การพิมพ์สำเนาเอกสารหลายชุด

ถ้าคุณไม่เลือกจำนวนสำเนาในการพิมพ์ Word จะพิมพ์สำเนาเอกสารหนึ่งชุดโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนสำเนาเป็นเท่าไรก็ได้ตามที่ต้องการ แต่สำเนาต้องไม่มากกว่า 32,767 ชุดในครั้งเดียว

  1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

  2. ที่ด้านบนของหน้า พิมพ์ ถัดจากปุ่ม พิมพ์ จะมีกล่องที่มีป้าย สำเนา ที่มีลูกศรขึ้นและลงให้คุณเลือกจำนวนสำเนาของเอกสารนี้ที่คุณต้องการ

    พิมพ์สำเนาหลายชุด

  3. ทำการเลือก (ไม่ว่าจะเป็นโดยการใส่จำนวนหรือใช้ลูกศร) เลือกเครื่องพิมพ์ และเปลี่ยนหรือเก็บค่าการตั้งค่าอื่นที่คุณต้องการไว้ แล้วคลิก พิมพ์

นำไปใช้กับ: Word 2016, Word 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา