การพิมพ์เส้นตารางในแผ่นงาน

เมื่อคุณพิมพ์เวิร์กชีตหรือตารางโดยไม่มีเส้นตาราง บางครั้งก็ยากที่จะแยกขอบเซลล์ เหมือนกับในการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ในรูปภาพนี้

มุมมองการพิมพ์จะไม่มีเส้นตาราง

การพิมพ์เส้นตารางไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel Online แต่คุณสามารถเลียนแบบเส้นตารางได้ด้วยการนำเส้นขอบไปใช้ เช่นเดียวกับในรูปภาพนี้

การพิมพ์ที่มีเส้นขอบ

  1. เมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบรอบๆ เซลล์แต่ละเซลล์ ให้คลิกและลากเพื่อเลือกเซลล์ที่คุณต้องการรวมไว้

  2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก เส้นขอบ > เส้นขอบทั้งหมด

    เคล็ดลับ   คุณสามารถบอกได้ว่าพื้นที่ใดไม่มีเส้นขอบ หรือพื้นที่ใดมีเส้นขอบโดยดูจากเส้นที่เข้มกว่า

    เพิ่มเส้นขอบลงในตารางหรือช่วงข้อมูล

  3. สำหรับการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ให้คลิก ไฟล์ > พิมพ์

  4. เลือกตัวเลือกการพิมพ์ที่คุณต้องการให้แสดงตัวอย่าง แล้วคลิก พิมพ์

ตัวเลือกการพิมพ์ หลังจากคลิก ไฟล์ > พิมพ์

  1. ในการแสดงตัวอย่าง ให้ตรวจสอบว่าเส้นตารางมีลักษณะที่ต้องการหรือไม่ แล้วคลิก พิมพ์

การพิมพ์ที่มีเส้นขอบ

  1. คลิก X เพื่อปิดการแสดงตัวอย่างและกลับไปยังเวิร์กชีต

พิมพ์เส้นตารางจากแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป

ถ้าคุณมีแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป ให้คลิก เปิดใน Excel แล้วพิมพ์เส้นตารางในเวิร์กชีต

ปุ่ม เปิดใน Excel

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดของ Excel Online โปรดเยี่ยมชม บล็อก Microsoft Excel

สำหรับชุดแอปพลิเคชัน Office และบริการต่างๆ ทั้งหมด คุณสามารถลองใช้หรือซื้อได้ที่ Office.com

นำไปใช้กับ: Excel Onlineข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา