การประทับตราไปรษณีย์อีเมลของ Outlook จะช่วยลดอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างไร

Microsoft Office Outlook 2007 แนะนำคุณลักษณะที่เรียกว่า การประทับตราไปรษณีย์อีเมลของ Outlook ซึ่งจะช่วยลดอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ บทความนี้จะอธิบายว่าการประทับตราไปรษณีย์คืออะไร และคุณจะสามารถเปิดหรือปิดได้อย่างไร

ในบทความนี้

การประทับตราไปรษณีย์อีเมลของ Outlook คืออะไร

ข้อความแบบไหนที่ไม่ถูกประทับตราไปรษณีย์

ฉันจะปิดการประทับตราไปรษณีย์อีเมลของ Outlook ได้อย่างไร

การประทับตราไปรษณีย์อีเมลของ Outlook คืออะไร

การส่งอีเมลแตกต่างจากการส่งไปรษณีย์ตามปกติ เพราะการส่งอีเมลมีลักษณะฟรี กล่าวคือ คุณไม่ต้องติดแสตมป์ และใช้เวลาหรือการประมวลผลคอมพิวเตอร์เพียงเล็กน้อยสำหรับการส่งข้อความอีเมลหลายพันฉบับ สำหรับผู้ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ นับเป็นเรื่องง่ายและถูกมากสำหรับการส่งจดหมายขยะซึ่งสร้างความรำคาญใจให้กับเรา ดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการใช้ "แสตมป์" กับข้อความอีเมล ค่าใช้จ่ายในกรณีนี้ไม่ได้เป็นตัวเงิน แต่เป็นค่าใช้จ่ายในด้านการประมวลผล และถึงแม้ว่าจะเป็นภาระเพียงเล็กน้อยสำหรับบุคคลทั่วไป แต่จะกลายเป็นภาระหนักสำหรับผู้ส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ ต่อไปนี้คือวิธีการทำงานของคุณลักษณะดังกล่าว

การส่งอีเมล     ก่อนที่ข้อความจะออกจากกล่องจดหมายออกของคุณ Office Outlook 2007 จะติดแสตมป์บนข้อความแต่ละฉบับด้วยการประทับตราไปรษณีย์อีเมล การประทับตราไปรษณีย์ดังกล่าวประกอบด้วยลักษณะเฉพาะของข้อความ รวมถึงรายชื่อผู้รับและเวลาที่ข้อความถูกส่ง ดังนั้นการประทับตราไปรษณีย์จึงใช้ได้กับข้อความอีเมลดังกล่าวเท่านั้น และคอมพิวเตอร์ต้องใช้เวลาประมวลผลเพิ่มเติมในการประทับตราไปรษณีย์ ด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยกว่าที่ข้อความจะออกจากกล่องจดหมายเข้าของคุณ นี่คือค่าใช้จ่ายด้านการประมวลผลที่เกิดขึ้นโดยใช้การประทับตราไปรษณีย์อีเมลของ Outlook

การรับอีเมล    เมื่อโปรแกรมอีเมลของผู้รับที่สนับสนุนการประทับตราไปรษณีย์อีเมลของ Outlook ได้รับข้อความที่ถูกประทับตรา โปรแกรมก็จะรับรู้การประทับตราไปรษณีย์ดังกล่าว ซึ่งแจ้งให้โปรแกรมอีเมลของผู้รับทราบว่าข้อความนั้นไม่น่าจะเป็นอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ และการประทับตราไปรษณีย์นี้จะได้รับการพิจาณาเมื่อข้อความได้รับการประเมินโดยตัวกรองอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ของโปรแกรมอีเมล

ทำไมผู้ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ถึงไม่ใช้คุณลักษณะนี้เพื่อประโยชน์ของตนเอง เป็นคำถามที่ดี และนี่คือเหตุผล ผู้ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์อาศัยความสามารถในการส่งข้อความหลายพันฉบับต่อชั่วโมง ถ้าต้องการสร้างเครื่องหมายสำหรับข้อความแต่ละฉบับและส่งข้อความจำนวนมากในอัตราความเร็วเท่าเดิม ผู้ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ดังนั้นผู้ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์จึงไม่มีแนวโน้มที่จะส่งข้อความที่มีการประทับตราไปรษณีย์

ด้านบนของหน้า

ข้อความแบบไหนที่ไม่ถูกประทับตราไปรษณีย์

ในกรณีต่อไปนี้ ข้อความอีเมลจะไม่ถูกประทับตราไปรษณีย์

  • ผู้รับข้อความอยู่ใน Microsoft Exchange Server Global Address List (GAL) ขององค์กรของผู้ส่ง ถ้าผู้รับ เช่น ผู้ขายสินค้า มีที่อยู่อีเมลภายนอก แต่อยู่ในรายการ GAL ขององค์กร ข้อความส่งออกจะไม่ถูกประทับตราไปรษณีย์

  • คุณหรือผู้ดูแลระบบอีเมลในองค์กรของคุณได้ปิดคุณลักษณะการประทับตราไปรษณีย์ ดูส่วนสุดท้ายในบทความนี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปิดการประทับตราไปรษณีย์

  • ข้อความถูก ลายเซ็นดิจิทัล, เข้ารหัสลับ หรือปกป้องโดยใช้การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM)

  • ก่อนที่จะส่งข้อความ ตัวกรองอีเมลขยะใน Outlook จะประเมินว่าข้อความดังกล่าวมีลักษณะของอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ที่จะทำให้ถูกจัดประเภทเป็นอีเมลที่ไม่พึงประสงค์จากตัวกรองอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ของผู้รับหรือไม่ ถ้าข้อความดังกล่าวไม่มีลักษณะของอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ Outlook ก็จะไม่ประทับตราไปรษณีย์ที่ข้อความนี้ เพราะไม่มีแนวโน้มว่าตัวกรองอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ของผู้รับจะระบุว่าข้อความนี้เป็นอีเมลที่ไม่พึงประสงค์

ด้านบนของหน้า

ฉันจะปิดการประทับตราไปรษณีย์อีเมลของ Outlook ได้อย่างไร

การประทับตราไปรษณีย์อีเมลของ Outlook ถูกเปิดไว้ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถปิดคุณลักษณะนี้ได้ดังนี้

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. บนแท็บ กำหนดลักษณะ ภายใต้ อีเมล คลิก อีเมลขยะ

  3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อส่งอีเมล ให้ประทับตราไปรษณีย์ที่ข้อความเพื่อให้อีเมลไคลเอ็นต์สามารถแยกว่าเป็นอีเมลธรรมดาหรืออีเมลขยะได้

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×