การบีบอัดแฟ้มสื่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นและเพิ่มเนื้อที่ว่างบนดิสก์ได้ด้วยการบีบอัดแฟ้มสื่อ

 1. เปิดงานนำเสนอที่มีแฟ้มเสียงหรือแฟ้มวิดีโอ

 2. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล และในส่วน ขนาดและประสิทธิภาพของสื่อ ให้คลิก บีบอัดสื่อ

  ให้คลิก บีบอัดสื่อ

 3. ถ้าต้องการระบุคุณภาพของวิดีโอ ซึ่งจะเป็นการกำหนดขนาดของวิดีโอไปด้วย ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • คุณภาพระดับงานนำเสนอ     ช่วยลดเนื้อที่การใช้งานขณะที่ยังรักษาคุณภาพโดยรวมของเสียงและภาพไว้

  • คุณภาพอินเตอร์เน็ต    คุณภาพจะเทียบได้กับสื่อที่ถูกสตรีมผ่านทางอินเทอร์เน็ต

  • คุณภาพต่ำ     ใช้เมื่อเนื้อที่มีจำกัด เช่น เมื่อคุณส่งงานนำเสนอทางอีเมล

บทความต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×