การบันทึกเอกสารลงใน SharePoint จาก Office 2010

เมื่อคุณบันทึกเอกสารในไลบรารีบนไซต์ SharePoint ขององค์กรของคุณ คุณและผู้ร่วมงานของคุณจะมีตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลางสำหรับการเข้าถึงเอกสารนั้น

เมื่อต้องการใช้เอกสารร่วมกัน คุณสามารถส่งการเชื่อมโยงแทนที่การส่งสิ่งที่แนบ ดังนั้น คุณจึงรักษาเอกสารเพียงชุดเดียว ถ้าผู้อื่นต้องการตรวจทานแก้ไข พวกเขาเหล่านั้นจะกระทำในเอกสารชุดเดียวกัน โดยจะไม่ต้องมีการทำเอกสารหลายรุ่นและหลายสำเนาให้ต้องสอดคล้องกัน

SharePoint ยังสามารถตรวจสอบรุ่นของเอกสารได้ ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องรับเอกสารรุ่นก่อนหน้า คุณยังสามารถเลือกที่จะรับการแจ้งให้ทราบทางอีเมล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเอกสาร

คุณสามารถใช้คุณลักษณะการทำงานร่วมกันอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับรุ่นของ SharePoint ที่องค์กรของคุณใช้ ถ้าองค์กรของคุณใช้ SharePoint 2010 การเก็บเอกสารในไลบรารี SharePoint จะทำให้คุณแก้ไขเอกสารร่วมกับผู้อื่นในเวลาเดียวกันได้ใน Microsoft Word 2010 หรือ Microsoft PowerPoint 2010 นอกจากนั้น ถ้ามีการกำหนดค่า Office Web Apps ไว้ คุณสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณดูและแก้ไขเอกสาร Word, Excel, PowerPoint และ OneNote ได้ และคุณสามารถแก้ไขแฟ้ม Excel และ OneNote ร่วมกับผู้อื่นในเวลาเดียวกันได้ในเบราว์เซอร์

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก บันทึก & ส่ง

  2. คลิก บันทึกไปยัง SharePoint

  3. คลิก เรียกดูตำแหน่งที่ตั้ง

    หมายเหตุ     ถ้าคุณกำลังบันทึกเอกสารลงในตำแหน่งที่ตั้ง SharePoint ที่คุณเคยใช้บันทึกแล้ว ให้คลิกที่ชื่อดังกล่าว

  4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บของไลบรารีเอกสาร เช่น http://fabrikam/shared documents แล้วกด ENTER

  5. พิมพ์ชื่อแฟ้มแล้วคลิก บันทึก

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2010, OneNote 2010, Excel 2010, Word 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา