การพิมพ์สิ่งพิมพ์

การใช้งานหลักของ Publisher 2010 คือการสร้างสิ่งพิมพ์สำหรับงานพิมพ์คุณภาพสูง สิ่งพิมพ์เหล่านี้อาจพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เดสก์ท็อป หรือส่งออกไปยังร้านถ่ายเอกสารหรือร้านพิมพ์เอกสารเชิงพาณิชย์ สำหรับข้อมูลที่จะช่วยคุณเลือกระหว่างตัวเลือกเหล่านี้ โปรดดูที่ การพิมพ์: การเลือกระหว่างเดสก์ท็อป ร้านถ่ายเอกสาร และ การพิมพ์เชิงพาณิชย์

หมายเหตุ  หน้าต่างแสดงตัวอย่างอาจแสดงเป็นสีขาวดำแม้ว่าสิ่งพิมพ์ของคุณจะมีสีถ้าเครื่องพิมพ์ที่เลือกไม่สนับสนุนการพิมพ์สี หรือถ้าเครื่องพิมพ์ที่เลือกสนับสนุนการพิมพ์สีแต่คุณเลือกการตั้งค่าแบบสีผสมโทนสีเทา

ในบทความนี้

คำสั่งพิมพ์อยู่ที่ใด

การตั้งค่าการพิมพ์และการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

พิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

คำสั่งพิมพ์อยู่ที่ใด

ขณะนี้คำสั่งพิมพ์อยู่ในมุมมอง Backstage เมื่อต้องการใช้มุมมอง Backstage ให้คลิกปุ่มแฟ้ม ที่ด้านบนซ้ายของ Publisher ปุ่ม ไฟล์ นอกจากการพิมพ์แล้ว มุมมอง Backstage ยังมีคำสั่งสำหรับการบันทึก การเปิด และการปิดแฟ้ม เช่นเดียวกับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ปัจจุบันและการใช้งานสิ่งพิมพ์ร่วมกัน และตัวเลือก Publisher อีกด้วย สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่บทความ มีอะไรใหม่ใน Publisher 2010 และ เกิดอะไรขึ้นกับเมนู แฟ้ม

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าการพิมพ์และการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

มุมมอง Backstage ใหม่สำหรับการพิมพ์จะมีลักษณะดังนี้ ภาพรวมการตั้งค่าการพิมพ์ของ Publisher

ทางด้านซ้ายจะเป็นการตั้งค่าการพิมพ์และด้านขวาจะเป็นบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง การตั้งค่าทางด้านซ้ายจะมีผลต่อสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ออกมา ขณะที่การตั้งค่าทางด้านขวาจะมีผลต่อมุมมองสิ่งพิมพ์ของคุณเท่านั้น

หมายเหตุ  การควบคุมเหล่านี้บางอย่างจะขึ้นกับการตั้งค่าอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การควบคุมสีจะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อเครื่องพิมพ์ของคุณสามารถพิมพ์สีได้ และแถบเลื่อนโปร่งใสหน้า/หลังจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกพิมพ์บนหน้ากระดาษทั้งสองด้านเท่านั้น

การตั้งค่าการพิมพ์ทำให้คุณสามารถกำหนดค่าต่อไปนี้

การตั้งค่าการพิมพ์ใน Publisher 2010

1. การพิมพ์:     ใส่จำนวนชุดของงานพิมพ์ที่คุณต้องการพิมพ์แล้วกด พิมพ์ เพื่อส่งงานไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

2. เครื่องพิมพ์:     นอกจากการเลือกจากรายการเครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้งานแล้ว คุณยังสามารถเพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่ เข้าถึงการตั้งค่าการพิมพ์ขั้นสูง และพิมพ์ไปเป็นแฟ้มได้อีกด้วย

3. การตั้งค่า:     ส่วนการตั้งค่าทำให้คุณสามารถควบคุมสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

 • หน้า:     ทำให้คุณสามารถเลือกหน้าหรือช่วงของหน้าที่จะพิมพ์แบบเฉพาะเจาะจงได้

 • การวางหน้าการพิมพ์:     คุณสามารถระบุตำแหน่งบนกระดาษในการพิมพ์สิ่งพิมพ์และระบุวิธีการวางเค้าโครงบนกระดาษสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณได้ที่นี่

 • ขนาดกระดาษ:     เลือกขนาดและลักษณะของกระดาษที่คุณจะใช้พิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

 • การพิมพ์ด้านเดียว/สองด้าน:     เลือกว่าจะพิมพ์บนกระดาษด้านเดียวหรือสองด้าน และเลือกขอบที่จะใช้ในการพลิกกระดาษ

 • สี:     ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณพิมพ์สีได้ การควบคุมนี้จะทำให้คุณสามารถเลือกการพิมพ์สีหรือระดับสีเทาได้

 • บันทึกการตั้งค่าไว้กับสิ่งพิมพ์:     ถ้าเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ จะบันทึกชุด การตั้งค่า ที่คุณเลือกไว้กับสิ่งพิมพ์นี้

หมายเหตุ  ใน Office Publisher ขนาดหน้ากระดาษจะหมายถึงพื้นที่ทำงานของสิ่งพิมพ์ของคุณ ขนาดของกระดาษ หรือแผ่นกระดาษ คือขนาดของกระดาษที่คุณใช้สำหรับการพิมพ์ กระดาษหนึ่งแผ่นอาจพิมพ์ได้หลายหน้า และหน้าใหญ่ๆ หนึ่งหน้าก็อาจต้องใช้กระดาษหลายแผ่น

บานหน้าต่างแสดงตัวอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามการตั้งค่าการพิมพ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และคุณยังสามารถใช้ตัวควบคุมต่อไปนี้

แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ใน Publisher 2010

1. การนำทางแผ่นกระดาษ:     เลื่อนระหว่างแผ่นกระดาษของสิ่งพิมพ์ของคุณ

2. ปุ่มหน้าและหลัง:     ปุ่มเหล่านี้จะพร้อมใช้งานเมื่อทำการพิมพ์บนแผ่นกระดาษทั้งสองด้าน ให้คลิกเพื่อดูด้านหน้าหรือด้านหลังของแผ่นกระดาษ

3. ตัวเลื่อนการขยาย:     เลื่อนไปด้านซ้ายเพื่อขยายและเลื่อนไปทางขวาเพื่อย่อสิ่งพิมพ์ของคุณ

4. การจัดพอดีกับแผ่นกระดาษ:     ถ้าคุณกำลังแสดงแผ่นกระดาษมากกว่าหนึ่งแผ่น ปุ่มนี้จะย่อ/ขยายให้แสดงแผ่นกระดาษแผ่นเดียว

5. การแสดงหลายแผ่นกระดาษ:     ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณจะถูกพิมพ์ลงบนกระดาษหลายแผ่น คุณสามารถใช้ปุ่มนี้เพื่อแสดงตัวอย่างพร้อมกันมากกว่าหนึ่งแผ่นได้

6. แสดงหรือซ่อนหมายเลขหน้า:     ตัวเลื่อนนี้จะแสดงให้คุณเห็นลำดับหน้าที่ถูกวางหน้าลงบนแผ่นกระดาษ ซึ่งจะมีประโยชน์มากเมื่อคุณกำลังพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่มีมากกว่าหนึ่งหน้าลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น เช่น บัตรอวยพร

7. แสดงหรือซ่อนไม้บรรทัด: แสดงหรือซ่อนไม้บรรทัดสำหรับความสูงและความกว้างของแผ่นกระดาษที่เลือกอยู่ในปัจจุบัน ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงขนาดกระดาษใน การตั้งค่า ไม้บรรทัดจะเปลี่ยนตามไปด้วย

8. ตัวเลื่อนมุมมองโปร่งใส:     ถ้าคุณกำลังพิมพ์บนแผ่นกระดาษทั้งสองด้าน ตัวเลื่อนนี้จะทำให้คุณสามารถมองเห็นผ่านไปยังอีกด้านของแผ่นกระดาษได้ เหมือนกับการส่องกระดาษที่พิมพ์แล้วกับแสงไฟ ซึ่งทำให้คุณแน่ใจได้ว่าสิ่งพิมพ์ของคุณถูกจัดเรียงบนแผ่นกระดาษทั้งสองด้านอย่างถูกต้อง

ด้านบนของหน้า

พิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

 1. คลิกปุ่ม แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage

 2. คลิกที่ พิมพ์ เพื่อเปิดหน้าการตั้งค่าการพิมพ์

  หมายเหตุ  คุณอาจต้องรอสักครู่ระหว่างที่ Publisher เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

 3. ในส่วน พิมพ์ ให้ตั้งค่าจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์ใน จำนวนสำเนาของงานพิมพ์

 4. ในส่วน เครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องไว้

  หมายเหตุ  หน้าต่างแสดงตัวอย่างจะแสดงผลเป็นสีขาวดำเท่านั้นไม่ว่าสิ่งพิมพ์ของคุณจะมีสีหรือไม่ก็ตาม นอกจากว่าคุณจะเลือกเครื่องพิมพ์สีไว้

 5. ในส่วน การตั้งค่า :

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกชุดของหน้าหรือส่วนที่ถูกต้องไว้

  2. เลือกรูปแบบสำหรับการวางหน้าของคุณลงบนแผ่นกระดาษ

  3. ตั้งค่าขนาดกระดาษ

  4. ตั้งค่าว่าจะพิมพ์ลงบนกระดาษด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน และเมื่อพิมพ์บนกระดาษสองด้านจะให้พลิกแผ่นกระดาษตามด้านยาวหรือด้านขวาง

  5. ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสามารถพิมพ์สีได้ ให้เลือกว่าคุณต้องการพิมพ์สีหรือระดับสีเทา

 6. คลิกปุ่ม พิมพ์ เพื่อส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

การพิมพ์สิ่งพิมพ์มากกว่าหนึ่งสำเนา

 1. คลิกปุ่ม แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage

 2. คลิกที่ พิมพ์ เพื่อเปิดหน้าการตั้งค่าการพิมพ์

  หมายเหตุ  คุณอาจต้องรอสักครู่ระหว่างที่ Publisher เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

 3. ในส่วน พิมพ์ ให้ตั้งค่าจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์ใน จำนวนสำเนาของงานพิมพ์

 4. คลิกปุ่ม พิมพ์ เพื่อส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

พิมพ์หน้าที่ระบุของสิ่งพิมพ์

 1. คลิกปุ่ม แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage

 2. คลิกที่ พิมพ์ เพื่อเปิดหน้าการตั้งค่าการพิมพ์

  หมายเหตุ  คุณอาจต้องรอสักครู่ระหว่างที่ Publisher เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

 3. ในส่วน การตั้งค่า ให้คลิกกล่องข้อความ หน้า

 4. ในกล่องข้อความ ให้พิมพ์หมายเลขหน้าของหน้าแรกที่คุณต้องการพิมพ์ พิมพ์เครื่องหมายยัติภังค์ แล้วพิมพ์หน้าสุดท้ายของช่วงที่คุณต้องการพิมพ์ ตัวอย่างเช่น 2-4

 5. คลิกปุ่ม พิมพ์ เพื่อส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

พิมพ์แต่ละหน้า

 1. คลิกปุ่ม แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage

 2. คลิกที่ พิมพ์ เพื่อเปิดหน้าการตั้งค่าการพิมพ์

  หมายเหตุ  คุณอาจต้องรอสักครู่ระหว่างที่ Publisher เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

 3. ในส่วน การตั้งค่า ให้คลิกกล่องข้อความ หน้า

 4. ในกล่องข้อความ ให้พิมพ์หมายเลขหน้าของหน้าแรกที่คุณต้องการพิมพ์ พิมพ์เครื่องหมายจุลภาค แล้วพิมพ์หน้าถัดไปที่คุณต้องการพิมพ์ ทำซ้ำสำหรับแต่ละหมายเลขหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ ตัวอย่างเช่น 2,4,6,8

 5. คลิกปุ่ม พิมพ์ เพื่อส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

การพิมพ์แต่ละหน้าเป็นหลายชุด

ถ้าคุณกำลังพิมพ์ป้ายชื่อหรือนามบัตร ตัวเลือกเริ่มต้นจะเป็น หลายชุดต่อแผ่น ซึ่งจะพิมพ์แต่ละหน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณมากกว่าหนึ่งชุด โดยแต่ละชุดของหน้าจะพิมพ์บนกระดาษคนละแผ่น เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ ปุ่ม ตัวเลือกเค้าโครง จะพร้อมใช้งานเพื่อให้คุณสามารถปรับเส้นบอกแนวระยะขอบเพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนชุดของสิ่งพิมพ์ของคุณที่สามารถจัดให้พอดีบนกระดาษหนึ่งแผ่นได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าสิ่งพิมพ์นามบัตรของคุณมีสองหน้า  แต่ละหน้ามีนามบัตรที่แตกต่างกัน  และคุณเลือก หลายชุดต่อหนึ่งแผ่น และเลือก 10 ชุด ดังนั้นจำนวนสำเนาทั้งหมดคือ 20 ชุด  นามบัตรแต่ละแบบทั้ง 10  ชุดจะถูกพิมพ์ลงบนกระดาษสองแผ่น หนึ่งแผ่นสำหรับแต่ละหน้า

 1. คลิกปุ่ม แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage

 2. คลิกที่ พิมพ์ เพื่อเปิดหน้าการตั้งค่าการพิมพ์

  หมายเหตุ  คุณอาจต้องรอสักครู่ระหว่างที่ Publisher เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

 3. ในส่วน การตั้งค่า ให้เลือก หลายชุดต่อหนึ่งแผ่น แล้วเลือกจำนวนชุด

 4. คลิกปุ่ม พิมพ์ เพื่อส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

  หมายเหตุ  

  • ถ้าคุณคลิก หนึ่งหน้าต่อแผ่น สิ่งพิมพ์ของคุณจะถูกพิมพ์กึ่งกลางแผ่นกระดาษ

  • ถ้าคุณต้องการพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณหนึ่งหน้าต่อกระดาษหนึ่งแผ่นโดยกำหนดตำแหน่งบนกระดาษอย่างเฉพาะเจาะจง ให้คลิก หลายชุดต่อหนึ่งแผ่น คลิก ตัวเลือกเค้าโครง แล้วเปลี่ยนตำแหน่งสิ่งพิมพ์ของคุณบนแผ่นกระดาษโดยการปรับตัวเลือกแถว ตัวเลือกคอลัมน์และค่าช่องว่างแนวตั้งและแนวนอนภายใต้ ตัวเลือกการพิมพ์เพิ่มเติม ตัวเลือกนี้จะมีให้ใช้งานสำหรับสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดหน้ากระดาษเล็กกว่าขนาดกระดาษ เช่น โฆษณา นามบัตร และบัตรอภินันทนาการ

การพิมพ์หลายหน้าบนกระดาษแต่ละแผ่น

เมื่อคุณต้องการพิมพ์ป้ายชื่อ ชื่อแท็ก หรือนามบัตร การพิมพ์จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดถ้าคุณพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั้งชุดลงบนกระดาษแผ่นเดียว คุณสามารถทำเช่นนั้นได้ใน Publisher จากตัวเลือก หลายหน้าต่อแผ่น ในเพจ พิมพ์ เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ ปุ่ม ตัวเลือกเค้าโครง จะพร้อมใช้งานเพื่อให้คุณสามารถปรับเส้นบอกแนวระยะขอบเพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนสำเนาของสิ่งพิมพ์ของคุณที่สามารถจัดให้พอดีบนกระดาษหนึ่งแผ่นได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีชุดไปรษณียบัตร 10 หน้าที่มีข้อมูลแตกต่างกันบนแต่ละหน้า และคุณเลือก หลายหน้าต่อแผ่น และหนึ่งชุด ไปรษณียบัตรทั้งหมดสิบหน้าจะพิมพ์ลงบนกระดาษหนึ่งแผ่น

หมายเหตุ  ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อขนาดหน้ากระดาษของสิ่งพิมพ์เล็กกว่าแผ่นกระดาษที่ได้รับการตั้งค่าให้ใช้ในการพิมพ์สิ่งพิมพ์

 1. คลิกปุ่ม แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage

 2. คลิกที่ พิมพ์ เพื่อเปิดหน้าการตั้งค่าการพิมพ์

  หมายเหตุ  คุณอาจต้องรอสักครู่ระหว่างที่ Publisher เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

 3. ในส่วน การตั้งค่า ให้เลือก หลายหน้าต่อแผ่น แล้วเลือกจำนวนสำเนา

 4. คลิกปุ่ม พิมพ์ เพื่อส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

นำไปใช้กับ: Publisher 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา