การมอบหมายสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

เมื่อคุณลงทะเบียนองค์กรของคุณสำหรับ Office 365 Small Business คุณจะถูกกำหนดให้เป็นผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดในพอร์ทัล Office 365 และสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

มีเพียงหนึ่งบทบาทผู้ดูแลระบบเท่านั้นสำหรับ Office 365 Small Business โดยจะแตกต่างเมื่อเทียบกับ Office 365 Midsize, Enterprise และ Education ซึ่งคุณจะสามารถกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบต่างๆ ให้กับผู้ดูและระบบที่แตกต่างกันได้ สำหรับข้อมูล ให้ดูที่ สิทธิ์ใน Office 365

สิ่งสำคัญ    ผู้ดูแลระบบที่ลืมรหัสผ่านสามารถ ตั้งค่ารหัสผ่านของตนเองใหม่ ได้ เมื่อคุณมอบหมายสิทธิ์ผู้ดูแลระบบให้กับผู้อื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ที่อยู่อีเมลสำรองที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Office 365 และ ถ้าองค์กรของคุณมีโดเมนแบบกำหนดเองที่ตั้งค่าไว้เพื่อใช้กับ Office 365 ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งรหัสประเทศ ที่สามารถรับข้อความ (SMS) ได้ลงไปด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด

มอบหมายหรือเอาสิทธิ์ผู้ดูแลระบบออกจากผู้ใช้ที่มีอยู่

การมอบหมายหรือเอาสิทธิ์ผู้ดูแลระบบสำหรับผู้ใช้หลายรายออก

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

จัดการการเข้าถึงของผู้ใช้ได้ผ่านการตั้งค่าบริการการดูแลระบบและการตั้งค่า SharePoint Online

อีเมล ปฏิทิน และที่ติดต่อ: Exchange Online

การแชร์ไซต์และเอกสาร: SharePoint Online

IM, การประชุม และการสนทนากลุ่ม: Lync Online

การเข้าถึงผ่านอุปกรณ์มือถือ

การมีส่วนร่วมในชุมชน Office 365

มอบหมายหรือเอาสิทธิ์ผู้ดูแลระบบออกจากผู้ใช้ที่มีอยู่

 1. ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > ผู้ใช้และกลุ่ม

 2. บนหน้า ผู้ใช้ ให้เลือกบุคคลที่คุณต้องการมอบหมายสิทธิ์หรือเอาสิทธิ์ออก แล้วคลิก แก้ไข แก้ไข

 3. คลิก การตั้งค่า บนหน้า การตั้งค่า ภายใต้ มอบหมายสิทธิ์ ให้คลิก ใช่ หรือ ไม่ เพื่อกำหนดสิทธ์ผู้ดูแลระบบหรือเอาสิทธิ์ออก

 4. ถ้าคุณเลือก ไม่ใช่ แสดงว่าคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและสามารถคลิก บันทึก ได้ ถ้าคุณเลือก ใช่ ให้ทำสองขั้นตอนถัดไปนี้

 5. ในกล่อง ที่อยู่อีเมลสำรอง ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่ไม่เกี่ยวข้อง Office 365 ที่อยู่อีเมลนี้จะใช้สำหรับการแจ้งให้ทราบที่สำคัญ เช่น คำแนะนำเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ดูแลระบบใหม่ ดังนั้น บุคคลนั้นต้องสามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้อีเมลได้แม้ว่าจะไม่สามารถเข้าถึง Office 365 ได้ แล้วคลิก บันทึก

หมายเหตุ    ถ้าคุณไม่ต้องการให้บุคคลนั้นได้รับการสื่อสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ที่อยู่อีเมลสำรอง ให้แจ้งพวกเขาว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงการกำหนดลักษณะที่ติดต่อได้บนหน้า ฉัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนการกำหนดลักษณะที่ติดต่อของคุณ

 1. ไปที่หน้า รายละเอียด สำหรับผู้ใช้ด้วยการคลิก รายละเอียด คลิกที่ลูกศรถัดจาก รายละเอียดเพิ่มเติม และในกล่อง โทรศัพท์มือถือให้พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์มือถือพร้อมรหัสประเทศซึ่งสามารถใช้รับข้อความ (SMS) ได้ ถ้าผู้ใช้มี หมายเลขโทรศัพท์นี้จะยังถูกใช้ในกระบวนการการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่สำหรับผู้ดูแลระบบอีกด้วย

  หมายเหตุ    ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับข้อความสำหรับการตั้งรหัสผ่านใหม่ ถ้าองค์กรมีโดเมนแบบกำหนดเองที่ถูกตั้งค่าให้ใช้งานกับ Office 365 เท่านั้น

 2. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก บันทึก

การมอบหมายหรือเอาสิทธิ์ผู้ดูแลระบบสำหรับผู้ใช้หลายรายออก

ใช้กระบวนการนี้เพื่อมอบหมายหรือเอาสิทธิ์ผู้ดูแลระบบสำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่หลายรายออก

 1. ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > ผู้ใช้และกลุ่ม

 2. บนหน้า ผู้ใช้ ให้เลือกกล่องถัดจากชื่อผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยนบทบาทผู้ดูแลระบบ แล้วคลิก แก้ไข แก้ไข

 3. ในหน้า รายละเอียด ให้คลิก ถัดไป

 4. บนหน้า การตั้งค่า ภายใต้ มอบหมายสิทธิ์ ให้คลิก ใช่ หรือ ไม่ใช่ เพื่อมอบหมายหรือเอาสิทธิ์ผู้ดูแลระบบออก แล้วคลิก ถัดไป

 5. ในหน้า มอบหมายสิทธิ์การใช้งาน ให้คลิก ส่ง

 6. ในหน้า ผลลัพธ์ ให้ตรวจทานผลลัพธ์ของคุณ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการกำหนดสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบให้กับผู้ใช้เมื่อคุณเริ่มต้นสร้าง ให้ดูที่ วิดีโอ: เพิ่มผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

จัดการการเข้าถึงของผู้ใช้ได้ผ่านการตั้งค่าบริการการดูแลระบบและการตั้งค่า SharePoint Online

ผู้ดูแลระบบยังสามารถควบคุมการเข้าถึงฟีเจอร์หรือฟังก์ชันการทำงานบางอย่างใน Office 365 ได้ด้วย สำหรับการตั้งค่าบริการการดูแลระบบ Office 365 ให้ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > การตั้งค่าบริการ

อีเมล ปฏิทิน และที่ติดต่อ: Exchange Online

 • เปิดการเผยแพร่ปฏิทินเพื่อให้ผู้อื่นสามารถแชร์ข้อมูล: ด้วย Office 365 บุคคลในองค์กรของคุณสามารถประกาศปฏิทินของตนไปยังอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บุคคลที่อยู่นอกองค์กรสามารถเห็นได้ ตามค่าเริ่มต้นการประกาศปฏิทินจะเปิดอยู่ อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถปิดได้

 • จัดการวิธีที่บุคคลใช้ สถานที่ ในองค์กรของคุณ: ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถควบคุมว่าจะให้ผู้ใช้สามารถค้นหา แชร์ และแมปรายละเอียดของตำแหน่งที่ตั้งด้วยแอป Bing Maps จาก Outlook Web App และ Outlook 2013 ได้หรือไม่ ตามค่าเริ่มต้น สถานที่ จะเปิดใช้งานสำหรับแผนบริการ Office 365 หรือภูมิภาคที่สนับสนุน

 • จัดการการซิงค์ที่ติดต่อ Facebook ในองค์กรของคุณ: การซิงโครไนซ์ที่ติดต่อ Facebook ช่วยให้บุคคลสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างบัญชีผู้ใช้ Facebook และบัญชี Office 365 ของพวกเขาโดยใช้ Outlook Web App หลังจากที่พวกเขาตั้งค่าการเชื่อมต่อ Facebook แล้ว เพื่อน Facebook ของพวกเขาทั้งหมดจะถูกแสดงรายการเป็นที่ติดต่อใน บุคคล ใน Office 365 การซิงค์ที่ติดต่อ Facebook ถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น ถ้าฟีเจอร์นั้นพร้อมใช้งานในภูมิภาคของคุณ

 • จัดการการซิงค์ที่ติดต่อ LinkedIn ในองค์กรของคุณ: การซิงโครไนซ์ที่ติดต่อ LinkedIn ช่วยให้บุคคลสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างบัญชีผู้ใช้ LinkedIn และบัญชี Office 365 ของพวกเขาโดยใช้ Outlook Web App หลังจากที่พวกเขาตั้งค่าการซิงค์ที่ติดต่อ LinkedIn แล้ว การเชื่อมต่อ LinkedIn ทั้งหมดของพวกเขาจะถูกแสดงรายการเป็นที่ติดต่อใน บุคคล ใน Office 365 การซิงค์ที่ติดต่อ LinkedIn ถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น ถ้าฟีเจอร์นั้นพร้อมใช้งานในภูมิภาคของคุณ

 • สร้างและใช้ที่ติดต่อที่แชร์: ที่ติดต่อที่แชร์แสดงถึงบุคคลที่อยู่นอกองค์กรของคุณที่สามารถแสดงในสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณและรายการที่อยู่อื่นๆ เฉพาะผู้ดูแลระบบที่สามารถสร้างและลบที่ติดต่อที่แชร์ได้

 • สร้างและแชร์กล่องจดหมาย: กล่องจดหมายที่แชร์ทำให้กลุ่มบุคคลตรวจสอบและส่งอีเมลจากบัญชีผู้ใช้ทั่วไป เช่น ที่อยู่อีเมลสาธารณะ เช่น info@contoso.com หรือ contact@contoso.com ได้อย่างง่ายดาย เฉพาะผู้ดูแลระบบที่สามารถสร้างและเพิ่มผู้ใช้ลงในกล่องจดหมายที่แชร์ได้

 • สร้างและใช้กลุ่มการแจกจ่าย: กลุ่มการแจกจ่ายทำให้เป็นเรื่องง่ายที่จะส่งข้อความอีเมลไปถึงคนจำนวนมากได้ในคราวเดียว เมื่อต้องการสร้างกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ดูแลระบบให้ไปที่ ผู้ดูแลระบบ > ผู้ใช้และกลุ่ม > กลุ่ม นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถสร้างกลุ่มการแจกจ่ายใน Outlook Web Appได้ด้วย

การแชร์ไซต์และเอกสาร: SharePoint Online

IM, การประชุม และการสนทนากลุ่ม: Lync Online

 • กำหนดค่าการแสดงตนทางออนไลน์ของ Lync: การตั้งค่าการแสดงตนทางออนไลน์ช่วยให้บุคคลสามารถควบคุมได้ดีขึ้นว่าจะอนุญาตให้ผู้ใดเห็นสถานะของตนว่าว่าง อยู่ในการประชุม หรือไม่อยู่ในสำนักงาน ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถตั้งค่าการแสดงตนเริ่มต้นให้กับทุกคนในองค์กรของคุณ ตามค่าเริ่มต้น การแสดงตนทางออนไลน์จะถูกตั้งค่าเป็น ทุกคนในบริษัทของคุณ

 • อนุญาตให้ผู้ใช้ Lync Online สื่อสารภายนอกองค์กรของคุณ: ในฐานะผู้ดูแลระบบ ให้คุณสามารถกำหนดได้ว่าผู้ใช้จะสามารถเพิ่มบุคคลภายนอกองค์กรของคุณลงในรายการของที่ติดต่อ Lync ของพวกเขาได้หรือไม่ การสื่อสารภายนอก จะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น

 • อนุญาตให้บุคคลบันทึกการประชุมทางเสียงและวิดีโอ: เมื่อการบันทึกเปิดใช้งาน ผู้จัดการประชุมหรือผู้นำเสนอสามารถบันทึกการประชุม Lync หรือการประชุมทางโทรศัพท์ การเปิดหรือปิดใช้งานการบันทึกจะมีผลต่อทุกคนในองค์กรของคุณ การบันทึกจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

การเข้าถึงผ่านอุปกรณ์มือถือ

จัดการวิธีที่ผู้ใช้ใช้อีเมลและ IM บนโทรศัพท์มือถือ: ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถจัดการตัวเลือกการเข้าถึงของโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตสำหรับองค์กรของคุณ

การมีส่วนร่วมในชุมชน Office 365

จัดการการมีส่วนร่วมในชุมชน Office 365: ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถตัดสินใจว่าจะให้ผู้ใช้ในองค์กรของคุณสามารถใช้ ID ผู้ใช้ Office 365 ของเขาเพื่อมีส่วนร่วมในชุมชน Office 365 ได้หรือไม่ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การมีส่วนร่วมในชุมชนจะถูกเปิดใช้งานไว้ ดังนั้น คุณจึงไม่ต้องทำอะไรเว้นแต่คุณต้องการป้องกันไม่ให้มีคนใช้ ID ผู้ใช้ Office 365 ของพวกเขาในการโพสต์ในชุมชน Office 365

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Office 365 Small Business Adminข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา