การปรับระยะห่างบรรทัดหรือย่อหน้า

ระยะห่างบรรทัดจะกำหนดช่องว่างแนวตั้งระหว่างบรรทัดของข้อความในย่อหน้า

ระยะห่างย่อหน้าจะกำหนดช่องว่างเหนือหรือใต้ย่อหน้า

ตามค่าเริ่มต้น บรรทัดจะถูกเว้นระยะห่างบรรทัดเดี่ยว และเว้นระยะห่างมากกว่าเล็กน้อยถัดจากแต่ละย่อหน้า

ถ้าคุณต้องการนำระยะห่างย่อหน้าหรือบรรทัดที่คุณตั้งค่าไว้มาใช้ใหม่ คุณสามารถสร้างลักษณะได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างลักษณะที่นำการจัดรูปแบบของคุณมาใช้ใหม่ ให้ดูการสร้างลักษณะใหม่

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนระยะห่างบรรทัด

เปลี่ยนระยะห่างก่อนหรือหลังย่อหน้า

การเปลี่ยนระยะห่างบรรทัด

ถ้าบรรทัดมีอักขระข้อความ กราฟฟิก หรือสูตรขนาดใหญ่ Microsoft Office Word จะเพิ่มการเว้นระยะห่างให้บรรทัดนั้น

เมื่อต้องการเว้นระยะห่างบรรทัดทั้งหมดภายในย่อหน้าเดียวกันเท่าๆ กัน ให้ใช้ระยะห่างที่แน่นอนและระบุระยะห่างที่ใหญ่พอสำหรับกับอักขระหรือกราฟฟิกใหญ่ที่สุดในบรรทัดนั้น ถ้ารายการปรากฏเหมือนถูกตัด ให้เพิ่มการเว้นระยะห่าง

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนระยะห่างบรรทัด

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก ระยะห่างบรรทัด

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำการตั้งค่าใหม่ไปใช้ ให้คลิกจำนวนเท่าของระยะห่างบรรทัดที่คุณต้องการ

   ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิก 2.0 ข้อความที่เลือกจะถูกเว้นระยะห่างเป็นสองเท่า

  • เมื่อต้องการตั้งค่าการวัดระยะห่างที่แม่นยำขึ้น ให้คลิก เพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ ระยะห่างบรรทัด

ตัวเลือกระยะห่างบรรทัด

1 เท่า    ตัวเลือกนี้ปรับให้เข้ากับฟอนต์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรทัดนั้น บวกกับระยะห่างเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ระยะห่างเพิ่มเติมนี้จะเปลี่ยนตามแบบอักษรที่ใช้

1.5 เท่า    ตัวเลือกนี้เป็นระยะห่างหนึ่งเท่าครึ่งของระยะห่างบรรทัดเดี่ยว

2 เท่า    ตัวเลือกนี้เป็นระยะห่างสองเท่าของระยะห่างบรรทัดเดี่ยว

อย่างน้อย    ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าระยะห่างบรรทัดต่ำสุดที่จำเป็นเพื่อให้พอดีกับแบบอักษรหรือกราฟฟิกใหญ่ที่สุดในบรรทัด

ค่าแน่นอน    ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าระยะห่างบรรทัดคงที่ที่ Microsoft Office Word จะไม่ปรับค่า

หลายบรรทัด    ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าการเว้นระยะห่างบรรทัดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากระยะห่างหนึ่งเท่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่คุณระบุ ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเป็น 1.2 จะเพิ่มระยะห่างขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนระยะห่างก่อนหรือหลังย่อหน้า

ตามค่าเริ่มต้น การเว้นระยะห่างจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยถัดจากย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าก่อนหรือหลังที่คุณต้องการเปลี่ยนระยะห่าง

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก ลูกศรที่อยู่ถัดจาก เว้นระยะห่างก่อน หรือ เว้นระยะห่างหลัง และป้อนระยะห่างที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Word 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา