การยกตัวเลขขึ้นเป็นเลขยกกำลัง

สมมติว่าคุณต้องการคำนวณระดับขีดจำกัดขั้นต่ำของชิ้นส่วนเครื่องกล หรือคำนวณระยะห่างระหว่างสองกาแลกซี่ เมื่อต้องการยกตัวเลขขึ้นเป็นเลขยกกำลัง ให้ใช้ตัวดำเนินการ "^" หรือฟังก์ชัน POWER

ตัวอย่าง

คุณจะเข้าใจตัวอย่างได้ง่ายขึ้น หากคุณทำการคัดลอกไปไว้ในแผ่นงานเปล่า

วิธีคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงาน หรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างจากหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: โดยไม่เลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กดปุ่ม CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกดปุ่ม CTRL+V

 5. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์และสูตรการคำนวณ ให้กดปุ่ม CTRL+` (เครื่องหมาย grave accent) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=POWER(5,2)

คำนวณหากำลังสองของห้า (25)

=5^3

คำนวณหากำลังสามของห้า (125)

รายละเอียดฟังก์ชัน

POWER

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!