การบันทึกและเพิ่มคำบรรยาย และการกำหนดเวลาให้กับการนำเสนอภาพนิ่ง

คำบรรยายโดยใช้เสียงและการกำหนดเวลาสามารถเพิ่มความสามารถให้กับการนำเสนอภาพนิ่งที่สามารถเรียกใช้ได้ด้วยตนเองหรือการนำเสนอภาพนิ่งบนเว็บได้ ถ้าคุณมีแผนจะสร้างวิดีโอด้วยงานนำเสนอของคุณ การใช้คำบรรยายและการกำหนดเวลาเป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยลดการแช่อยู่กับที่ของการนำเสนอได้ คุณสามารถใช้คำบรรยายโดยใช้เสียงเพื่อเก็บการประชุมถาวร เพื่อที่ผู้นำเสนอหรือผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมจะสามารถทบทวนงานนำเสนอนั้นและฟังข้อคิดเห็นที่มีขึ้นระหว่างการนำเสนอนั้นได้ในภายหลัง

คุณยังสามารถบันทึกการใช้ตัวชี้แบบเลเซอร์ในการนำเสนอภาพนิ่งรวมถึงคำบรรยายของคุณในระหว่างการนำเสนอได้อีกด้วย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ดูที่ การเปลี่ยนตัวชี้เมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์

ในบทความนี้

การใช้คำบรรยายในการนำเสนอภาพนิ่ง

การบันทึกคำบรรยายก่อนหรือระหว่างการนำเสนอภาพนิ่ง

แสดงตัวอย่างคำบรรยาย

บันทึกข้อคิดเห็นบนภาพนิ่ง

ตั้งค่าการกำหนดเวลาภาพนิ่งด้วยตนเอง

ปิดการกำหนดเวลาภาพนิ่ง

คุณสามารถ บันทึกคำบรรยายก่อนคุณเรียกใช้การนำเสนอภาพนิ่ง หรือ บันทึกคำบรรยายระหว่างการนำเสนอภาพนิ่ง และรวมข้อคิดเห็นของผู้ชมไว้ในการบันทึกนั้น ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีคำบรรยายตลอดการนำเสนอ คุณสามารถ บันทึกเฉพาะข้อคิดเห็นบนภาพนิ่งที่เลือกเท่านั้น หรือ ปิดคำบรรยาย เพื่อให้เล่นเฉพาะเวลาที่คุณต้องการเท่านั้น

เมื่อคุณเพิ่มคำบรรยายลงในภาพนิ่ง ไอคอนเสียง จะปรากฏบนภาพนิ่ง เช่นเดียวกับเสียงใดๆ คุณสามารถคลิกที่ไอคอนเพื่อเล่นเสียงหรือตั้งค่าเสียงให้เล่นโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการบันทึกและฟังเสียงคำบรรยาย คุณจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการ์ดเสียง ไมโครโฟน และลำโพง

ก่อนที่คุณจะเริ่มบันทึก PowerPoint 2010 จะพร้อมท์ให้คุณบันทึกแค่การกำหนดเวลาภาพนิ่ง หรือแค่คำบรรยาย หรือทั้งสองอย่างพร้อมกัน คุณยังสามารถ ตั้งค่าการกำหนดเวลาภาพนิ่งด้วยตนเอง ได้ด้วย การกำหนดเวลาภาพนิ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่คุณต้องการให้งานนำเสนอนั้นดำเนินไปเองโดยอัตโนมัติพร้อมกับคำบรรยายของคุณ การบันทึกกำหนดเวลาภาพนิ่งยังบันทึกเวลาของขั้นตอนภาพเคลื่อนไหวและการใช้ทริกเกอร์ใดๆ บนภาพนิ่งของคุณด้วย คุณสามารถ ปิดการกำหนดเวลา เมื่อคุณไม่ต้องการใช้ในการนำเสนอ

ด้านบนของหน้า

 1. เมื่อคุณบันทึกคำบรรยาย ให้คุณเรียกใช้งานนำเสนอและบันทึกลงในภาพนิ่งแต่ละภาพ คุณสามารถหยุดชั่วขณะและดำเนินการบันทึกต่อได้ทุกเวลา

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจได้จัดเตรียมไมโครโฟนแล้วและอยู่ในสภาพที่สามารถทำงานได้ก่อนการบันทึกการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ

 3. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง

 4. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เริ่มการบันทึกตั้งแต่ต้น

  • เริ่มการบันทึกจากภาพนิ่งปัจจุบัน

 5. ในกล่องโต้ตอบ การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คำบรรยายและตัวชี้แบบเลเซอร์ และเลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย การกำหนดเวลาภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตามความเหมาะสม

 6. คลิก เริ่มการบันทึก

  เคล็ดลับ   เมื่อต้องการหยุดคำบรรยายชั่วขณะ ใน เมนูทางลัดกำลังบันทึก ให้คลิก หยุดชั่วขณะ เมื่อต้องการดำเนินคำบรรยายต่อ ให้คลิก ดำเนินการบันทึกต่อ

 7. เมื่อต้องการสิ้นสุดการบันทึกการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ ให้คลิกขวาที่ภาพนิ่ง แล้วคลิก สิ้นสุดการนำเสนอ

 8. การกำหนดเวลาการนำเสนอภาพนิ่งที่บันทึกไว้จะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ และการนำเสนอภาพนิ่งจะปรากฏในมุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่งโดยมีกำหนดเวลาแสดงไว้ที่ด้านล่างของแต่ละภาพนิ่ง

ด้านบนของหน้า

 1. ในมุมมอง 'ปกติ' บนภาพนิ่ง ให้คลิกที่ไอคอนเสียง

 2. บน Ribbon ภายใต้ เครื่องมือเสียง บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม แสดงตัวอย่าง ให้คลิก เล่น

ด้านบนของหน้า

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สื่อ ให้คลิกลูกศรใต้ เสียง แล้วคลิก บันทึกเสียง

 3. เมื่อต้องการบันทึกเสียงข้อคิดเห็น ให้คลิก บันทึก แล้วเริ่มการพูด

 4. เมื่อคุณบันทึกเสียงเสร็จสิ้น ให้คลิก หยุด

 5. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเสียงนั้น แล้วคลิก ตกลง

  ไอคอนเสียง จะปรากฏบนภาพนิ่ง

ด้านบนของหน้า

PowerPoint 2010 จะบันทึกการกำหนดเวลาภาพนิ่งของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มคำบรรยาย หรือคุณตั้งค่าการกำหนดเวลาภาพนิ่งไปพร้อมกับคำบรรยายของคุณได้ด้วยตนเอง

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการตั้งการกำหนดเวลา

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ภายใต้ เลื่อนภาพนิ่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หลังจาก แล้วใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการให้ภาพนิ่งปรากฏบนหน้าจอ ทำกระบวนการนี้ซ้ำสำหรับภาพนิ่งแต่ละภาพที่คุณต้องการตั้งค่าการกำหนดเวลา

เคล็ดลับ   ถ้าคุณต้องการให้ภาพนิ่งถัดไปปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกเมาส์ หรือปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไปตามจำนวนวินาทีที่คุณใส่ไว้ แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน ให้เลือกทั้งกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อคลิกเมาส์ และ โดยอัตโนมัติหลังจาก

ด้านบนของหน้า

การปิดการกำหนดเวลาภาพนิ่งจะไม่ลบการกำหนดเวลา คุณสามารถเปิดให้การกำหนดเวลานั้นกลับมาได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตามเมื่อคุณปิดการกำหนดเวลาภาพนิ่ง ภาพนิ่งของคุณจะไม่ไปเลื่อนยังภาพนิ่งถัดไปโดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกคำบรรยาย และคุณจะต้องเลื่อนภาพนิ่งด้วยตนเอง

 1. ในมุมมองปกติ บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม ติดตั้ง ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอภาพนิ่ง

 2. ภายใต้ เลื่อนภาพนิ่ง ให้คลิก ด้วยตนเอง

เคล็ดลับ   เมื่อต้องการเปิดการกำหนดเวลากลับมา ภายใต้ เลื่อนภาพนิ่ง ให้คลิก ใช้การกำหนดเวลาถ้ามีอยู่

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา