การย่อเล็กสุดหรือขยายบานหน้าต่างนำทาง

บานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ว่างให้มากขึ้นในหน้าต่าง Microsoft Office Outlook 2007 ด้วยการย่อบานหน้าต่างนำทางให้เล็กสุด โปรไฟล์ขนาดเล็กของบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุดดังที่แสดงที่นี่ทำให้มีพื้นที่การดูเพิ่มมากขึ้น ในหน้าต่าง Outlook ของคุณ ในขณะที่ยังมีการเข้าถึงด่วนไปยังโฟลเดอร์และแฟ้มที่คุณใช้บ่อยที่สุด นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงรายการโฟลเดอร์ของคุณในบานหน้าต่าง 'รายการโฟลเดอร์' ที่เปิดจากบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด

วิธีการย่อและขยายบานหน้าต่างนำทางมีอยู่หลายวิธี ให้เลือกวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะการทำงานของคุณมากที่สุด

 • เมื่อต้องการย่อบานหน้าต่างนำทางที่ขยายออกให้เล็กสุด ให้คลิกลูกศรในมุมด้านบน เมื่อต้องการขยายบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด ให้คลิกลูกศรที่ด้านบนสุด

  การเปิดหรือย่อบานหน้าต่างนำทางให้เล็กที่สุด

  ลูกศรนี้จะอยู่ในส่วนหัวของบานหน้าต่างนำทางในมุมมองอื่นด้วยเช่นกัน เช่น ที่ติดต่อ และปฏิทิน

 • บนเมนู มุมมอง ให้คลิก บานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ปกติ หรือ ย่อเล็กสุด

  ตัวเลือกต่างๆ บนเมนูมุมมองของบานหน้าต่างนำทาง

 • ชี้ไปที่ขอบของบานหน้าต่างนำทางแบบขยาย เมื่อตัวชี้กลายเป็น Horizontal size handle icon ให้คลิกสองครั้งเพื่อย่อเล็กสุด ดำเนินการเดียวกันซ้ำบนขอบของบานหน้าต่างนำทางแบบย่อเล็กสุดเพื่อขยายบานหน้าต่างนำทางนั้น

 • ชี้ไปที่ขอบของบานหน้าต่างแบบขยาย เมื่อตัวชี้กลายเป็น Horizontal size handle icon ให้ลากตัวชี้ไปยังขอบจนกระทั่งบานหน้าต่างนำทางหดลงเป็นขนาดที่ย่อเล็กสุด ลากขอบของบานหน้าต่างนำทางแบบย่อเล็กสุดเพื่อขยายอีกครั้ง

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณขยายบานหน้าต่างนำทางที่ย่อไว้เล็กสุด บานหน้าต่างนำทางที่ขยายออกจะมีความกว้างเท่ากับก่อนที่จะถูกย่อให้เล็กสุด

  • ถ้าคุณออกจากโปรแกรม Outlook โดยที่บานหน้าต่างนำทางถูกย่อเล็กสุดอยู่ บานหน้าต่างก็จะปรากฏในลักษณะนั้น เมื่อคุณเริ่ม Outlook ใหม่

การดูรายการโฟลเดอร์เมื่อย่อบานหน้าต่างนำทางให้เล็กสุด

 • บนบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด ให้คลิกปุ่ม บานหน้าต่างนำทาง


บานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์ที่เปิดจากบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด

1. คลิกปุ่ม บานหน้าต่างนำทาง เพื่อดูรายการโฟลเดอร์ของคุณ

2. คลิกปุ่มโฟลเดอร์อื่นเพื่อแสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์นั้นในรายการข้อความหลักของ Outlook ของคุณ

3. ปรับขนาดบานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์ด้วยการลากมุมล่างของบานหน้าต่าง หรือคุณสามารถลากด้านข้างของบานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์ก็ได้แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×