การพิมพ์บนแผ่นกระดาษทั้งสองด้าน (พิมพ์สองด้าน)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ชนิดของสิ่งพิมพ์ที่คุณสร้างในPublisher หลายนั่นคือ ตลอดจนแผ่นพับ ไปรษณียบัตร จดหมายข่าวซึ่งมีสองสิ่งพิมพ์ เมื่อคุณพร้อมที่จะสร้างชนิดต่อไปนี้ของสิ่งพิมพ์ คุณจำเป็นต้องพิมพ์ข้อความจากรูปภาพบนกระดาษทั้งสองด้าน

เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานพิมพ์สองด้านอย่างไร

ก่อนที่คุณพิมพ์สิ่งพิมพ์สองหน้า จะช่วยให้การทำความเข้าใจเกี่ยวกับฉันจะตั้งค่าสิ่งเหล่านี้ในPublisher ตัวอย่างเช่น ไปรษณียบัตรได้ในหน้า ที่สุดของข้อมูลที่ใส่ การย้อนกลับฝั่งและสำหรับที่อยู่ผู้ส่ง และจ่าหน้าจดหมาย

ด้านหน้าและหลังของไปรษณียบัตร

แม้ว่าจะมีสองด้านของแผ่นกระดาษพิมพ์เดียวกันPublisher แสดงเป็นสองหน้าแยกต่างหาก ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน และ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกการพิมพ์แบบสองด้านเมื่อคุณพิมพ์ ข้อความหลักที่จะพิมพ์บนด้านเดียวของกระดาษแผ่นเดียว และจะถูกพิมพ์อยู่ที่ด้านอื่น ๆ

ค้นหาว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน

โดยปกติแล้วคุณสามารถค้นหาดูว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน โดยดูที่ข้อมูลที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ หรือ โดยดูที่คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์

เมื่อต้องการดูคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ:

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ในรายการของเครื่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ จาก นั้นคลิกคุณสมบัติเครื่องพิมพ์

 3. ถ้าคุณเห็นตัวเลือกสำหรับ "พิมพ์สองด้าน" "พิมพ์ทั้งสองด้าน" หรือคล้าย กัน บางสิ่งพิมพ์ของคุณสนับสนุนพิมพ์สองด้านเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

พิมพ์สิ่งพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน

เมื่อต้องการพิมพ์ทั้งสองด้านของแผ่นกระดาษ ให้ทำดังนี้

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ในรายการของ เครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้

 3. ในการตั้งค่า เลือกพิมพ์ทั้งสองด้าน – พลิกกระดาษในแนวยาว หรือพิมพ์ทั้งสองด้าน – พลิกกระดาษในแนวยาว

ด้านบนของหน้า

พิมพ์สิ่งพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนการพิมพ์สองด้าน

พิมพ์หลายสนับสนุนการพิมพ์สองด้าน แต่พวกเขาไม่ทั้งหมดทำให้ตัวเลือกสองด้านพร้อมใช้งานในลักษณะเดียวกัน มีบางเครื่องพิมพ์แบบเดสก์ท็อป สองด้านหมายความว่า เครื่องพิมพ์ที่พิมพ์สำเนาของด้านแรกของหน้า ทั้งหมดจากนั้น กดหยุดชั่วคราว และขอให้คุณสามารถพลิกแผ่นงานที่จะพิมพ์ และส่งกลับไปยังเครื่องพิมพ์ให้เลือก แล้ว พิมพ์สำเนาของด้านข้างสองทั้งหมด

เมื่อต้องการพิมพ์ด้วยตนเองบนทั้งสองด้านของกระดาษ ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกไฟล์ >พิมพ์

 2. ในรายการของ เครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้

 3. พิมพ์หน้าแรก ด้วยการพิมพ์1 ในกล่องหลายหน้า แล้วคลิกพิมพ์

 4. เมื่อด้านแรกถูกพิมพ์ออกมา พลิกกระดาษ แล้วแทรกลงในเครื่องพิมพ์ พิมพ์อีกด้านหนึ่ง ด้วยการพิมพ์2 ในกล่องหลายหน้า

หมายเหตุ: ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์สองด้าน และ ถ้าคุณกำลังใช้จดหมายเวียนเพื่อผสานที่อยู่หรือข้อมูลอื่น ๆ ลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ แล้วคุณจำเป็นต้องสร้างสองแยกต่างหากPublisher ไฟล์ หนึ่งสำหรับแต่ละด้านข้างของสิ่งพิมพ์ ก่อนที่คุณพิมพ์

ด้านบนของหน้า

ค้นหาว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน

โดยปกติแล้วคุณสามารถค้นหาดูว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน โดยดูที่ข้อมูลที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ หรือ โดยดูที่คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์

เมื่อต้องการดูคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ:

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ในรายการชื่อพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้

 3. คลิกแท็บรายละเอียดของเครื่องพิมพ์

 4. ตรวจสอบว่าแบบสองทาง: ใช่ อยู่ภายใต้ลักษณะการทำงาน ถ้าคุณเห็นแบบสองทาง: ใช่ เครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน

ด้านบนของหน้า

พิมพ์สิ่งพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน

เมื่อต้องการพิมพ์ทั้งสองด้านของแผ่นกระดาษ ให้ทำดังนี้

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ในรายการชื่อพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้

 3. คลิกที่แท็บสิ่งพิมพ์และการตั้งค่ากระดาษ

 4. ภายใต้ตัวเลือกการพิมพ์สองหน้า 2 คลิกลูกศร จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 5. เลือกตัวเลือกพิมพ์สองด้านที่คุณต้องการ

 6. คลิก พิมพ์

ด้านบนของหน้า

พิมพ์สิ่งพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนการพิมพ์สองด้าน

พิมพ์หลายสนับสนุนการพิมพ์สองด้าน แต่พวกเขาไม่ทั้งหมดทำให้ตัวเลือกสองด้านพร้อมใช้งานในลักษณะเดียวกัน มีบางเครื่องพิมพ์แบบเดสก์ท็อป สองด้านหมายความว่า เครื่องพิมพ์ที่พิมพ์สำเนาของด้านแรกของหน้า ทั้งหมดจากนั้น กดหยุดชั่วคราว และขอให้คุณสามารถพลิกแผ่นงานที่จะพิมพ์ และส่งกลับไปยังเครื่องพิมพ์ให้เลือก แล้ว พิมพ์สำเนาของด้านข้างสองทั้งหมด

เมื่อต้องการพิมพ์ด้วยตนเองบนทั้งสองด้านของกระดาษ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • พิมพ์แต่ละหน้าแยกต่างหาก แล้ว คัดลอกหน้าบน copier ที่สนับสนุนการคัดลอกแบบสองหน้า

 • แสดงด้านข้างของสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการพิมพ์ขั้นแรก ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ภายใต้ช่วงของหน้า คลิกหน้าปัจจุบัน เมื่อด้านแรกถูกพิมพ์ออกมา พลิกกระดาษ แล้วแทรกลงในเครื่องพิมพ์ และพิมพ์อีกด้านหนึ่ง

 • ใช้ในทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์ตั้งค่าตัวช่วยสร้างเพื่อตั้งค่าการพิมพ์แบบสองด้าน

หมายเหตุ: ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์สองด้าน และ ถ้าคุณกำลังใช้จดหมายเวียนเพื่อผสานที่อยู่หรือข้อมูลอื่น ๆ ลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ แล้วคุณจำเป็นต้องสร้างสองแยกต่างหากPublisher ไฟล์ หนึ่งสำหรับแต่ละด้านข้างของสิ่งพิมพ์ ก่อนที่คุณพิมพ์

ใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าการพิมพ์แบบสองด้าน

ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าการพิมพ์ทันทีโดยไม่ต้อง เป็นตัวช่วยสร้างขั้นตอนที่ 6 ซึ่งช่วยให้คุณสามารถพิมพ์สิ่งพิมพ์สองด้านอย่างถูกต้อง ขั้นตอนรวมระบุวิธีที่เครื่องพิมพ์ของคุณยอมรับกระดาษ และเรียกใช้การทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่า สิ่งพิมพ์ของคุณจะพิมพ์ออกมาในแบบที่คุณคาดไว้ หลังจากที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้าง นั้นจะใช้การตั้งค่าเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติสำหรับงานทั้งหมดของคุณแบบสองด้าน (พิมพ์แบบสองด้าน) พิมพ์

หมายเหตุ: คุณต้องเรียกใช้ตัวช่วยสร้างสำหรับแต่ละเครื่องพิมพ์ใหม่ที่คุณติดตั้งก่อนที่คุณพิมพ์สิ่งพิมพ์สองด้าน

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการตั้งค่า

 2. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ คลิกแท็บรายละเอียดของเครื่องพิมพ์ นั้นแล้ว คลิกการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง

 3. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง คลิกแท็บตัวช่วยสร้างการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ แล้ว คลิ กตัวช่วยสร้างการตั้งค่าการพิมพ์ทันทีโดยไม่ต้อง

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขั้นตอนแรกแสดงรายการเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการตั้งค่า แล้ว คลิ กถัดไป หากคุณไม่เห็น กลับไปยังขั้นตอนที่ 1 และเลือกเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง

 5. ตัวช่วยสร้างจะระบุวิธีเครื่องพิมพ์ของคุณยอมรับกระดาษสำหรับการพิมพ์ คลิกถัดไป

 6. คลิกพิมพ์หน้า 1 ทำหน้าที่เพิ่งพิมพ์ และวางลงในเครื่องพิมพ์ที่มีด้านข้างพิมพ์ขึ้นและลูกศรชี้ไปในทิศทางจะดึงข้อมูล

 7. คลิกพิมพ์หน้า 2 แล้ว คลิ กถัดไป

 8. คลิกตัวเลือกที่บ่งชี้ฉันประสบความสำเร็จของคุณทดสอบการพิมพ์ ถ้าวงกลมที่อยู่บนด้านเดียวของกระดาษเป็นตัวเลข ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 แต่ในขั้นตอนที่ 2 วางกระดาษ ด้วยตัวเลขและลูกศรด้านข้างพิมพ์ลงและลูกศรชี้ไปในทิศทางที่จะดึงข้อมูล แล้ว คลิกถัดไป

 9. พิมพ์หน้าขึ้น light ค้างไว้ และดูหมายเลขใดเป็น encircled ถ้ายังไม่ได้เลือก คลิกรูปภาพที่แสดงวิธีพิมพ์หน้าของคุณ แล้ว คลิ กถัดไป

 10. คลิก เสร็จสิ้น

หลังจากคุณดำเนินการทันทีโดยไม่ต้องการพิมพ์ คุณสามารถพิมพ์สิ่งพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ: เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่ถูกตั้งค่า โดยตัวช่วยสร้างการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ทันทีโดยไม่ต้องเว้นแต่ว่าคุณเป็นผู้ใช้ขั้นสูง เปลี่ยนการตั้งค่าอาจทำให้งานพิมพ์ของคุณจะประสบความสำเร็จ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×