การพิมพ์ ใช้ร่วมกัน และปกป้องแฟ้มในรูปแบบแฟ้ม PDF และ XPS

แฟ้มรูปแบบ PDF และ XPS สามารถช่วยรักษาการจัดรูปแบบในแฟ้มของคุณเมื่อคุณใช้ร่วมกันกับผู้อื่นหรือพิมพ์แฟ้มนั้นด้วยวิธีการเชิงพาณิชย์ต่างๆ ตัวอย่างเอกสารที่ควรใช้แฟ้มรูปแบบ PDF และ XPS คือ ประวัติส่วนตัว เอกสารทางกฎหมาย จดหมายข่าว และแฟ้มต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอ่านและพิมพ์

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบแฟ้ม PDF และ XPS

ติดตั้งและใช้ Add-in บันทึกเป็น PDF หรือ XPS จากไมโครซอฟท์

ติดตั้งโซลูชันของบริษัทอื่น

ดูการสาธิต

เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบแฟ้ม PDF และ XPS

ด้วยการใช้ Add-in ซึ่งเป็นฟังก์ชันพิเศษที่คุณดาวน์โหลดเพิ่มเข้ามา คุณสามารถแปลงแฟ้มจากโปรแกรม Microsoft Office ของคุณ ให้มาเป็นรูปแบบ PDF หรือ XPS ได้

  • Portable Document Format (PDF)    รักษาการจัดรูปแบบเอกสารและทำให้ใช้แฟ้มร่วมกันได้ เมื่อแฟ้มรูปแบบ PDF แสดงแบบออนไลน์หรือถูกพิมพ์ออกมา แฟ้มจะรักษารูปแบบที่คุณต้องการไว้ นอกจากนี้ รูปแบบ PDF ยังมีประโยชน์สำหรับเอกสารที่จะผลิตซ้ำโดยใช้การพิมพ์เชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย

  • XML Paper Specification (XPS)    เป็นรูปแบบที่รักษาการจัดรูปแบบของเอกสารและทำให้ใช้แฟ้มร่วมกันได้ เมื่อแสดงแฟ้มรูปแบบ XPS แบบออนไลน์หรือพิมพ์ จะคงการจัดรูปแบบตามที่คุณต้องการไว้ทุกประการ

ด้านบนของหน้า

ติดตั้งและใช้ Add-in บันทึกเป็น PDF หรือ XPS จากไมโครซอฟท์

เมื่อต้องการบันทึกแฟ้มเป็นรูปแบบ PDF หรือ XPS คุณจะต้องติดตั้ง Add-in บันทึกเป็น PDF หรือ XPS สำหรับ ระบบ Microsoft Office 2007 เสียก่อน

  1. ไปที่ Add-in บันทึกเป็น PDF หรือ XPS สำหรับโปรแกรม Microsoft Office 2007 ของไมโครซอฟท์ และปฏิบัติตามคำแนะนำบนเพจนั้น

  2. หลังจากติดตั้ง Add-in บันทึกเป็น PDF หรือ XPS แล้ว คุณจะสามารถบันทึกแฟ้มของคุณเป็น PDF หรือ XPS ได้

ด้านบนของหน้า

ติดตั้งโซลูชันของบริษัทอื่น

นอกจาก PDF หรือ XPS แล้ว ยังอาจมีโซลูชันอื่นๆ สำหรับบันทึกหรือส่งออกข้อมูลจากโปรแกรม Microsoft Office ของคุณไปเป็นรูปแบบอื่น

หมายเหตุ  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตโดยผู้ขายที่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อเรา ดังนั้นเราจะไม่รับประกันเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ไม่ว่าโดยนัยหรือโดยอื่นใด

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2007, Word 2007, PowerPoint 2007, Access 2007, Publisher 2007, Visio 2007, OneNote 2007, InfoPath Edit Mode 2007, Office 2007, Visio Standard 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา