีขนาดใหญ่ ให้ตรวจสอบขนาดข้อความสูงสุดที่คุณสามารถส่งได้ ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์จดหมายหรือ ISP ของคุณจะสามารถบอกคุณได้ และให้ถามผู้รับถึงขนาดสูงสุดด้วยเช่นเดียวกัน สุดท้าย ให้พิจารณาความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้รับ การดาวน์โหลดสิ่งที่แนบขนาดใหญ่ผ่านการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์นั้นอาจใช้เวลานานมาก

 • ส่งสิ่งที่แนบหลายรายการโดยใช้ข้อความอีเมลหลายข้อความ     ข้อความขนาดเล็กหลายข้อความมีความเป็นไปได้ที่จะส่งผ่านไปได้มากกว่าข้อความขนาดใหญ่หนึ่งข้อความ เทคนิคนี้อาจช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงขนาดสูงสุดต่อหนึ่งข้อความได้ แต่ก็ยังอาจเกินขีดจำกัดของกล่องจดหมายของผู้รับได้เช่นเดิม ข้อความใดๆ ที่ได้รับหลังจากกล่องจดหมายมีขนาดเกินขีดจำกัดพื้นที่เก็บแล้วมักจะถูกปฏิเสธ

 • ใช้รูปแบบแฟ้มกราฟิกที่บีบอัด     รูปแบบแฟ้มกราฟิกนั้นมีมากมายเกินกว่าจะแสดงไว้ที่นี่ แต่รูปแบบแฟ้มรูปภาพที่ดีที่สุดและใช้บ่อยที่สุดสำหรับอีเมลได้แก่ .jpg, .png และ .gif รูปแบบแฟ้มกราฟิกที่มีขนาดใหญ่ คือรูปแบบที่ไม่ได้บันทึกในรูปแบบแฟ้มที่บีบอัด เช่น .tif และ .bmp (รูปแบบเริ่มต้นของ Windows Paint)

 • ใช้แฟ้มต้นฉบับที่มีขนาดเล็ก    โดยทั่วไป รูปที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัลจะมีขนาดใหญ่ แม้จะบันทึกในรูปแบบแฟ้มที่บีบอัดอย่าง .jpg ก็ตาม เป็นเรื่องปกติที่รูปภาพหนึ่งรูปจะมีขนาดหลายเมกะไบต์ โปรดอย่าลืมว่าขนาดของข้อความอีเมลจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณหนึ่งในสามขณะส่งผ่านอินเทอร์เน็ต ให้ใช้การตั้งค่าความละเอียดต่ำในกล้องของคุณเมื่อถ่ายภาพดิจิทัล ใช้รูปแบบแฟ้มที่บีบอัด เช่น .jpg ในโปรแกรมกราฟิก ให้ครอบตัดรูปถ่ายโดยคงไว้เฉพาะส่วนที่มีความสำคัญ

 • ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ในการบีบอัดแฟ้ม     นอกจากโปรแกรมอรรถประโยชน์ของบริษัทอื่นๆ แล้ว Windows ยังมีโปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับบีบอัดแฟ้มที่ใช้รูปแบบแฟ้ม .zip ที่บีบอัด คุณสามารถลดขนาดรูปแบบแฟ้มที่แนบหลายประเภทได้โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับบีบอัด สำหรับแฟ้มบางรูปแบบที่บันทึกในรูปแบบที่บีบอัดอยู่แล้ว ขนาดจะลดลงน้อยมาก ตัวอย่างเช่น ขนาดของแฟ้มข้อความ .txt ของ Notepad จะลดลงไปค่อนข้างมาก ในขณะที่ขนาดของรูป .jpg จะลดลงไม่มากนัก รูปแบบแฟ้ม .jpg เป็นรูปแบบแฟ้มที่มีการบีบอัดอยู่แล้ว คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การบีบอัดแฟ้มได้ใน วิธีใช้ ของ Windows

 • ตรวจทานโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง ของคุณ     โดยค่าเริ่มต้น สำเนาของแต่ละข้อความที่คุณส่งจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง ซึ่งจะเพิ่มขนาดของแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) ของคุณ ซึ่งสำหรับบางบัญชีผู้ใช้ อาจถูกนับรวมไปเทียบกับขนาดสูงสุดของกล่องจดหมายเนื่องจากรายการที่ถูกส่งนั้นจะถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณด้วย

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Outlook 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา