การพิมพ์แผ่นงานหรือสมุดงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถพิมพ์เวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ก Excel แบบครั้งละหนึ่งรายการ หรือหลายรายการก็ได้ คุณยังสามารถพิมพ์บางส่วนของเวิร์กชีตได้อีกด้วย เช่น ตาราง Excel

ในบทความนี้

สิ่งควรทราบก่อนที่คุณจะพิมพ์

พิมพ์เวิร์กชีตเดียวหรือหลายเวิร์กชีต

พิมพ์บางส่วนของเวิร์กชีต

พิมพ์เวิร์กบุ๊กเดียวหรือหลายเวิร์กบุ๊ก

พิมพ์ตาราง Excel

พิมพ์เวิร์กบุ๊กไปเป็นไฟล์

สิ่งควรทราบก่อนที่คุณจะพิมพ์

 • ก่อนที่คุณจะพิมพ์เวิร์กชีตที่มีข้อมูลจำนวนมาก คุณสามารถปรับรายละเอียดเวิร์กชีตของคุณได้อย่างรวดเร็วในมุมมอง เค้าโครงกระดาษ คุณสามารถดูและแก้ไของค์ประกอบต่างๆ ได้ เช่น ระยะขอบ การวางแนวหน้ากระดาษ รวมถึงหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลปรากฏอยู่บนหน้าจอ ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อความหรือตัวเลขกว้างเกินกว่าจะจัดให้พอดีกับหนึ่งคอลัมน์ ข้อมูลเหล่านี้จะปรากฏเป็นเครื่องหมายตัวเลข (##) คุณสามารถขยายความกว้างคอลัมน์เพื่อป้องกันกรณีนี้ได้

  รายการที่จัดรูปแบบสำหรับการดูบนหน้าจอ

  1 ปรับขนาดคอลัมน์

  2 ปรับขนาดแถว

หมายเหตุ: การจัดรูปแบบบางอย่าง เช่น ข้อความสีหรือการแรเงาเซลล์ อาจดูดีบนหน้าจอแต่อาจไม่เหมือนกับที่คุณคาดไว้เมื่อพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ขาวดำ นอกจากนี้ คุณอาจต้องการพิมพ์เวิร์กชีตที่มีเส้นตารางปรากฏ เพื่อให้ข้อมูล แถว และคอลัมน์เด่นขึ้น

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

พิมพ์เวิร์กชีตเดียวหรือหลายเวิร์กชีต

 1. เลือกเวิร์กชีตต่างๆ ที่คุณต้องการพิมพ์

  วิธีการเลือกแผ่นงานหลายๆ แผ่น

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำสิ่งนี้

  แผ่นงานเดียว

  คลิกที่แท็บแผ่นงาน

  คลิกที่แท็บ แผ่นงาน

  ถ้าคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นคลิกแท็บที่ต้องการ

  คลิกลูกศรสำหรับเลื่อนแท็บ

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Shift ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่ต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

  คลิกขวาบนแท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

  เคล็ดลับ    เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน

 2. คลิก ไฟล์ แล้วคลิก พิมพ์

  คีย์ลัด คุณยังสามารถกด Ctrl+P ได้ด้วย

 3. คลิกที่ปุ่ม พิมพ์ หรือปรับ การตั้งค่า ก่อนที่จะคลิกปุ่ม พิมพ์

ด้านบนของหน้า

พิมพ์บางส่วนของแผ่นงาน

 1. คลิกแผ่นงาน แล้วเลือกช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์

 2. คลิก ไฟล์ แล้วคลิก พิมพ์

  คีย์ลัด คุณยังสามารถกด Ctrl+P ได้ด้วย

 3. ด้านล่าง การตั้งค่า ให้คลิกที่ลูกศรถัดจาก พิมพ์แผ่นงานที่ใช้งานอยู่ และเลือก พิมพ์ตารางที่เลือก

 4. คลิกปุ่ม พิมพ์

  หมายเหตุ    ถ้าแผ่นงานมีพื้นที่พิมพ์ที่กำหนดแล้ว Excel จะพิมพ์เฉพาะพื้นที่พิมพ์เหล่านั้น ถ้าคุณไม่ต้องการพิมพ์เฉพาะพื้นที่พิมพ์ที่กำหนด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่สนใจพื้นที่พิมพ์

ด้านบนของหน้า

พิมพ์เวิร์กบุ๊กเดียวหรือหลายเวิร์กบุ๊ก

ไฟล์เวิร์กบุ๊กทั้งหมดที่คุณต้องการพิมพ์ต้องอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน

 1. คลิก ไฟล์ แล้วคลิก เปิด

  คีย์ลัด    คุณยังสามารถกด Ctrl+O ได้ด้วย

กด Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกชื่อของแต่ละสมุดงานที่คุณต้องการพิมพ์

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ Windows Vista   

   • คลิกขวาส่วนที่เลือก แล้วคลิก พิมพ์

  • บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP   

   • ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก พิมพ์

ด้านบนของหน้า

พิมพ์ตาราง Excel

 1. คลิกเซลล์ภายในตารางเพื่อเปิดใช้งานตาราง

 2. คลิก ไฟล์ แล้วคลิก พิมพ์

  คีย์ลัด คุณยังสามารถกด Ctrl+P ได้ด้วย

 3. ด้านล่าง การตั้งค่า ให้คลิกลูกศรถัดจาก พิมพ์แผ่นงานที่ใช้งานอยู่ และเลือก ตารางที่เลือก

 4. คลิกปุ่ม พิมพ์

ด้านบนของหน้า

พิมพ์เวิร์กบุ๊กไปเป็นไฟล์

 1. คลิก ไฟล์ แล้วคลิก พิมพ์

  คีย์ลัด คุณยังสามารถกด Ctrl+P ได้ด้วย

 2. ด้านล่าง เครื่องพิมพ์ ให้เลือก พิมพ์ไปเป็นไฟล์

 3. คลิกปุ่มพิมพ์

ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ไปเป็นไฟล์ ด้านล่าง ชื่อไฟล์ผลลัพธ์ ให้พิมพ์ชื่อไฟล์แล้วคลิก ตกลง ไฟล์จะปรากฏในโฟลเดอร์เริ่มต้น (โดยปกติคือ เอกสารของฉัน)

หมายเหตุ    ถ้าคุณพิมพ์ไฟล์ในเครื่องพิมพ์ชนิดอื่นในภายหลัง ตัวแบ่งหน้าและระยะห่างฟอนต์อาจเปลี่ยนไป

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×