การย้ายแฟ้มข้อมูล Outlook จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณเพิ่งซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ หรือบางทีคุณตัดสินใจที่จะทำการล้างบางเวอร์ชันหลัก และติดตั้งซอฟต์แวร์ของคุณทั้งหมดบนใหม่ หรือรู้จักฮาร์ดดิสก์ คุณจะต้องติดตั้งMicrosoft Office Outlook 2007 ติดตั้งใหม่ของ Outlook ไม่ได้หมายความ ว่า คุณสูญเสียทั้งหมดของข้อความอีเมล บทความนี้อธิบายวิธีการดูข้อความอีเมลเก่าของคุณในการติดตั้งใหม่ของคุณ

ในบทความนี้

ตำแหน่งของข้อความอีเมลบันทึกได้อย่างไร

ขั้นตอนที่ 1: ย้ายไฟล์ข้อมูลของคุณเก่า

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณเมื่อคุณเริ่มต้น Outlook ครั้งแรก

ขั้นตอนที่ 3: เข้าถึงไฟล์ข้อมูล Outlook เก่า

ขั้นตอนที่ 4: ชื่อที่ใช้แสดงไฟล์ข้อมูลที่กำหนดเอง

ขั้นตอนที่ 5: ส่งข้อความไปยังไฟล์.pst ใช้ก่อนหน้า

ขั้นตอนที่ 6: เอาข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ไฟล์

คำเตือน: บทความนี้ถือว่า คุณทราบวิธีการสำรองไฟล์ข้อมูล Outlook ของคุณ และว่า เรียบร้อย จัดรูปแบบฮาร์ดดิสก์ที่ประกอบด้วยไฟล์ข้อมูล Outlook ของคุณก่อนที่คุณขั้นแรกสำรองข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์อื่น เครือข่ายไดรฟ์ หรือสื่อแบบถอด จัดรูปแบบฮาร์ดดิสก์ของคุณอย่างถาวรจะทำลายข้อมูลบนดิสก์นั้น นอกเหนือจากไฟล์ข้อมูลของคุณ มีไฟล์การกำหนดค่าอื่น ๆ ที่คุณอาจต้องการสำรองข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ Outlook ดูในส่วนดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: บทความนี้อธิบายวิธีการย้ายข้อมูล Outlook ที่มีอยู่ของคุณ และกำหนดค่า Outlook เพื่อบันทึกรายการใหม่ในไฟล์ข้อมูลเก่าของคุณ คัดลอกการกำหนดค่าข้อมูล เช่นกฎ ส่ง/รับกลุ่ม การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ และคำแนะนำในการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติไม่ครอบคลุมในบทความนี้

ด้านบนของหน้า

ตำแหน่งของข้อความอีเมลบันทึกได้อย่างไร

ตำแหน่งของข้อความอีเมลบันทึกได้อย่างไร มีข้อความถูกเก็บไว้ บนเซิร์ฟเวอร์อีเมล หรือภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณในไฟล์ข้อมูล Outlook ได้อย่างไร คำตอบขึ้นอยู่กับชนิดของบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณได้และฉันคุณกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ใน Outlook สถานที่มีบันทึกข้อความใหม่ของคุณถูกกำหนดเป็นตำแหน่งการนำส่งเริ่มต้น

 • บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange   

  ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange โดยปกติข้อความอีเมล ปฏิทิน ติดต่อ และรายการอื่น ๆ ถูกส่งไป และเก็บไว้ในกล่องจดหมาย ของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange เมื่อคุณติดตั้ง Outlook บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ และกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ Exchange รายการทั้งหมดของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange ได้อีกพร้อมใช้งานสำหรับคุณ ข้อมูลที่เหลือในบทความนี้นำไปใช้กับ คุณไม่ได้เว้นแต่ว่าคุณสร้างไฟล์ข้อมูลภายในเครื่องหรือเก็บถาวร หรือระบุว่า ข้อความของ Exchange ของคุณถูกส่งไปยังไฟล์ข้อมูลภายในเครื่อง

  บัญชีผู้ใช้ Exchange อนุญาตคุณสามารถทำงานแบบออฟไลน์ หรือใช้โหมด Cached Exchange ถ้าคุณใช้วิธีใดวิธีหนึ่งฟีเจอร์เหล่านี้ สำเนาของรายการของคุณถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณในไฟล์โฟลเดอร์แบบออฟไลน์ (.ost) ไฟล์.ost จะซิงโครไนซ์กับรายการต่าง ๆ บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange เป็นระยะ ๆ เนื่องจากข้อมูลของคุณยังคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange คุณสามารถสร้างไฟล์.ost นี้บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของคุณ โดยไม่ต้องสำรองข้อมูลใหม่

  • ตรวจสอบว่า มีเปิดโหมด Cached Exchange   

   1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมล

   2. เลือกบัญชีผู้ใช้ Exchange แล้วคลิก เปลี่ยน

   3. ภายใต้ Microsoft Exchange Server ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โหมด Cached Exchange แสดงว่ามีการเปิดโหมด Cached Exchange

    อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถย้าย หรือเก็บถาวรรายการบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณเพื่อการไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) คุณยังสามารถกำหนดค่า Outlook เพื่อส่งรายการใหม่ไปยังไฟล์.pst แทนที่จะเก็บรายการต่าง ๆ บนเซิร์ฟเวอร์ คุณต้องสำรองไฟล์.pst เหล่านี้ รวมถึงเชื่อมต่อใหม่เพื่อติดตั้ง Outlook ของคุณใหม่

  • ตรวจสอบว่า ตำแหน่งการนำส่งเริ่มต้น ไฟล์.pst   

   1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมล

   2. ภายใต้บัญชีผู้ใช้อีเมลที่เลือกส่งข้อความอีเมใหม่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้ ตรวจสอบตำแหน่งการนำส่งเริ่มต้นที่แสดงอยู่หรือไม่

    หมายเหตุ: ส่งข้อความอีเมลใหม่เมื่อต้องการในกล่องจดหมาย Exchange โดยปกติแล้วปรากฏเป็นกล่องจดหมาย - <ชื่อผู้ใช้ > หรือเพียงชื่อผู้ใช้ ส่งข้อความอีเมลใหม่ไปยังไฟล์.pst แสดงเป็นโฟลเดอร์ส่วนบุคคล หรือชื่อที่ใช้แสดงแบบกำหนดเองคุณจัดเตรียมไว้สำหรับไฟล์.pst

 • บัญชีผู้ใช้ POP3, IMAP และ HTTP   

  ถ้าคุณใช้POP3 อีเมลของบัญชี ซึ่งเป็นหนึ่งในชนิดของบัญชีผู้ใช้อีเมลส่วนบุคคลโดยทั่วไป ข้อความอีเมลของคุณจะถูกดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์อีเมล POP3 ของคุณที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ และส่งไป และเก็บอยู่ภายในเครื่องในไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ที่มีชื่อว่า Outlook.pst Outlook.pst จะเป็นชื่อไฟล์ข้อมูลเริ่มต้น ไฟล์ถูกเก็บไว้ใน <ไดรฟ์ >: \Documents and Settings\ <ผู้ใช้ > \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook โฟลเดอร์

  บัญชีผู้ใช้ IMAP และ HTTP บันทึกข้อความอีเมลของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ กับบัญชีผู้ใช้ Exchange เป็นกับชนิดของบัญชีผู้ใช้อีเมล Outlook คุณสามารถเลือกที่จะเก็บถาวร หรือย้ายรายการจากเซิร์ฟเวอร์ลงในไฟล์.pst ภายใน ถ้าคุณได้เก็บถาวร หรือย้ายรายการจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังไฟล์.pst ภายในเครื่อง คุณจำเป็นต้องสำรองไฟล์.pst แล้วเชื่อมต่อไปในการติดตั้งใหม่ของ Outlook ถ้าคุณมีพัฒนาการทุกสิ่งทุกอย่างบนเซิร์ฟเวอร์ หลังจากที่คุณใช้ตัวช่วยสร้างบัญชีผู้ใช้อีเมลเพื่อตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ IMAP หรือ HTTP รายการบนเซิร์ฟเวอร์อีเมลของทั้งหมดอีกครั้งจะพร้อมใช้งานสำหรับคุณใน Outlook

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 1: ย้ายไฟล์ข้อมูลของคุณเก่า

คุณได้ติดตั้ง Outlook บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่หรือฮาร์ดดิสก์ใหม่ และพร้อมที่จะเริ่มต้นใช้งานข้อมูลเก่าของคุณ

 • ใช้ Windows Explorer เพื่อคัดลอกแต่ละไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) จากตำแหน่งที่ตั้งสำรอง (ไดรฟ์เครือข่ายหรือสื่อแบบถอดได้ เช่นซีดี หรือดีวีดี หรือฮาร์ดดิสก์แบบพกพา) ไปยัง <ไดรฟ์ >: \Documents and Settings\ <ผู้ใช้ > \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook โฟลเดอร์

แม้ว่าคุณสามารถเก็บไฟล์ข้อมูลของคุณในโฟลเดอร์ใด ๆ นี่คือตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นที่ Outlook ใช้เมื่อสร้างไฟล์.pst

หมายเหตุ: ตำแหน่งที่ตั้งนี้คือ โฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ เมื่อต้องการใช้ Windows Explorer เพื่อนำทางไปยังโฟลเดอร์นี้ คุณต้องเปิดใช้แสดงของโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ ใน Windows Explorer บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์ บนแท็บมุมมอง ภายใต้การตั้งค่าขั้นสูง ภายใต้ไฟล์และโฟลเดอร์ ภายใต้ซ่อนไฟล์และโฟลเดอร์ เลือกแสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่และโฟลเดอร์ ถ้าคุณต้องการดูนามสกุลไฟล์ทั้งหมด ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายซ่อนส่วนขยายสำหรับชนิดไฟล์ที่รู้จัก โฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ปรากฏเป็นสีจางเพื่อระบุว่า พวกเขาจะไม่โฟลเดอร์ทั่วไป

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณเมื่อคุณเริ่มต้น Outlook ครั้งแรก

เมื่อคุณเริ่มต้น Outlook คุณถูกถามสำหรับข้อมูลของคุณใช้บัญชีผู้ใช้อีเมล ขึ้นอยู่กับชนิดของบัญชีผู้ใช้ที่คุณใช้ Outlook อาจสร้างไฟล์ข้อมูลใหม่ที่ทราบใน Outlook เป็นไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) นั่นคือดีถ้าคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ได้ แต่อาจไม่สิ่งที่คุณต้องถ้าคุณมีอยู่แล้วผู้ใช้ Outlook คุณมีข้อความอีเมลที่คุณส่งไปยังไฟล์.pst และคุณต้องการเก็บไฟล์.pst ที่ใช้ คุณสามารถยัง เข้าถึงข้อมูลต้นฉบับของคุณ แต่ก่อน ดำเนินการตั้งค่า Outlook โดยการตอบคำถามที่คุณได้รับพร้อมท์ให้รับสาย เมื่อคุณอยู่ใน Outlook มีขั้นตอนที่สำคัญบางอย่างเพื่อเรียกข้อมูลเก่าของคุณกลับไป และทำให้แน่ใจว่า ข้อความใหม่จะถูกส่งไปยังไฟล์.pst เดียวกันกับที่คุณกำลังใช้ก่อนหน้านี้

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 3: เข้าถึงไฟล์ข้อมูล Outlook เก่า

ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ POP3 หรือคุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณเพื่อส่งไปยังไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ภายในเครื่อง คุณจำเป็นต้องตั้งค่า Outlook เพื่อเปิดไฟล์

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ เปิด แล้วคลิก แฟ้มข้อมูล Outlook

 2. คลิกแฟ้ม .pst ที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิก ตกลง

ชื่อของโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ข้อมูลปรากฏในรายการโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทาง ถ้าคุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อที่ใช้แสดง จึงยังคงโฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่เริ่มต้นด้วยเช่นกัน

Halfway เสร็จ ตอนนี้คุณอาจมีโฟลเดอร์ส่วนบุคคลสองที่แสดงอยู่ในบานหน้าต่างนำทาง แรกถูกสร้างขึ้น โดย Outlook เมื่อคุณเริ่มใช้ Outlook ครั้งแรก และให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ โฟลเดอร์ที่สองคือ ข้อมูลเก่าของคุณ คุณสามารถตรวจสอบว่า ข้อมูลต้นฉบับของคุณจะย้อนกลับใน Outlook ด้วยการดูกล่องจดหมายเข้าหรือโฟลเดอร์ย่อยภายใต้รายการใดรายการหนึ่ง คุณควรเห็นทั้งหมดของรายการเก่าของคุณ

ถ้าคุณเห็นชื่อโฟลเดอร์ส่วนบุคคลในบานหน้าต่างนำทางรายการสองรายการ เราขอแนะนำให้ คุณทำตามขั้นตอนด่วนในส่วน "แสดงชื่อไฟล์ข้อมูลกำหนดเอง" เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้นตอนถัดไปที่ง่ายยิ่งขึ้น ถ้าคุณเห็นโฟลเดอร์ระดับบนสุดเดียวเท่านั้นที่มีชื่อโฟลเดอร์ส่วนบุคคล ข้ามไปยังส่วน "Delivering ข้อความไปยังไฟล์.pst ใช้ก่อนหน้า"

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 4: ชื่อที่ใช้แสดงไฟล์ข้อมูลที่กำหนดเอง

ถ้าคุณถูกเก็บไว้ตามค่าเริ่มต้น และสิ้นสุดลงทะเบียนกับชุดที่สองของโฟลเดอร์ส่วนบุคคล ครั้งอาจทำให้สับสน คุณมีไฟล์ข้อมูลสองนั่นคือไฟล์ที่ Outlook ที่สร้างขึ้นเมื่อคุณเริ่มใช้ Outlook ครั้งแรก และไฟล์ข้อมูลของคุณเก่าที่เพิ่ง เพิ่ม ขณะนี้ มีเวลาดีเพื่อกำหนดชื่อที่ใช้แสดงเพื่อป้องกันความสับสน

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาที่โฟลเดอร์ส่วนบุคคล แล้ว คลิ กคุณสมบัติสำหรับโฟลเดอร์ส่วนบุคคล

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ในกล่องข้อความชื่อ พิมพ์ชื่อที่สื่อความหมายคุณ เช่นข้อความของฉัน

 4. คลิก ตกลง สองครั้ง

ตอนนี้ คุณจะเห็นข้อความของฉันในบานหน้าต่างนำทางที่มีชื่อโฟลเดอร์บนสุด คุณจะเสมอสามารถระบุแฟ้มข้อมูลของคุณจากคำสั่งอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

เคล็ดลับ: กำหนดชื่อไฟล์อาจเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณเก็บการเก็บถาวรไฟล์.pst หลาย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างไฟล์.pst รายเดือนเพื่อจัดเก็บรายการที่ถูกส่งของคุณทั้งหมดสำหรับเดือน คุณสามารถเปลี่ยนชื่อชื่อแสดงจากโฟลเดอร์ส่วนบุคคลจะบางสิ่งบางอย่างง่ายมากขึ้น เช่นส่งจดหมายการเก็บถาวร 2007 ธันวาคม

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 5: ส่งข้อความไปยังไฟล์.pst ใช้ก่อนหน้า

คุณสามารถใช้อย่าง น้อยหนึ่งไฟล์.pst แต่สามารถสามารถส่งข้อความใหม่ไปยังไฟล์เดียวเท่านั้น

หลังจากที่รายการเก่าของคุณจะพร้อมใช้งานใน Outlook คุณจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ Outlook แฟ้มข้อมูลที่มีไฟล์ข้อมูลหลักของคุณ และรายการใหม่ทั้งหมดควรไปยังกล่องจดหมายเข้าในไฟล์.pst ไฟล์หรือกล่องจดหมายที่ส่งข้อความใหม่ของคุณถูกกำหนดเป็นตำแหน่งการนำส่งเริ่มต้น

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 2. บนแท็บอีเมล เลือกบัญชีผู้ใช้อีเมใหม่ แล้ว คลิ กเปลี่ยนโฟลเดอร์

 3. ในกล่องโต้ตอบตำแหน่งการนำส่งอีเมใหม่ เลือกกล่องจดหมายเข้าของไฟล์.pst เก่า

 4. คลิก เสร็จสิ้น

 5. ออกจาก Outlook แล้วเริ่ม Outlookใหม่

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 6: เอาข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ไฟล์

คุณอาจต้องการละทิ้งไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่สร้างขึ้นเมื่อคุณตั้งค่า Outlook ก่อนที่คุณดำเนินต่อ จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณขั้นแรกคลิกในกล่องจดหมายเข้า สำหรับไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีรายการใหม่ถูกวางในกล่องจดหมายเข้าถึงจุดนี้ คุณสามารถคลิ กและลากรายการใด ๆ จากกล่องจดหมายเข้าของไฟล์.pst ใหม่ไปยังไฟล์.pst เก่า คลิกขวาไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่คุณต้องการละทิ้ง แล้ว คลิ กปิดโฟลเดอร์ส่วนบุคคล ถ้าตัวเลือกปิดโฟลเดอร์ส่วนบุคคล จะไม่พร้อมใช้งาน อย่างใดอย่างหนึ่งคุณกำลังพยายามลบไฟล์.pst ที่ Outlook ถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณเริ่มใช้ Outlook ครั้งแรก หรือตำแหน่งการนำส่งเริ่มต้นจะยังคงชี้ไปยังไฟล์ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังพยายามลบไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่ไม่มีรายการของคุณ ไม่ หรือทำซ้ำขั้นตอนในส่วน "ข้อความส่งไปยังไฟล์.pst ใช้ก่อนหน้า" เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งการนำส่งเริ่มต้น

ปิดไฟล์.pst ไม่ลบไฟล์ หรือเอารายการใด ๆ จากนั้น ไฟล์จะไม่แสดงในบานหน้าต่างนำทาง คุณสามารถเพิ่มไฟล์.pst ใด ๆ กลับไปยังแสดง:

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ เปิด แล้วคลิก แฟ้มข้อมูล Outlook

 2. คลิกแฟ้ม .pst ที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×