การปรับปรุง ซ่อมแซม หรือถอนการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office คลิก-ทู-รัน

คุณสามารถปรับปรุง ซ่อมแซม หรือถอนการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Microsoft Office คลิก-ทู-รัน ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office คลิก-ทู-รัน ให้ดูที่ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office คลิก-ทู-รัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ Office คลิก-ทู-รัน

ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Office คลิก-ทู-รัน

Windows 7

Windows Vista

Windows XP

ถอนการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office คลิก-ทู-รัน

Windows 7

Windows Vista

Windows XP

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ Office คลิก-ทู-รัน

โปรแกรมปรับปรุงผลิตภัณฑ์ คลิก-ทู-รัน จะถูกส่งมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ แต่คุณอาจต้องปิดโปรแกรม Office ก่อนที่การปรับปรุงเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้ได้

เมื่อการปรับปรุงได้รับการดาวน์โหลดแล้วแต่ถูกบล็อกไม่ให้นำไปใช้ คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบเป็นหน้าต่างแบบผุดขึ้นขนาดเล็ก ซึ่งจะแสดงอยู่ในพื้นที่การแจ้งให้ทราบ

การปรับปรุงส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในช่วงการปรับปรุงตลอดทั้งกระบวนการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดกระบวนการปรับปรุง คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องคงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่อไปจนกว่าการปรับปรุงจะเสร็จสมบูรณ์

คลิกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้

 • ตกลง    ก่อนคลิก ตกลง คุณควรบันทึกแฟ้มใดๆ ที่เปิดอยู่และปิดโปรแกรมของ Microsoft Office ที่เปิดอยู่

สิ่งสำคัญ    ถ้ายังมีโปรแกรม Office ใดเปิดอยู่หลังจากที่คุณคลิก ตกลง แล้ว กระบวนการปรับปรุงจะทำการปิดโปรแกรมเหล่านั้น และแฟ้มหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้บันทึกไว้จะสูญหายไป

 • ยกเลิก    คุณสามารถรอให้ติดตั้งการปรับปรุงภายหลังได้ เมื่อคุณพร้อมที่จะติดตั้งการปรับปรุง ให้ทำดังต่อไปนี้

 • ในโปรแกรม Office ให้คลิกแท็บ แฟ้ม

 • คลิก วิธีใช้ แล้วคลิก นำการปรับปรุงไปใช้

 • ปิดใช้งานการปรับปรุง    ไม่แนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้ ถ้าคุณปิดใช้งานการปรับปรุง คุณจะไม่ได้รับการปรับปรุงเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความเชื่อถือได้

ด้านบนของหน้า

ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Office คลิก-ทู-รัน

สิ่งสำคัญ    การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Office คลิก-ทู-รัน จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดทั้งกระบวนการซ่อมแซม

แฟ้มที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้ Microsoft Office จะไม่ถูกลบออก อย่างไรก็ตาม คุณอาจเลือกบันทึกการตั้งค่าหรือการกำหนดเองใน Microsoft Office ที่คุณสร้างขึ้นในโปรแกรม Office

Windows 7

 1. ใน แผงควบคุม ให้คลิก โปรแกรม แล้วคลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ

หมายเหตุ    ในมุมมองคลาสสิก ให้คลิกสองครั้งที่ โปรแกรมและคุณลักษณะ

 1. คลิก Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010 หรือ Microsoft Office Starter 2010 แล้วคลิก เปลี่ยน

 2. สำหรับกล่องกาเครื่องหมาย เอาการตั้งค่าผู้ใช้ Office ออก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 3. ถ้าคุณต้องการบันทึกการตั้งค่า Microsoft Office เช่น การกำหนด Ribbon เอง อย่าเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

 4. ถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกการตั้งค่า Office เช่น การกำหนด Ribbon เอง หรือคุณพบปัญหาการตั้งค่าที่คุณต้องการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

หมายเหตุ    ถ้าคุณต้องการบันทึกการกำหนด Ribbon เอง แต่ไม่ต้องการบันทึกการตั้งค่าอื่นๆ ของ Office ให้ ส่งออกการกำหนด Ribbon เอง ก่อน (การกำหนด Ribbon เองนี้ไม่มีให้ใช้งานใน Office Starter 2010)

 1. คลิก ซ่อมแซม

Windows Vista

 1. ใน แผงควบคุม ให้คลิก โปรแกรม แล้วคลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ

หมายเหตุ    ในมุมมองคลาสสิก ให้คลิกสองครั้งที่ โปรแกรมและคุณลักษณะ

 1. คลิก Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010 หรือ Microsoft Office Starter 2010 แล้วคลิก เปลี่ยน

 2. สำหรับกล่องกาเครื่องหมาย เอาการตั้งค่าผู้ใช้ Office ออก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 3. ถ้าคุณต้องการบันทึกการตั้งค่า Microsoft Office เช่น การกำหนด Ribbon เอง อย่าเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

 4. ถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกการตั้งค่า Office เช่น การกำหนด Ribbon เอง หรือคุณพบปัญหาการตั้งค่าที่คุณต้องการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

หมายเหตุ    ถ้าคุณต้องการบันทึกการกำหนด Ribbon เอง แต่ไม่ต้องการบันทึกการตั้งค่าอื่นๆ ของ Office ให้ส่งออกการกำหนด Ribbon เองก่อน (การกำหนด Ribbon เองนี้ไม่มีให้ใช้งานใน Office Starter 2010)

 1. คลิก ซ่อมแซม

Windows XP

 1. ในแผงควบคุม ให้คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก แล้วคลิก เปลี่ยนแปลงหรือเอาโปรแกรมออก

หมายเหตุ ในมุมมองคลาสสิก ให้คลิกสองครั้งที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

 1. คลิก Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010 หรือ Microsoft Office Starter 2010 แล้วคลิก เปลี่ยน

 2. สำหรับกล่องกาเครื่องหมาย เอาการตั้งค่าผู้ใช้ Office ออก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 3. ถ้าคุณต้องการบันทึกการตั้งค่า Microsoft Office เช่น การกำหนด Ribbon เอง อย่าเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

 4. ถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกการตั้งค่า Office เช่น การกำหนด Ribbon เอง หรือคุณพบปัญหาการตั้งค่าที่คุณต้องการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

หมายเหตุ    ถ้าคุณต้องการบันทึกการกำหนด Ribbon เอง แต่ไม่ต้องการบันทึกการตั้งค่าอื่นๆ ของ Office ให้ ส่งออกการกำหนด Ribbon เอง ก่อน

 1. คลิก ซ่อมแซม

ด้านบนของหน้า

ถอนการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office คลิก-ทู-รัน

แฟ้มที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้ Microsoft Office จะไม่ถูกลบออก อย่างไรก็ตาม คุณอาจเลือกบันทึกการตั้งค่าหรือการกำหนดเองใน Microsoft Office ที่คุณสร้างขึ้นในโปรแกรม Office

สิ่งสำคัญ    การกำหนดเองสามารถใช้ได้เฉพาะในผลิตภัณฑ์และรุ่นภาษาเดียวกันของ Microsoft Office เท่านั้น

Windows 7

 1. ใน แผงควบคุม ให้คลิก โปรแกรม แล้วคลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ

หมายเหตุ    ในมุมมองคลาสสิก ให้คลิกสองครั้งที่ โปรแกรมและคุณลักษณะ

 1. คลิก Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010 หรือ Microsoft Office Starter 2010

 2. สำหรับกล่องกาเครื่องหมาย เอาการตั้งค่าผู้ใช้ Office ออก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 3. ถ้าคุณต้องการบันทึกการตั้งค่า Microsoft Office เช่น การกำหนด Ribbon เอง อย่าเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

 4. ถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกการตั้งค่า Office เช่น การกำหนด Ribbon เอง หรือคุณพบปัญหาการตั้งค่าที่คุณต้องการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

หมายเหตุ    ถ้าคุณต้องการบันทึกการกำหนด Ribbon เอง แต่ไม่ต้องการบันทึกการตั้งค่าอื่นๆ ของ Office ให้ ส่งออกการกำหนด Ribbon เอง ก่อน (การกำหนด Ribbon เองนี้ไม่มีให้ใช้งานใน Office Starter 2010)

 1. คลิก ถอนการติดตั้ง

Windows Vista

 1. ใน แผงควบคุม ให้คลิก โปรแกรม แล้วคลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ

หมายเหตุ    ในมุมมองคลาสสิก ให้คลิกสองครั้งที่ โปรแกรมและคุณลักษณะ

 1. คลิก Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010 หรือ Microsoft Office Starter 2010

 2. สำหรับกล่องกาเครื่องหมาย เอาการตั้งค่าผู้ใช้ Office ออก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 3. ถ้าคุณต้องการบันทึกการตั้งค่า Microsoft Office เช่น การกำหนด Ribbon เอง อย่าเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

 4. ถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกการตั้งค่า Office เช่น การกำหนด Ribbon เอง หรือคุณพบปัญหาการตั้งค่าที่คุณต้องการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

หมายเหตุ    ถ้าคุณต้องการบันทึกการกำหนด Ribbon เอง แต่ไม่ต้องการบันทึกการตั้งค่าอื่นๆ ของ Office ให้ ส่งออกการกำหนด Ribbon เอง ก่อน (การกำหนด Ribbon เองนี้ไม่มีให้ใช้งานใน Office Starter 2010)

 1. คลิก ถอนการติดตั้ง

Windows XP

 1. ในแผงควบคุม ให้คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก แล้วคลิก เปลี่ยนแปลงหรือเอาโปรแกรมออก

หมายเหตุ    ในมุมมองคลาสสิก ให้คลิกสองครั้งที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

 1. คลิก Microsoft Office คลิก-ทู-รัน

 2. สำหรับกล่องกาเครื่องหมาย เอาการตั้งค่าผู้ใช้ Office ออก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 3. ถ้าคุณต้องการบันทึกการตั้งค่า Microsoft Office เช่น การกำหนด Ribbon เอง อย่าเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

 4. ถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกการตั้งค่า Office เช่น การกำหนด Ribbon เอง หรือคุณพบปัญหาการตั้งค่าที่คุณต้องการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

หมายเหตุ    ถ้าคุณต้องการบันทึกการกำหนด Ribbon เอง แต่ไม่ต้องการบันทึกการตั้งค่าอื่นๆ ของ Office ให้ ส่งออกการกำหนด Ribbon เอง ก่อน

 1. คลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010, Excel Starter, Word Starterข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา