การระบุว่าจะใช้โปรแกรมใดในการสร้างแผนผังองค์กร

ในบทความนี้

ภาพรวม

กราฟิก SmartArt

Visio

Organization Chart

ตารางการเปรียบเทียบ

ภาพรวม

แผนผังองค์กรจะแสดงความสัมพันธ์ตามระดับระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ ในองค์กร เนื่องจากแผนผังองค์กรเป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย คุณจึงสามารถสร้างแผนผังองค์กรได้โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ใน Office

 • คุณลักษณะกราฟิก SmartArt ใน Excel, Outlook, PowerPoint และ Word

 • Visio

 • Add-in ของแผนผังองค์กรสำหรับโปรแกรม Microsoft Office

ถัดจากคำอธิบายตัวเลือกเหล่านี้ด้านล่าง คุณจะเห็นตารางที่เปรียบเทียบตัวเลือกทั้งสาม

ด้านบนของหน้า

กราฟิก SmartArt

แผนผังองค์กรถูกรวมอยู่ในกราฟิก SmartArt ที่หลากหลายซึ่งจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณแทรกกราฟิก SmartArt ใน Excel, Outlook, PowerPoint หรือ Word ด้วยการใช้คุณลักษณะกราฟิก SmartArt คุณจะสามารถสร้างกราฟิกที่มีคุณภาพระดับนักออกแบบและรวมกราฟิกนั้นไว้ในเอกสารและงานนำเสนอได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ใช้คุณลักษณะกราฟิก SmartArt ในกรณีดังต่อไปนี้

 • คุณต้องการสร้างแผนผังองค์กรด้วยรูปร่างไม่เกิน 30 รูปร่าง

 • คุณต้องการให้แผนผังองค์กรของคุณมีรูปภาพด้วย

 • คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษ เช่น เรืองแสง ขอบนุ่ม หรือลักษณะพิเศษสามมิติอื่นให้กับแผนผังองค์กรของคุณ

 • คุณต้องการใช้ประโยชน์จากธีม Office ใหม่ รวมทั้งความสามารถในการเลือกเปลี่ยนสีเมื่อคุณคัดลอกและวางกราฟิก SmartArt จากโปรแกรมหนึ่งไปอีกโปรแกรมหนึ่ง

 • คุณต้องทำแผนผังองค์กรของคุณให้เคลื่อนไหว

 • คุณต้องการสร้างแผนผังองค์กรอย่างรวดเร็วด้วยการพิมพ์และวางข้อความของคุณ แล้วข้อความจะถูกวางตำแหน่งและจัดเรียงให้คุณโดยอัตโนมัติ

การสร้างแผนผังองค์กรโดยใช้คุณลักษณะกราฟิก SmartArt

ด้านบนของหน้า

Visio

Visio ได้ขายแยกต่างหาก ด้วย Visio คุณสามารถสร้างไดอะแกรมที่ซับซ้อนได้ Visio ทำให้คุณมีเครื่องมือจำนวนมากและมีความยืดหยุ่นมากในการสร้างแผนผังองค์กร

ใช้ Visio ในกรณีดังต่อไปนี้

 • คุณต้องการสร้างแผนผังองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ (มีรูปร่างถึง 1000 รูปร่าง)

 • คุณต้องการสร้างแผนผังองค์กรจากข้อมูลบุคลากรที่มีอยู่ที่เก็บไว้ใน Microsoft Exchange Server หรือแฟ้มข้อมูล Excel โดย Visio ได้รวมตัวช่วยสร้างในการทำดังกล่าวนี้

 • คุณต้องการควบคุมเค้าโครงของแผนผังอย่างละเอียดถูกต้อง

 • คุณต้องการเพิ่มข้อความหรือเขตข้อมูลตัวเลขที่กำหนดเองได้ลงในรูปร่างและเก็บเขตข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลคุณสมบัติแบบกำหนดเอง

 • คุณต้องการใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ซึ่งการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะทำให้คุณสามารถโค้ดสีข้อมูลของคุณโดยยึดตามพารามิเตอร์ที่คุณตั้งค่าไว้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

 • คุณต้องการทำให้รูปร่างตรงกันทั้งหน้าเพื่อช่วยจัดการองค์กรขนาดใหญ่

 • คุณต้องการแสดงข้อมูลบนรูปวาดของคุณโดยใช้สิ่งที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพ เช่น ค่าสถานะ มาตรความคืบหน้า และไอคอน

 • คุณต้องการเปรียบเทียบแผนผังองค์กรแบบต่างๆ และสร้างรายงานที่แสดงความแตกต่างนั้น

สร้างแผนผังองค์กร โดยใช้ Visio

ด้านบนของหน้า

แผนผังองค์กร

แผนผังองค์กร เดิมเรียกว่า Microsoft Organization Chart 2.0 เป็น Add-in สำหรับโปรแกรม Office ซึ่งคุณสามารถเพิ่มลงในเอกสารหรืองานนำเสนอจากกล่องโต้ตอบ แทรกวัตถุเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมแล้วแผนผังองค์กร มีมาตั้งแต่การวางจำหน่าย Microsoft PowerPoint 95 โดยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ในโปรแกรมตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกและยังไม่มีแผนที่จะเพิ่มหน้าที่การทำงานที่สำคัญใดๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ในอนาคต

ให้ใช้ แผนผังองค์กร ในกรณีดังต่อไปนี้

 • คุณไม่สามารถสร้างไดอะแกรม แผนผังองค์กร ที่มีอยู่ใหม่โดยใช้คุณลักษณะกราฟิก Smart Art หรือ Visio

 • คุณจำเป็นต้องใช้เค้าโครงใดเค้าโครงหนึ่งจากสามเค้าโครงต่อไปนี้ที่ไม่พร้อมใช้งานกับคุณลักษณะกราฟิก SmartArt หรือ Visio ได้แก่ แบบมีผู้จัดการร่วม แบบแนวตั้ง และแบบมีผู้จัดการหลายคน

เมื่อต้องการสร้างแผนผังองค์กรโดยใช้ แผนผังองค์กร คุณต้อง ติดตั้ง Organization Chart ก่อน จากนั้นให้ทำตามคำแนะนำในวิธีใช้แบบออนไลน์

ด้านบนของหน้า

ตารางการเปรียบเทียบ

ตารางต่อไปนี้เป็นการเปรียบเทียบคุณลักษณะของตัวเลือกทั้งสามนี้

คุณลักษณะ

กราฟิก SmartArt

Visio

แผนผังองค์กร

รุ่นแรกที่มีหน้าที่การทำงานเกี่ยวกับแผนผังองค์กรปรากฏ

2007

2000

PowerPoint 95

การป้อนข้อมูล

ป้อนข้อมูลด่วนโดยใช้บานหน้าต่างข้อความ หรือด้วยการแปลงรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยบนภาพนิ่ง PowerPoint 2007 หรือใหม่กว่า

ป้อนข้อมูลด้วยตนเองหรือนำเข้าจาก Microsoft Exchange Server, Excel 2007 หรือใหม่กว่า หรือแฟ้มข้อความ

คุณสามารถปรับปรุงแผนผังองค์กรด้วยข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับปรุงข้อมูลของฐานข้อมูลจากแผนผังองค์กร

ป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

ลักษณะพิเศษสามมิติ สไตล์ด่วน และ ธีม

ใช้ประโยชน์จากลักษณะพิเศษสามมิติแบบใหม่ที่ได้รับการปรับปรุง ลักษณะด่วน และชุดรูปแบบ

ใช้ชุดรูปแบบและตัวเลือกการจัดรูปแบบ "ดั้งเดิม"

ไม่มี

สามารถเปลี่ยนเค้าโครงของสาขาได้

ใช่

ใช่

ใช่

สามารถแทรกผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้จัดการ และผู้ช่วยได้

ใช่

ใช่

ใช่

สามารถเลือกรูปร่างโดยยึดตามชนิดได้ (ผู้จัดการ ผู้ร่วมงาน ฯลฯ)

ไม่

ไม่

ใช่

สามารถลากรูปร่างไปวางบนรูปร่างอื่นได้โดยตรงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ตามระดับ

ไม่

ใช่

ใช่

สามารถเปลี่ยนระยะห่างระหว่างรูปร่างได้

ด้วยตนเองเท่านั้น

ทั้งด้วยตนเองและอัตโนมัติ

ด้วยตนเองเท่านั้น

สามารถเปลี่ยนชนิดตำแหน่งของรูปร่างได้ (ตัวอย่างเช่น จากผู้ช่วยเป็นผู้จัดการ)

ไม่

ใช่

ไม่

สามารถกำหนดเขตข้อมูลในรูปร่างได้

ไม่

ใช่

กำหนดไว้ล่วงหน้า

ปรับพอดีอัตโนมัติกับหน้า

เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

คุณเลือกได้ว่าจะบังคับรูปร่างให้มีการปรับพอดีอัตโนมัติเมื่อไร

อัตโนมัติเป็นบางส่วน (ขนาดแบบอักษรไม่เปลี่ยนแปลง)

เค้าโครงมาตรฐาน

เค้าโครงแผนผังองค์กรมาตรฐาน

ใช่

ใช่

ใช่

ทั้งสองด้าน

แผนผังองค์กรที่แขวนทั้งสองด้าน

ใช่

ใช่

ใช่

แขวนด้านซ้าย

แผนผังองค์กรที่แขวนด้านซ้าย

ใช่

ใช่

ใช่

แขวนด้านขวา

แผนผังองค์กรที่แขวนด้านขวา

ใช่

ใช่

ใช่

ผู้จัดการร่วม

เค้าโครงแผนผังองค์กรแบบผู้จัดการร่วม

ไม่

ไม่

ใช่

แนวตั้ง

เค้าโครงแผนผังองค์กรแบบแนวตั้ง

ไม่

ไม่

ใช่

หลายผู้จัดการ

เค้าโครงแผนผังองค์กรแบบหลายผู้จัดการ

ไม่

ไม่

ใช่

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×