การพิมพ์บนแผ่นกระดาษทั้งสองด้าน (พิมพ์สองด้าน)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลายชนิดสิ่งพิมพ์ที่คุณสร้างในPublisher ซึ่งรวมถึงแผ่นพับ ไปรษณียบัตร และจดหมายข่าวนั่นคือมีสองสิ่งพิมพ์ เมื่อคุณพร้อมที่จะสร้างชนิดเหล่านี้ของสิ่งพิมพ์ คุณจำเป็นต้องพิมพ์ข้อความและรูปภาพบนกระดาษทั้งสองด้าน

การเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานในการพิมพ์แบบสองด้าน

ก่อนที่คุณพิมพ์สิ่งพิมพ์สองหน้า จะช่วยให้เข้าใจวิธีสิ่งเหล่านี้มีตั้งค่าในPublisher ตัวอย่างเช่น ไปรษณียบัตรได้ในหน้า ที่สุดของข้อมูลที่ใส่ การย้อนกลับฝั่งและสำหรับที่อยู่ผู้ส่ง และจ่าหน้าจดหมาย

ด้านหน้าและหลังของไปรษณียบัตร

ถึงแม้ว่าได้แก่สองด้านของแผ่นกระดาษเดียวกันพิมพ์Publisher แสดงเป็นสองหน้าแยกต่างหาก ถ้าเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนพิมพ์สองด้าน และ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกสองด้านเมื่อคุณพิมพ์ ข้อความหลักที่จะพิมพ์บนด้านเดียวของกระดาษแผ่นเดียว และจะพิมพ์อยู่บนด้านอื่น ๆ

คำแนะนำเหล่านี้จะระบุถึงPublisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

การค้นหาว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านหรือไม่

โดยปกติแล้ว คุณสามารถทราบได้ว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านหรือไม่ด้วยการดูข้อมูลที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ หรือด้วยการดูที่คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์

เมื่อต้องการดูที่คุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ในรายการของเครื่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ จาก นั้นคลิกคุณสมบัติเครื่องพิมพ์

 3. ถ้าคุณเห็นตัวเลือกสำหรับ "พิมพ์สองด้าน" "พิมพ์ทั้งสองด้าน" หรือคล้าย กัน บางสิ่งพิมพ์ของคุณสนับสนุนพิมพ์สองด้านเท่านั้น

ด้านบนของเพจ

การพิมพ์สิ่งพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน

เมื่อต้องการพิมพ์ทั้งสองด้านของแผ่นกระดาษ ให้ทำดังนี้

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ในรายการของ เครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้

 3. ในการตั้งค่า เลือกพิมพ์ทั้งสองด้าน – พลิกกระดาษในแนวยาว หรือพิมพ์ทั้งสองด้าน – พลิกกระดาษในแนวยาว

ด้านบนของเพจ

การพิมพ์สิ่งพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ที่ไม่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน

เครื่องพิมพ์หลายรุ่นสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน แต่ตัวเลือกการพิมพ์แบบสองด้านในเครื่องพิมพ์เหล่านี้ไม่ได้มีการใช้งานเหมือนกัน ในเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะบางรุ่น การเลือกสองด้านหมายถึงเครื่องพิมพ์จะพิมพ์สำเนาด้านแรกของหน้ากระดาษทั้งหมด จากนั้นจะหยุดชั่วขณะและขอให้คุณพลิกกระดาษที่พึ่งพิมพ์ออกมาและใส่กลับไปยังเครื่องพิมพ์ แล้วเครื่องพิมพ์จะพิมพ์สำเนาของด้านที่สองทั้งหมด

เมื่อต้องการพิมพ์ด้วยตนเองบนทั้งสองด้านของกระดาษ ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกไฟล์ >พิมพ์

 2. ในรายการของ เครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้

 3. พิมพ์หน้าแรก ด้วยการพิมพ์1 ในกล่องหลายหน้า แล้วคลิกพิมพ์

 4. เมื่อด้านแรกถูกพิมพ์ออกมา พลิกกระดาษ แล้วแทรกลงในเครื่องพิมพ์ พิมพ์อีกด้านหนึ่ง ด้วยการพิมพ์2 ในกล่องหลายหน้า

หมายเหตุ: ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์สองด้าน และ ถ้าคุณกำลังใช้จดหมายเวียนเพื่อผสานที่อยู่หรือข้อมูลอื่น ๆ ลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ แล้วคุณจำเป็นต้องสร้างสองแยกต่างหากPublisher ไฟล์ หนึ่งสำหรับแต่ละด้านข้างของสิ่งพิมพ์ ก่อนที่คุณพิมพ์

ด้านบนของเพจ

คำแนะนำเหล่านี้เกี่ยวข้องกับPublisher 2007 เฉพาะ

การค้นหาว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านหรือไม่

โดยปกติแล้ว คุณสามารถทราบได้ว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านหรือไม่ด้วยการดูข้อมูลที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ หรือด้วยการดูที่คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์

เมื่อต้องการดูที่คุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ในรายการ ชื่อเครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้

 3. คลิกแท็บ รายละเอียดเครื่องพิมพ์

 4. ตรวจสอบว่ามี สองด้าน: ใช่ แสดงรายการอยู่ภายใต้ คุณลักษณะ หรือไม่ ถ้าคุณเห็น สองด้าน: ใช่ แสดงว่าเครื่องพิมพ์สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน

ด้านบนของเพจ

การพิมพ์สิ่งพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน

เมื่อต้องการพิมพ์ทั้งสองด้านของแผ่นกระดาษ ให้ทำดังนี้

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ในรายการ ชื่อเครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้

 3. คลิกแท็บ การตั้งค่าสิ่งพิมพ์และกระดาษ

 4. ภายใต้ ตัวเลือกการพิมพ์แบบสองด้าน ให้คลิกลูกศร แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 5. เลือกตัวเลือกการพิมพ์แบบสองด้านที่คุณต้องการ

 6. คลิก พิมพ์

ด้านบนของเพจ

การพิมพ์สิ่งพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ที่ไม่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน

เครื่องพิมพ์หลายรุ่นสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน แต่ตัวเลือกการพิมพ์แบบสองด้านในเครื่องพิมพ์เหล่านี้ไม่ได้มีการใช้งานเหมือนกัน ในเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะบางรุ่น การเลือกสองด้านหมายถึงเครื่องพิมพ์จะพิมพ์สำเนาด้านแรกของหน้ากระดาษทั้งหมด จากนั้นจะหยุดชั่วขณะและขอให้คุณพลิกกระดาษที่พึ่งพิมพ์ออกมาและใส่กลับไปยังเครื่องพิมพ์ แล้วเครื่องพิมพ์จะพิมพ์สำเนาของด้านที่สองทั้งหมด

เมื่อต้องการพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้านด้วยตนเอง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • พิมพ์แต่ละหน้าแยกกัน จากนั้นถ่ายสำเนาหน้าต่างๆ ด้วยเครื่องถ่ายเอกสารที่รองรับการถ่ายเอกสารแบบสองด้าน

 • แสดงด้านของสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการจะพิมพ์ก่อน ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ช่วงของหน้า ให้คลิก หน้าปัจจุบัน เมื่อด้านแรกถูกพิมพ์ออกมา ให้พลิกกระดาษขึ้น และใส่กลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์และพิมพ์อีกด้าน

 • ใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าการพิมพ์สองด้านเมื่อต้องการตั้งค่าการพิมพ์แบบสองด้าน

หมายเหตุ: ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์สองด้าน และ ถ้าคุณกำลังใช้จดหมายเวียนเพื่อผสานที่อยู่หรือข้อมูลอื่น ๆ ลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ แล้วคุณจำเป็นต้องสร้างสองแยกต่างหากPublisher ไฟล์ หนึ่งสำหรับแต่ละด้านข้างของสิ่งพิมพ์ ก่อนที่คุณพิมพ์

การใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าการพิมพ์สองด้าน

ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าการพิมพ์สองด้าน เป็นตัวช่วยสร้างแบบหกขั้นตอนที่จะช่วยคุณในการพิมพ์สิ่งพิมพ์แบบสองด้านให้ถูกต้อง ขั้นตอนเหล่านี้จะรวมถึงการระบุวิธีที่เครื่องพิมพ์ของคุณจะตอบรับกระดาษและเรียกใช้งานการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งพิมพ์ของคุณจะถูกพิมพ์ออกมาในแบบที่คุณต้องการ หลังจากที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างแล้ว เครื่องพิมพ์จะใช้การตั้งค่าของเครื่องพิมพ์สำหรับงานการพิมพ์แบบสองด้าน (พิมพ์สองด้าน) ของคุณทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: คุณต้องเรียกใช้ตัวช่วยสร้างสำหรับเครื่องพิมพ์ใหม่แต่ละเครื่องที่คุณติดตั้งก่อนที่คุณจะพิมพ์สิ่งพิมพ์แบบสองด้าน

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการตั้งค่าแล้ว

 2. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้คลิกแท็บ รายละเอียดเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง

 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง ให้คลิกแท็บ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าการพิมพ์สองด้าน

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในขั้นตอนแรกมีเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการจะตั้งค่าแสดงอยู่ แล้วคลิก ถัดไป ถ้าไม่มี ให้กลับไปที่ขั้นตอนที่ 1 แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง

 5. ตัวช่วยสร้างจะแสดงวิธีที่เครื่องพิมพ์ตอบรับกระดาษที่จะพิมพ์ ให้คลิก ถัดไป

 6. คลิก พิมพ์ด้าน 1 นำกระดาษที่เพึ่งพิมพ์ออกมาใส่ลงไปในเครื่องพิมพ์โดยให้ด้านที่พิมพ์หงายขึ้นและให้ลูกศรชี้ไปในทิศทางที่จะป้อนกระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์

 7. คลิก พิมพ์ด้าน 2 แล้วคลิก ถัดไป

 8. คลิกตัวเลือกที่แสดงผลการพิมพ์การทดสอบว่าออกมาเป็นเช่นไร ถ้าวงกลมที่อยู่บนด้านเดียวกันของกระดาษเป็นตัวเลข ให้ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 แต่ในขั้นตอนที่ 2 ให้วางกระดาษที่มีตัวเลขและลูกศรโดยคว่ำด้านที่พิมพ์ลงและให้ลูกศรชี้ไปในทิศทางที่จะป้อนกระดาษ แล้วคลิก ถัดไป

 9. วางกระดาษที่พิมพ์แล้วหงายขึ้นไปทางที่มีแสงและดูว่ามีตัวเลขใดอยู่ในวงกลม และถ้ายังไม่มีการเลือก ให้คลิกภาพที่แสดงวิธีการพิมพ์กระดาษของคุณ แล้วคลิก ถัดไป

 10. คลิก เสร็จสิ้น

หลังจากที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าการพิมพ์สองด้าน คุณจะสามารถพิมพ์สิ่งพิมพ์แบบสองด้านได้ด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ: ห้ามเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่ถูกตั้งค่าไว้โดยตัวช่วยสร้างการตั้งค่าการพิมพ์สองด้านนอกจากคุณเป็นผู้ใช้ขั้นสูง การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอาจทำให้งานพิมพ์ของคุณไม่เสร็จสมบูรณ์

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×