การปรับสื่อในงานนำเสนอของคุณเพื่อความเข้ากันได้

คำสั่ง ปรับความเข้ากันได้ให้เหมาะสม ใน PowerPoint จะช่วยคุณแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเล่นได้

การแก้ไขปัญหาเพื่อให้สื่อเล่นได้โดยไม่พลาด

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับการเล่นเมื่องานนำเสนอ PowerPoint ของคุณประกอบด้วยสื่อ เช่น วิดีโอ หรือแฟ้มเสียง คุณสามารถปรับแฟ้มสื่อให้เหมาะสมเพื่อความเข้ากันได้ วิธีนี้ช่วยให้คุณใช้งานนำเสนอของคุณร่วมกับผู้อื่นได้ง่าย หรือเมื่อคุณนำงานนำเสนอติดตัวไปยังสถานที่อื่น (บางทีอาจจะใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเสนองานในที่อื่น) การนำเสนอภาพนิ่งของคุณก็จะเล่นได้อย่างถูกต้อง

 1. เมื่อคุณพร้อมที่จะใช้งานนำเสนอของคุณร่วมกับผู้อื่นแล้ว ให้คลิก ข้อมูล บนแท็บ แฟ้ม โดยที่งานนำเสนอเปิดอยู่ใน PowerPoint

  บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล

 2. ถ้าสื่อในงานนำเสนอของคุณถูกแทรกลงในรูปแบบที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้เวลาเล่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ตัวเลือก ปรับความเข้ากันได้ให้เหมาะสม จะปรากฏขึ้น

  ปรับสื่อเพื่อความเข้ากันได้

  เมื่อตัวเลือก ปรับความเข้ากันได้ให้เหมาะสม ปรากฏขึ้น จะแสดงข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาการเล่นที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังแสดงรายการจำนวนของสื่อที่ใช้ในงานนำเสนออีกด้วย ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์สมมุติทั่วไปซึ่งสามารถก่อให้เกิดปัญหาการเล่นได้

  • ถ้าคุณมีวิดีโอที่มีการเชื่อมโยง ข้อมูลสรุป ปรับความเข้ากันได้ให้เหมาะสม จะรายงานว่าคุณต้องทำการฝังสื่อดังกล่าว คลิกตัวเลือก ดูการเชื่อมโยง เพื่อดำเนินการต่อ กล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้นจะอนุญาตให้คุณฝังวิดีโอได้โดยเพียงแค่คลิก ตัดการเชื่อมโยง สำหรับสื่อแต่ละรายการที่คุณต้องการจะฝัง

  • ถ้าคุณมีวิดีโอที่ได้แทรกไว้โดยใช้ PowerPoint รุ่นก่อนหน้า เช่น รุ่น 2007 คุณจำเป็นต้องปรับรุ่นรูปแบบแฟ้มสื่อของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าแฟ้มเหล่านี้จะสามารถเล่นได้ การปรับรุ่นจะปรับปรุงและฝังสื่อเหล่านี้โดยใช้รูปแบบใหม่ หลังจากที่คุณได้ปรับรุ่นแล้ว คุณควรเรียกใช้คำสั่ง ปรับความเข้ากันได้ให้เหมาะสม

   เมื่อต้องการปรับรุ่นแฟ้มสื่อจากรุ่นก่อนหน้าเป็น PowerPoint 2010 (และถ้าแฟ้มถูกเชื่อมโยงอยู่ ก็จะได้รับการฝัง) บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล แล้วคลิก แปลง

   คุณประสบปัญหาในการเล่นหรือแทรกสื่อหรือไม่

   ถ้าคุณประสบปัญหาในการเล่นหรือแทรกสื่อ เป็นไปได้ว่าคุณอาจไม่ได้ติดตั้งตัวแปลงสัญญาณ (Codec) ที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น บางคนอาจจะส่งงานนำเสนอ PowerPoint ที่มีสื่อแทรกไว้อยู่แล้วให้คุณ และสื่อนั้นใช้ตัวแปลงสัญญาณที่คุณไม่ได้ติดตั้งไว้ วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือให้เจ้าของงานเปิดใช้คำสั่ง ปรับความเข้ากันได้ให้เหมาะสมก่อนจะส่งแฟ้มให้คุณ ให้ลองทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาใดๆ ที่ยังอาจเหลืออยู่

  • วิธีแก้ไขวิธีหนึ่งคือดาวน์โหลดตัวถอดรหัสและตัวกรองเข้ารหัสสื่อของบริษัทอื่น เช่น ffdshow, QuickTime หรือ DivX ซึ่งจะทำให้คุณสามารถถอดรหัสและเข้ารหัสรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลาย

  • ถ้าคุณตัดสินใจที่จะส่งงานนำเสนอที่คุณสร้างบนพีซีไปยังคอมพิวเตอร์ Apple Macintosh ซึ่งรูปแบบแฟ้ม .wmv และ .wma ไม่ได้เป็นรูปแบบแฟ้มที่มีใช้ในคอมพิวเตอร์ Macintosh ในกรณีนี้ คุณจะต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อที่คุณจะสามารถดาวน์โหลดคอมโพเนนต์ของ QuickTime (สำหรับระบบปฏิบัติการของ Mac) ที่สนับสนุน Windows Media Video เช่น Flip4Mac เพื่อเล่นแฟ้มสื่อเหล่านี้ของคุณ

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×