การพิมพ์แผ่นงานหรือสมุดงาน

คุณสามารถพิมพ์แผ่นงานและสมุดงาน Excel แบบครั้งละรายการ หรือทีละหลายรายการได้ คุณยังสามารถพิมพ์บางส่วนของแผ่นงานได้อีกด้วย เช่น ตาราง Excel

ในบทความนี้

สิ่งควรทราบก่อนที่คุณจะพิมพ์

ทรัพยากรเพิ่มเติม

การพิมพ์แผ่นงานเดียวหรือหลายแผ่นงาน

การพิมพ์บางส่วนของแผ่นงาน

การพิมพ์สมุดงานเดียวหรือหลายสมุดงาน

การพิมพ์ตาราง Excel

การพิมพ์สมุดงานลงในแฟ้ม

สิ่งควรทราบก่อนที่คุณจะพิมพ์

 • ก่อนที่คุณจะพิมพ์แผ่นงานที่มีข้อมูลจำนวนมาก คุณสามารถปรับรายละเอียดแผ่นงานของคุณได้อย่างรวดเร็วในมุมมอง เค้าโครงกระดาษ คุณสามารถดูและแก้ไของค์ประกอบต่างๆ ได้ เช่น ระยะขอบ การวางแนวหน้ากระดาษ รวมถึงหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลปรากฏอยู่บนหน้าจอ ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อความหรือตัวเลขกว้างเกินกว่าจะจัดให้พอดีกับหนึ่งคอลัมน์ ข้อมูลเหล่านี้จะปรากฏเป็นเครื่องหมายตัวเลข (##) คุณสามารถขยายความกว้างคอลัมน์เพื่อป้องกันกรณีนี้ได้

   การปรับขนาดคอลัมน์

   การปรับขนาดแถว

หมายเหตุ    การจัดรูปแบบบางอย่าง เช่น ข้อความสีหรือการแรเงาเซลล์ อาจดูดีบนหน้าจอแต่อาจไม่เหมือนกับที่คุณคาดไว้เมื่อพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ขาวดำ นอกจากนี้ คุณอาจต้องการพิมพ์แผ่นงานที่มีเส้นตารางปรากฏ เพื่อให้ข้อมูล แถว และคอลัมน์เด่นขึ้น

ทรัพยากรเพิ่มเติม

การพิมพ์แผ่นงานเดียวหรือหลายแผ่นงาน

 1. เลือกแผ่นงานต่างๆ ที่คุณต้องการพิมพ์

  วิธีการเลือกแผ่นงานหลายๆ แผ่น

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำสิ่งนี้

  แผ่นงานเดียว

  คลิกที่แท็บแผ่นงาน

  หากคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นจึงคลิกแท็บที่ต้องการ

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Shift ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในสมุดงาน

  คลิกขวาบนแท็บแผ่นงาน และคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

  เคล็ดลับ    เมื่อเลือกแผ่นงานหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของแผ่นงาน เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกแผ่นงานหลายแผ่นในสมุดงาน ให้คลิกที่แผ่นงานใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก แล้วคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน

 2. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

  แป้นพิมพ์ลัด คุณยังสามารถกด Ctrl+P ได้อีกด้วย

 3. คลิกที่ปุ่ม พิมพ์ หรือปรับ การตั้งค่า ก่อนที่คุณจะคลิกปุ่ม พิมพ์

ด้านบนของหน้า

การพิมพ์บางส่วนของแผ่นงาน

 1. คลิกแผ่นงาน แล้วเลือกช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์

 2. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

  แป้นพิมพ์ลัด คุณยังสามารถกด Ctrl+P ได้อีกด้วย

 3. ด้านล่าง การตั้งค่า ให้คลิกที่ลูกศรถัดจาก พิมพ์แผ่นงานที่ใช้งานอยู่ และเลือก พิมพ์ตารางที่เลือก

 4. คลิกปุ่ม พิมพ์

  หมายเหตุ    ถ้าแผ่นงานมีพื้นที่พิมพ์ที่กำหนดแล้ว Excel จะพิมพ์เฉพาะพื้นที่พิมพ์เหล่านั้น ถ้าคุณไม่ต้องการพิมพ์เฉพาะพื้นที่พิมพ์ที่กำหนด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่สนใจพื้นที่พิมพ์

ด้านบนของหน้า

การพิมพ์สมุดงานเดียวหรือหลายสมุดงาน

แฟ้มสมุดงานทั้งหมดที่คุณต้องการพิมพ์ต้องอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน

 1. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก เปิด

  แป้นพิมพ์ลัด    คุณยังสามารถกด Ctrl+O ได้อีกด้วย

กด Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกชื่อของแต่ละสมุดงานที่คุณต้องการพิมพ์

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ Windows Vista    

   • คลิกขวาส่วนที่เลือก แล้วคลิก พิมพ์

  • บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP    

   • ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก พิมพ์

ด้านบนของหน้า

การพิมพ์ตาราง Excel

 1. คลิกเซลล์ภายในตารางเพื่อเปิดใช้งานตาราง

 2. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

  แป้นพิมพ์ลัด คุณยังสามารถกด Ctrl+P ได้อีกด้วย

 3. ด้านล่าง การตั้งค่า ให้คลิกลูกศรถัดจาก พิมพ์แผ่นงานที่ใช้งานอยู่ และเลือก ตารางที่เลือก

 4. คลิกปุ่ม พิมพ์

ด้านบนของหน้า

การพิมพ์สมุดงานลงในแฟ้ม

 1. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

  แป้นพิมพ์ลัด คุณยังสามารถกด Ctrl+P ได้อีกด้วย

 2. ด้านล่าง เครื่องพิมพ์ ให้เลือก พิมพ์ไปเป็นแฟ้ม

 3. คลิกปุ่ม พิมพ์

ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ไปเป็นแฟ้ม ด้านล่าง ชื่อแฟ้มผลลัพธ์ ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มแล้วคลิก ตกลง แฟ้มจะปรากฏในโฟลเดอร์เริ่มต้น (โดยปกติแล้วคือ เอกสารของฉัน)

หมายเหตุ    ถ้าคุณพิมพ์แฟ้มในเครื่องพิมพ์ชนิดอื่นในภายหลัง ตัวแบ่งหน้าและระยะห่างแบบอักษรอาจเปลี่ยนไป

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา