การพิมพ์รายการต่างๆ ของ Outlook

คุณสามารถพิมพ์รายการแต่ละรายการ เช่น ข้อความอีเมล ที่ติดต่อ หรือรายการปฏิทิน หรือพิมพ์มุมมองที่ใหญ่ขึ้น เช่น ปฏิทิน สมุดรายชื่อ หรือรายการเนื้อหาของโฟลเดอร์จดหมาย

กระบวนการพิมพ์สำหรับจดหมาย ปฏิทิน หรือโฟลเดอร์อื่นใดใน Microsoft Outlook  จะเหมือนกัน โดยการตั้งค่าการพิมพ์และหน้าที่การใช้งานทั้งหมดจะอยู่ในมุมมอง Backstage คลิกแท็บ ไฟล์ เพื่อเปิดมุมมอง Backstage

และจะมีมุมมองตัวอย่างก่อนพิมพ์ให้โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยคุณในการเลือกการตั้งค่าและตัวเลือกที่คุณต้องการ

 1. คลิกที่รายการหรือโฟลเดอร์ใน Outlook ที่คุณต้องการพิมพ์

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. คลิก พิมพ์

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก พิมพ์

  • เลือกสไตล์และตัวเลือกที่คุณต้องการ

   • ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ การแสดงตัวอย่างจะแสดงขึ้นในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง ยกเว้นในกรณีที่คุณกำลังจะพิมพ์หลายรายการ ในกรณีนี้ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้คลิก แสดงตัวอย่าง ใน บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง เมื่อคุณพร้อมที่จะพิมพ์ ให้คลิก พิมพ์

   • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ ส่วนหัว หรือการตั้งค่าอื่นๆ ของสไตล์ที่คุณต้องการ ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ และที่กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ สไตล์การพิมพ์ ให้คลิก กำหนดสไตล์ ในกล่องโต้ตอบ กำหนดสไตล์การพิมพ์ ให้คลิก แก้ไข หรือดับเบิลคลิกที่สไตล์หนึ่ง ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ คุณสามารถอัปเดตฟอนต์ ส่วนหัว หรือการตั้งค่าอื่นๆ ได้ บนกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้คลิก พิมพ์

   • ถ้าคุณต้องการระบุหน้าที่จะพิมพ์ทีละหน้า หรือระบุเป็นชุดของหน้า ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ และที่กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ช่วงระยะที่พิมพ์ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ คลิก พิมพ์

หมายเหตุ:  เนื่องจากมีเครื่องพิมพ์ที่สามารถใช้ได้อยู่เป็นจำนวนมาก ไมโครซอฟท์ไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาของเครื่องพิมพ์ที่คุณระบุได้ สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ดูที่คู่มือหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×