การบีบอัดแฟ้มสื่อ

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นและเพิ่มเนื้อที่ว่างบนดิสก์ได้ด้วยการบีบอัดแฟ้มสื่อ

  1. เปิดงานนำเสนอที่มีแฟ้มเสียงหรือแฟ้มวิดีโอ

  2. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล และในส่วน ขนาดและประสิทธิภาพของสื่อ ให้คลิก บีบอัดสื่อ

  3. ถ้าต้องการระบุคุณภาพของวิดีโอ ซึ่งจะเป็นการกำหนดขนาดของวิดีโอไปด้วย ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

    • คุณภาพระดับงานนำเสนอ     ช่วยลดเนื้อที่การใช้งานขณะที่ยังรักษาคุณภาพโดยรวมของเสียงและภาพไว้

    • คุณภาพระดับอินเทอร์เน็ต     คุณภาพจะเทียบได้กับสื่อที่ถูกสตรีมผ่านทางอินเทอร์เน็ต

    • คุณภาพต่ำ     ใช้เมื่อเนื้อที่มีจำกัด เช่น เมื่อคุณส่งงานนำเสนอทางอีเมล

บทความต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา