การพิมพ์เส้นตารางในแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณพิมพ์แผ่นงานหรือตารางที่ไม่ มีเส้นตาราง บางครั้งสามารถยากที่จะแยกความแตกต่างของขอบเขตของเซลล์ ดังที่แสดงในตัวอย่างก่อนพิมพ์ในรูปภาพนี้:

มุมมองการพิมพ์จะไม่มีเส้นตาราง

การพิมพ์เส้นตารางไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel Online แต่คุณสามารถเลียนแบบเส้นตารางได้ด้วยการนำเส้นขอบไปใช้ เช่นเดียวกับในรูปภาพนี้

การพิมพ์ที่มีเส้นขอบ

 1. เมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบรอบๆ เซลล์แต่ละเซลล์ ให้คลิกและลากเพื่อเลือกเซลล์ที่คุณต้องการรวมไว้

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มแบบอักษร คลิกเส้นขอบ >เส้นขอบทั้งหมด

  พื้นที่ที่ มีเส้นขอบจะปรากฏ มีเส้นเข้มขึ้น

  เพิ่มเส้นขอบลงในตารางหรือช่วงข้อมูล

 3. สำหรับการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ให้คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 4. เลือกตัวเลือกการพิมพ์ที่คุณต้องการให้แสดงตัวอย่าง แล้วคลิก พิมพ์

  ตัวเลือกการพิมพ์ หลังจากคลิก ไฟล์ > พิมพ์

 5. ในการแสดงตัวอย่าง ให้ตรวจสอบเส้นตารางมีลักษณะ ตามที่คุณต้องการ และคลิกพิมพ์

  การพิมพ์ที่มีเส้นขอบ

  ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะพิมพ์ คลิกx เพื่อปิดการแสดงตัวอย่าง และกลับไปยังแผ่นงาน

พิมพ์เส้นตารางจากแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป

ถ้าคุณมีแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป ให้คลิก เปิดใน Excel แล้วพิมพ์เส้นตารางในเวิร์กชีต

ปุ่ม เปิดใน Excel

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดของ Excel Online โปรดเยี่ยมชม บล็อก Microsoft Excel

สำหรับชุดแอปพลิเคชัน Office และบริการต่างๆ ทั้งหมด คุณสามารถลองใช้หรือซื้อได้ที่ Office.com

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!