การรวมเนื้อหาของหลายเซลล์

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการเครื่องหมาย (&) ในสูตรเพื่อรวมข้อความจากหลายๆ เซลล์ลงในเซลล์เดียว เช่น ชื่อและนามสกุล

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการรวมเนื้อหาของเซลล์อื่นๆ

 2. เมื่อต้องการเริ่มสูตร ให้พิมพ์ =(

 3. เมื่อต้องการรวมเนื้อหาของเซลล์สองเซลล์ ให้เลือกเซลล์แรกซึ่งมีข้อความที่คุณต้องการรวม พิมพ์ &" "& (ช่องว่างที่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ) แล้วเลือกเซลล์ถัดไปที่มีข้อความที่คุณต้องการรวม

  เมื่อต้องการรวมเนื้อหาของเซลล์มากกว่าสองเซลล์ ให้เลือกเซลล์ต่อไปเรื่อยๆ และอย่าลืมพิมพ์ &” “& ต่อท้ายแต่ละเซลล์ที่คุณเลือก ถ้าคุณไม่ต้องการเพิ่มช่องว่างระหว่างข้อความที่รวมเข้าด้วยกัน ให้พิมพ์ & แทน &" "& เมื่อต้องการแทรกจุลภาค ให้พิมพ์ &", "& (จุลภาคต้องตามด้วยช่องว่าง ซึ่งทั้งคู่ต้องอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ)

 4. เมื่อต้องการเสร็จสิ้นการใส่สูตร ให้พิมพ์ )

 5. เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ของสูตร ให้กด ENTER

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชัน CONCATENATE เพื่อรวมข้อความจากหลายๆ เซลล์ไว้ในเซลล์เดียวได้ ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง

เวิร์กชีตตัวอย่างต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของสูตรที่คุณสามารถใช้ได้

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในเวิร์กชีตเปล่า จะทำให้เข้าใจตัวอย่างได้ง่ายยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
 3. กด CTRL+C

 4. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

A

B

ชื่อ

นามสกุล

ดวงรัตน์

สุพิทยาภรณ์

นพดล

สันติสกุล

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=A2&" "&B2

รวมชื่อข้างต้น โดยคั่นด้วยช่องว่าง (ดวงรัตน์ สุพิทยาภรณ์)

=B3&", "&A3

รวมชื่อข้างต้น โดยคั่นด้วยช่องว่าง (สันติสกุล นพดล)

=CONCATENATE(A2," ",B2)

รวมชื่อข้างต้น โดยคั่นด้วยช่องว่าง (ดวงรัตน์ สุพิทยาภรณ์)

หมายเหตุ: สูตรจะแทรกช่องว่างระหว่างชื่อและนามสกุลโดยใช้ช่องว่างที่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเพื่อรวมข้อความสัญพจน์ใดๆ — ข้อความที่ไม่เปลี่ยนแปลง — ในผลลัพธ์

ด้านบนของเพจ

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!