การปรับขนาดรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของกราฟิก SmartArt ทั้งชุด หรือเปลี่ยนแปลงขนาดรูปร่างเฉพาะภายในกราฟิก SmartArt ได้

ในบทความนี้

ภาพรวมของการปรับขนาดกราฟิก SmartArt รูปร่าง และข้อความ

การปรับขนาดรูปร่างรูปเดียว

การปรับขนาดกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

ภาพรวมของการปรับขนาดกราฟิก SmartArt รูปร่าง และข้อความ

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงขนาดรูปร่างแต่ละรูปร่างในกราฟิก SmartArt รูปร่างที่เหลืออาจปรับขนาดและตำแหน่งของรูปร่างนั้นตามลักษณะเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ในบางกรณี เฉพาะรูปร่างที่ปรับขนาดจะเปลี่ยนแปลง ในกรณีอื่น รูปร่างที่สอดคล้องจะเปลี่ยนขนาดด้วยเช่นกัน

เมื่อคุณปรับขนาดรูปร่างที่ประกอบด้วยข้อความ ข้อความดังกล่าวจะปรับขนาดให้พอดีกับรูปร่างโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีรูปร่างอื่นซึ่งอยู่ระดับเดียวกันในกราฟิก SmartArt ไม่มีพื้นที่สำหรับแสดงข้อความที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ข้อความดังกล่าวที่อยู่ในรูปร่างทั้งหมดที่อยู่ในระดับเดียวกันจะยังคงมีขนาดเท่าเดิม นอกจากนี้ ถ้าี้คุณได้กำหนดขนาดข้อความในรูปร่างต่างๆ ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ขนาดของข้อความในรูปร่างเหล่านั้นจะไม่เปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างเช่น กราฟิก SmartArt ต่อไปนี้มีรูปร่าง 3 รูปที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ถ้าคุณเพิ่มข้อความลงในรูปร่างแรก แล้วทำให้รูปร่างนั้นเล็กลง รูปร่างอีกสองรูปจะลดขนาดลงเล็กน้อย และขนาดของข้อความในทั้งสามรูปจะลดลง

ถ้าขณะนี้คุณทำให้รูปร่างที่สามใหญ่ขึ้น ขนาดของข้อความในรูปร่างใดๆ จะไม่เพิ่มขึ้นตามรูปร่างใดๆ เพราะรูปร่างแรกมีข้อความเต็มรูปอยู่แล้ว จึงไม่สามารถใหญ่ขึ้นได้อีกโดยไม่ล้นออกจากเนื้อที่ที่พร้อมใช้งาน

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำให้รูปร่างแรกใหญ่ขึ้น ข้อความในรูปร่างนั้นจะมีเนื้อที่ให้ขยายออกได้อีก และด้วยเหตุนี้ขนาดของข้อความในรูปร่างอีกสองรูปจะใหญ่ขึ้นด้วยเช่นกัน

โดยทั่วไปกฎระบุไว้ว่า การพิมพ์ข้อความเพิ่มในรูปร่างจะจะเป็นการขยายขนาดของรูปร่าง ดังนั้นการเพิ่มขนาดของข้อความก็จะเป็นการขยายขนาดของรูปร่างด้วยเช่นกัน ในทางตรงกันข้าม ถ้าการลบข้อความออกจากรูปร่างจะเป็นการลดขนาดของรูปร่าง ดังนั้นการลดขนาดของข้อความก็จะเป็นการลดขนาดของรูปร่างเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเค้าโครงของกราฟิก SmartArt ที่คุณเลือก อย่างไรก็ตาม การเพิ่มหรือลดขนาดของข้อความไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดรูปร่างทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงขนาดของกราฟิก SmartArt ทั้งชุด รูปร่างภายในกราฟิก SmartArt จะปรับขนาดตามสัดส่วนหรือปรับขนาดให้เหมาะสมกับพื้นที่และลำดับความคล่องตัวมากที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ที่คุณเลือกด้วยเช่นกัน

การปรับขนาดรูปร่างที่เกี่ยวข้องกัน

รูปร่างที่สัมพันธ์กันคือรูปร่างที่ประกอบกันเป็นรูปร่างที่ใหญ่กว่า โดยปกติกราฟิก SmartArt ของคุณจะมีรูปร่างที่ใหญ่กว่าเหล่านี้หลายรูปร่าง ถ้าคุณเลือกรูปร่างที่สัมพันธ์กันทั้งหมดในกราฟิก SmartArt (เช่น รูปร่างที่สัมพันธ์กันในเค้าโครง รายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวโค้ง ในชนิด รายการ) แล้วปรับขนาดรูปร่างเหล่านั้น กราฟิก SmartArt ของคุณอาจบิดเบี้ยวได้ ในตัวอย่างด้านล่าง รูปร่างที่สัมพันธ์กันทั้งหมดในรูปร่างที่ใหญ่กว่าจะถูกเลือก ถ้าคุณต้องการปรับขนาดรูปร่างที่สัมพันธ์กันเพียงรูปร่างเดียว เช่น รูปร่างวงกลมเล็ก (ตัวยึดรูปภาพที่มีพระอาทิตย์และภูเขา) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกเพียงรูปร่างนั้น ถ้าคุณต้องการปรับขนาดรูปที่ใหญ่กว่าทั้งหมด ให้เลือกรูปร่างที่สัมพันธ์กันทั้งหมด ดังที่แสดงด้านล่าง

ด้านบนของหน้า

การปรับขนาดรูปร่างรูปเดียว

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการปรับขนาด

  เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่างหลายรูป ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่นๆ เพิ่มเติม

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม รูปร่าง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการให้รูปร่างมีขนาดใหญ่ขึ้น ให้คลิก ใหญ่กว่า

  • เมื่อต้องการให้รูปร่างมีขนาดเล็กลง ให้คลิก เล็กกว่า

   หมายเหตุ  

   • คุณยังสามารถใช้จุดจับการปรับขนาดเพื่อปรับขนาดรูปร่างได้ ชี้ไปที่ที่จับการขยายขนาดอันใดอันหนึ่ง และเมื่อตัวชี้กลายเป็น   ให้ลากที่จับเพื่อให้รูปร่างมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

   • เมื่อต้องการคืนค่ารูปร่างให้มีขนาดเดิม ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตั้งค่าใหม่ ให้คลิก ตั้งค่ากราฟิกใหม่

    สิ่งสำคัญ   การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรขาคณิต สี ลักษณะ ขนาด ตำแหน่ง และลักษณะพิเศษใดๆ ที่กระทำกับรูปร่างนั้นและรูปร่างอื่นๆ ในกราฟิก SmartArt เดียวกันจะหายไป

   • ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงกราฟิก SmartArt เป็นเค้าโครงอื่นๆ จะไม่มีการส่งผ่านขนาด ตำแหน่ง การหมุน การสะท้อน ทิศทาง (ซ้ายไปขวา หรือ ขวาไปซ้าย) และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรขาคณิตของรูปร่างซึ่งกระทำไว้ก่อนหน้านี้ไปยังเค้าโครงใหม่ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณสลับกลับไปยังเค้าโครงต้นฉบับก่อนที่คุณจะบันทึกและปิดเอกสารของ ระบบ Microsoft Office 2007 ของคุณ การกำหนดเองทั้งหมดของคุณจะปรากฏขึ้นอีกครั้งในเค้าโครงต้นฉบับ ทั้งนี้อาจไม่มีการส่งผ่านการกำหนดเองบางชนิด เนื่องจากอาจมีลักษณะไม่สวยงามเมื่อปรากฏในเค้าโครงใหม่

ด้านบนของหน้า

การปรับขนาดกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. ชี้ไปที่ที่จับสำหรับปรับขนาดบนเส้นขอบของกราฟิก SmartArt และเมื่อตัวชี้กลายเป็น   ให้ลากที่จับเพื่อขยายหรือลดขนาดของกราฟิก SmartArt

เคล็ดลับ   นอกจากนี้ คุณยังสามารถ ย้ายกราฟิก SmartArt ทั้งชุดได้

ด้านบนของหน้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา