การพิมพ์ตาราง Excel

ถ้าข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์อยู่ในตาราง Microsoft Office Excel คุณสามารถพิมพ์เพียงตาราง Excel

  1. เลือกเซลล์ภายในตารางเพื่อเปิดใช้งานตาราง

  2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก พิมพ์

    แป้นพิมพ์ลัด  นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด CTRL+P ได้อีกด้วย

  3. ภายใต้ สิ่งที่พิมพ์ ให้คลิก ตาราง

นำไปใช้กับ: Excel 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา