การรวมเนื้อหาของหลายเซลล์

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการเครื่องหมายและ (&) ในสูตรเพื่อรวมข้อความจากหลายเซลล์ไว้ในเซลล์เดียว เช่น ชื่อและนามสกุล

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการรวมเนื้อหาของเซลล์อื่นๆ

 2. เมื่อต้องการเริ่มสูตร ให้พิมพ์ =(

 3. เมื่อต้องการรวมเนื้อหาของสองเซลล์ ให้เลือกเซลล์แรกที่มีข้อความที่คุณต้องการรวม และพิมพ์ &" "& (ช่องว่างที่ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ) จากนั้นเลือกเซลล์ถัดไปที่มีข้อความที่คุณต้องการรวม

  เมื่อต้องการรวมเนื้อหาของเซลล์มากกว่าสองเซลล์ ให้ทำการเลือกเซลล์ต่อไปโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิมพ์ &" "& หลังจากที่คุณเลือกแต่ละเซลล์แล้ว ถ้าคุณไม่ต้องการเพิ่มช่องว่างระหว่างข้อความที่รวม ให้พิมพ์ & แทน &" "& เมื่อต้องการแทรกเครื่องหมายจุลภาค ให้พิมพ์ &", "& (จุลภาคตามด้วยช่องว่าง โดยทั้งคู่ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ)

 4. เมื่อต้องการทำให้สูตรนี้เสร็จสมบูรณ์ ให้พิมพ์ )

 5. เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ของสูตร ให้กด ENTER

เคล็ดลับ   คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชัน CONCATENATE เพื่อรวมข้อความจากหลายเซลล์ไว้ในเซลล์เดียว ดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง

แผ่นงานตัวอย่างต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของสูตรที่คุณสามารถใช้ได้

คุณจะเข้าใจตัวอย่างได้ง่ายขึ้น หากคุณทำการคัดลอกไปไว้ในแผ่นงานเปล่า

วิธีคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงาน หรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างจากหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ   โดยไม่เลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กดปุ่ม CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกดปุ่ม CTRL+V

 5. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์และสูตรการคำนวณ ให้กดปุ่ม CTRL+` (เครื่องหมาย grave accent) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

A

B

ชื่อ

นามสกุล

สาธินี

บุญลือ

พงษ์ศิริ

หิรัญญนิธิวัฒนา

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=A2&" "&B2

รวมชื่อข้างต้นโดยคั่นด้วยช่องว่าง (สาธินี บุญลือ)

=B3&", "&A3

รวมชื่อข้างต้นโดยคั่นด้วยจุลภาค (หิรัญญนิธิวัฒนา, พงษ์ศิริ)

=CONCATENATE(A2," ",B2)

รวมชื่อข้างต้นโดยคั่นด้วยช่องว่าง (สาธินี บุญลือ)

หมายเหตุ   สูตรจะแทรกช่องว่างระหว่างชื่อและนามสกุลโดยใช้ช่องว่างล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ ให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเพื่อรวมข้อความตามตัวอักษรใดๆ (ข้อความที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) ในผลลัพธ์

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา