การพิมพ์สไลด์ที่มีหรือไม่มีบันทึกย่อของผู้บรรยาย

การพิมพ์สไลด์ที่ไม่มีบันทึกย่อของผู้บรรยายนั้นง่ายกว่า อันที่จริงการพิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยายไปพร้อมกับสไลด์นั้นมีอยู่วิธีการเดียว

  1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

  2. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกกล่องที่สอง (ซึ่งค่าเริ่มต้นคือ สไลด์แบบเต็มหน้า) จากนั้นภายใต้ เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้คลิก หน้าบันทึกย่อ
    สกรีนช็อตตัวเลือกพิมพ์บันทึกย่อ
    หน้าบันทึกย่อ จะพิมพ์สไลด์หนึ่งสไลด์ต่อหนึ่งหน้า ที่มีบันทึกย่อของผู้บรรยายอยู่ด้านล่าง บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง จะแสดงลักษณะของตัวเลือกเค้าโครงแต่ละแบบว่า

  3. ใส่การตั้งค่าอื่นๆ เช่น สไลด์ใดที่คุณต้องการ ต้องการกี่สำเนา เป็นต้น

  4. คลิก พิมพ์

ตัวเลือกอื่นภายใต้ เค้าโครงเหมือนพิมพ์ และตัวเลือกทั้งหมดภายใต้ เอกสารประกอบคำบรรยาย จะพิมพ์เฉพาะสไลด์หรือเนื้อหาของสไลด์ โดยไม่พิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยาย

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์สไลด์ PowerPoint ให้ดูที่ พิมพ์สไลด์ของคุณเป็นขาวดำหรือระดับสีเทา

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×