การพิมพ์

การใช้งานหลักของ Publisher 2010 คือการสร้างสิ่งพิมพ์สำหรับงานพิมพ์คุณภาพสูง สิ่งพิมพ์เหล่านี้อาจพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เดสก์ท็อป หรือส่งออกไปยังร้านถ่ายเอกสารหรือร้านพิมพ์เอกสารเชิงพาณิชย์ สำหรับข้อมูลที่จะช่วยคุณเลือกระหว่างตัวเลือกเหล่านี้ โปรดดูที่ การพิมพ์: การเลือกระหว่างเดสก์ท็อป ร้านถ่ายเอกสาร และ การพิมพ์เชิงพาณิชย์

หมายเหตุ: หน้าต่างแสดงตัวอย่างอาจแสดงเป็นสีขาวดำแม้ว่าสิ่งพิมพ์ของคุณจะมีสีถ้าเครื่องพิมพ์ที่เลือกไม่สนับสนุนการพิมพ์สี หรือถ้าเครื่องพิมพ์ที่เลือกสนับสนุนการพิมพ์สีแต่คุณเลือกการตั้งค่าแบบสีผสมโทนสีเทา

ในบทความนี้

คำสั่งพิมพ์อยู่ที่ใด

การตั้งค่าการพิมพ์และการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

พิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

คำสั่งพิมพ์อยู่ที่ใด

ขณะนี้คำสั่งพิมพ์อยู่ในมุมมอง Backstage เมื่อต้องการใช้มุมมอง Backstage ให้คลิกปุ่มแฟ้ม ที่ด้านบนซ้ายของ Publisher ปุ่ม ไฟล์ นอกจากการพิมพ์แล้ว มุมมอง Backstage ยังมีคำสั่งสำหรับการบันทึก การเปิด และการปิดแฟ้ม เช่นเดียวกับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ปัจจุบันและการใช้งานสิ่งพิมพ์ร่วมกัน และตัวเลือก Publisher อีกด้วย สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่บทความ มีอะไรใหม่ใน Publisher 2010 และ เกิดอะไรขึ้นกับเมนู แฟ้ม

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าการพิมพ์และการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

มุมมอง Backstage ใหม่สำหรับการพิมพ์จะมีลักษณะดังนี้ ภาพรวมการตั้งค่าการพิมพ์ของ Publisher

ทางด้านซ้ายจะเป็นการตั้งค่าการพิมพ์และด้านขวาจะเป็นบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง การตั้งค่าทางด้านซ้ายจะมีผลต่อสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ออกมา ขณะที่การตั้งค่าทางด้านขวาจะมีผลต่อมุมมองสิ่งพิมพ์ของคุณเท่านั้น

หมายเหตุ: การควบคุมเหล่านี้บางอย่างจะขึ้นกับการตั้งค่าอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การควบคุมสีจะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อเครื่องพิมพ์ของคุณสามารถพิมพ์สีได้ และแถบเลื่อนโปร่งใสหน้า/หลังจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกพิมพ์บนหน้ากระดาษทั้งสองด้านเท่านั้น

การตั้งค่าการพิมพ์ทำให้คุณสามารถกำหนดค่าต่อไปนี้

การตั้งค่าการพิมพ์ใน Publisher 2010

1. การพิมพ์:     ใส่จำนวนชุดของงานพิมพ์ที่คุณต้องการพิมพ์แล้วกด พิมพ์ เพื่อส่งงานไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

2. เครื่องพิมพ์:     นอกจากการเลือกจากรายการเครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้งานแล้ว คุณยังสามารถเพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่ เข้าถึงการตั้งค่าการพิมพ์ขั้นสูง และพิมพ์ไปเป็นแฟ้มได้อีกด้วย

3. การตั้งค่า:     ส่วนการตั้งค่าทำให้คุณสามารถควบคุมสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

 • หน้า:     ทำให้คุณสามารถเลือกหน้าหรือช่วงของหน้าที่จะพิมพ์แบบเฉพาะเจาะจงได้

 • การวางหน้าการพิมพ์:     คุณสามารถระบุตำแหน่งบนกระดาษในการพิมพ์สิ่งพิมพ์และระบุวิธีการวางเค้าโครงบนกระดาษสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณได้ที่นี่

 • ขนาดกระดาษ:     เลือกขนาดและลักษณะของกระดาษที่คุณจะใช้พิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

 • การพิมพ์ด้านเดียว/สองด้าน:     เลือกว่าจะพิมพ์บนกระดาษด้านเดียวหรือสองด้าน และเลือกขอบที่จะใช้ในการพลิกกระดาษ

 • สี:     ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณพิมพ์สีได้ การควบคุมนี้จะทำให้คุณสามารถเลือกการพิมพ์สีหรือระดับสีเทาได้

 • บันทึกการตั้งค่าไว้กับสิ่งพิมพ์:     ถ้าเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ จะบันทึกชุด การตั้งค่า ที่คุณเลือกไว้กับสิ่งพิมพ์นี้

หมายเหตุ: ใน Office Publisher ขนาดหน้ากระดาษจะหมายถึงพื้นที่ทำงานของสิ่งพิมพ์ของคุณ ขนาดของกระดาษ หรือแผ่นกระดาษ คือขนาดของกระดาษที่คุณใช้สำหรับการพิมพ์ กระดาษหนึ่งแผ่นอาจพิมพ์ได้หลายหน้า และหน้าใหญ่ๆ หนึ่งหน้าก็อาจต้องใช้กระดาษหลายแผ่น

บานหน้าต่างแสดงตัวอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามการตั้งค่าการพิมพ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และคุณยังสามารถใช้ตัวควบคุมต่อไปนี้

แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ใน Publisher 2010

1. การนำทางแผ่นกระดาษ:     เลื่อนระหว่างแผ่นกระดาษของสิ่งพิมพ์ของคุณ

2. ปุ่มหน้าและหลัง:     ปุ่มเหล่านี้จะพร้อมใช้งานเมื่อทำการพิมพ์บนแผ่นกระดาษทั้งสองด้าน ให้คลิกเพื่อดูด้านหน้าหรือด้านหลังของแผ่นกระดาษ

3. ตัวเลื่อนการขยาย:     เลื่อนไปด้านซ้ายเพื่อขยายและเลื่อนไปทางขวาเพื่อย่อสิ่งพิมพ์ของคุณ

4. การจัดพอดีกับแผ่นกระดาษ:     ถ้าคุณกำลังแสดงแผ่นกระดาษมากกว่าหนึ่งแผ่น ปุ่มนี้จะย่อ/ขยายให้แสดงแผ่นกระดาษแผ่นเดียว

5. การแสดงหลายแผ่นกระดาษ:     ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณจะถูกพิมพ์ลงบนกระดาษหลายแผ่น คุณสามารถใช้ปุ่มนี้เพื่อแสดงตัวอย่างพร้อมกันมากกว่าหนึ่งแผ่นได้

6. แสดงหรือซ่อนหมายเลขหน้า:     ตัวเลื่อนนี้จะแสดงให้คุณเห็นลำดับหน้าที่ถูกวางหน้าลงบนแผ่นกระดาษ ซึ่งจะมีประโยชน์มากเมื่อคุณกำลังพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่มีมากกว่าหนึ่งหน้าลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น เช่น บัตรอวยพร

7. แสดงหรือซ่อนไม้บรรทัด: แสดงหรือซ่อนไม้บรรทัดสำหรับความสูงและความกว้างของแผ่นกระดาษที่เลือกอยู่ในปัจจุบัน ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงขนาดกระดาษใน การตั้งค่า ไม้บรรทัดจะเปลี่ยนตามไปด้วย

8. ตัวเลื่อนมุมมองโปร่งใส:     ถ้าคุณกำลังพิมพ์บนแผ่นกระดาษทั้งสองด้าน ตัวเลื่อนนี้จะทำให้คุณสามารถมองเห็นผ่านไปยังอีกด้านของแผ่นกระดาษได้ เหมือนกับการส่องกระดาษที่พิมพ์แล้วกับแสงไฟ ซึ่งทำให้คุณแน่ใจได้ว่าสิ่งพิมพ์ของคุณถูกจัดเรียงบนแผ่นกระดาษทั้งสองด้านอย่างถูกต้อง

ด้านบนของหน้า

พิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

 1. คลิกปุ่ม แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage

 2. คลิกที่ พิมพ์ เพื่อเปิดหน้าการตั้งค่าการพิมพ์

  หมายเหตุ: คุณอาจต้องรอสักครู่ระหว่างที่ Publisher เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

 3. ในส่วน พิมพ์ ให้ตั้งค่าจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์ใน จำนวนสำเนาของงานพิมพ์

 4. ในส่วน เครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องไว้

  หมายเหตุ: หน้าต่างแสดงตัวอย่างจะแสดงผลเป็นสีขาวดำเท่านั้นไม่ว่าสิ่งพิมพ์ของคุณจะมีสีหรือไม่ก็ตาม นอกจากว่าคุณจะเลือกเครื่องพิมพ์สีไว้

 5. ในส่วน การตั้งค่า :

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกชุดของหน้าหรือส่วนที่ถูกต้องไว้

  2. เลือกรูปแบบสำหรับการวางหน้าของคุณลงบนแผ่นกระดาษ

  3. ตั้งค่าขนาดกระดาษ

  4. ตั้งค่าว่าจะพิมพ์ลงบนกระดาษด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน และเมื่อพิมพ์บนกระดาษสองด้านจะให้พลิกแผ่นกระดาษตามด้านยาวหรือด้านขวาง

  5. ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสามารถพิมพ์สีได้ ให้เลือกว่าคุณต้องการพิมพ์สีหรือระดับสีเทา

 6. คลิกปุ่ม พิมพ์ เพื่อส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

การพิมพ์สิ่งพิมพ์มากกว่าหนึ่งสำเนา

 1. คลิกปุ่ม แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage

 2. คลิกที่ พิมพ์ เพื่อเปิดหน้าการตั้งค่าการพิมพ์

  หมายเหตุ: คุณอาจต้องรอสักครู่ระหว่างที่ Publisher เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

 3. ในส่วน พิมพ์ ให้ตั้งค่าจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์ใน จำนวนสำเนาของงานพิมพ์

 4. คลิกปุ่ม พิมพ์ เพื่อส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

พิมพ์หน้าที่ระบุของสิ่งพิมพ์

 1. คลิกปุ่ม แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage

 2. คลิกที่ พิมพ์ เพื่อเปิดหน้าการตั้งค่าการพิมพ์

  หมายเหตุ: คุณอาจต้องรอสักครู่ระหว่างที่ Publisher เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

 3. ในส่วน การตั้งค่า ให้คลิกกล่องข้อความ หน้า

 4. ในกล่องข้อความ ให้พิมพ์หมายเลขหน้าของหน้าแรกที่คุณต้องการพิมพ์ พิมพ์เครื่องหมายยัติภังค์ แล้วพิมพ์หน้าสุดท้ายของช่วงที่คุณต้องการพิมพ์ ตัวอย่างเช่น 2-4

 5. คลิกปุ่ม พิมพ์ เพื่อส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

พิมพ์แต่ละหน้า

 1. คลิกปุ่ม แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage

 2. คลิกที่ พิมพ์ เพื่อเปิดหน้าการตั้งค่าการพิมพ์

  หมายเหตุ: คุณอาจต้องรอสักครู่ระหว่างที่ Publisher เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

 3. ในส่วน การตั้งค่า ให้คลิกกล่องข้อความ หน้า

 4. ในกล่องข้อความ ให้พิมพ์หมายเลขหน้าของหน้าแรกที่คุณต้องการพิมพ์ พิมพ์เครื่องหมายจุลภาค แล้วพิมพ์หน้าถัดไปที่คุณต้องการพิมพ์ ทำซ้ำสำหรับแต่ละหมายเลขหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ ตัวอย่างเช่น 2,4,6,8

 5. คลิกปุ่ม พิมพ์ เพื่อส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

การพิมพ์แต่ละหน้าเป็นหลายชุด

ถ้าคุณกำลังพิมพ์ป้ายชื่อหรือนามบัตร ตัวเลือกเริ่มต้นจะเป็น หลายชุดต่อแผ่น ซึ่งจะพิมพ์แต่ละหน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณมากกว่าหนึ่งชุด โดยแต่ละชุดของหน้าจะพิมพ์บนกระดาษคนละแผ่น เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ ปุ่ม ตัวเลือกเค้าโครง จะพร้อมใช้งานเพื่อให้คุณสามารถปรับเส้นบอกแนวระยะขอบเพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนชุดของสิ่งพิมพ์ของคุณที่สามารถจัดให้พอดีบนกระดาษหนึ่งแผ่นได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าสิ่งพิมพ์นามบัตรของคุณมีสองหน้า  แต่ละหน้ามีนามบัตรที่แตกต่างกัน  และคุณเลือก หลายชุดต่อหนึ่งแผ่น และเลือก 10 ชุด ดังนั้นจำนวนสำเนาทั้งหมดคือ 20 ชุด  นามบัตรแต่ละแบบทั้ง 10  ชุดจะถูกพิมพ์ลงบนกระดาษสองแผ่น หนึ่งแผ่นสำหรับแต่ละหน้า

 1. คลิกปุ่ม แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage

 2. คลิกที่ พิมพ์ เพื่อเปิดหน้าการตั้งค่าการพิมพ์

  หมายเหตุ: คุณอาจต้องรอสักครู่ระหว่างที่ Publisher เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

 3. ในส่วน การตั้งค่า ให้เลือก หลายชุดต่อหนึ่งแผ่น แล้วเลือกจำนวนชุด

 4. คลิกปุ่ม พิมพ์ เพื่อส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณคลิก หนึ่งหน้าต่อแผ่น สิ่งพิมพ์ของคุณจะถูกพิมพ์กึ่งกลางแผ่นกระดาษ

  • ถ้าคุณต้องการพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณหนึ่งหน้าต่อกระดาษหนึ่งแผ่นโดยกำหนดตำแหน่งบนกระดาษอย่างเฉพาะเจาะจง ให้คลิก หลายชุดต่อหนึ่งแผ่น คลิก ตัวเลือกเค้าโครง แล้วเปลี่ยนตำแหน่งสิ่งพิมพ์ของคุณบนแผ่นกระดาษโดยการปรับตัวเลือกแถว ตัวเลือกคอลัมน์และค่าช่องว่างแนวตั้งและแนวนอนภายใต้ ตัวเลือกการพิมพ์เพิ่มเติม ตัวเลือกนี้จะมีให้ใช้งานสำหรับสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดหน้ากระดาษเล็กกว่าขนาดกระดาษ เช่น โฆษณา นามบัตร และบัตรอภินันทนาการ

การพิมพ์หลายหน้าบนกระดาษแต่ละแผ่น

เมื่อคุณต้องการพิมพ์ป้ายชื่อ ชื่อแท็ก หรือนามบัตร การพิมพ์จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดถ้าคุณพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั้งชุดลงบนกระดาษแผ่นเดียว คุณสามารถทำเช่นนั้นได้ใน Publisher จากตัวเลือก หลายหน้าต่อแผ่น ในเพจ พิมพ์ เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ ปุ่ม ตัวเลือกเค้าโครง จะพร้อมใช้งานเพื่อให้คุณสามารถปรับเส้นบอกแนวระยะขอบเพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนสำเนาของสิ่งพิมพ์ของคุณที่สามารถจัดให้พอดีบนกระดาษหนึ่งแผ่นได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีชุดไปรษณียบัตร 10 หน้าที่มีข้อมูลแตกต่างกันบนแต่ละหน้า และคุณเลือก หลายหน้าต่อแผ่น และหนึ่งชุด ไปรษณียบัตรทั้งหมดสิบหน้าจะพิมพ์ลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อขนาดหน้ากระดาษของสิ่งพิมพ์เล็กกว่าแผ่นกระดาษที่ได้รับการตั้งค่าให้ใช้ในการพิมพ์สิ่งพิมพ์

 1. คลิกปุ่ม แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage

 2. คลิกที่ พิมพ์ เพื่อเปิดหน้าการตั้งค่าการพิมพ์

  หมายเหตุ: คุณอาจต้องรอสักครู่ระหว่างที่ Publisher เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

 3. ในส่วน การตั้งค่า ให้เลือก หลายหน้าต่อแผ่น แล้วเลือกจำนวนสำเนา

 4. คลิกปุ่ม พิมพ์ เพื่อส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×