การบันทึกเป็น PDF

ถ้าคุณมีแฟ้ม Microsoft Office 2007 ที่คุณต้องการใช้ร่วมกับผู้อื่น แต่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นเปลี่ยนรูปแบบแฟ้มนั้น คุณอาจต้องการบันทึกแฟ้มเป็น PDF

ในบทความนี้

รูปแบบ PDF คืออะไร

การบันทึกเป็นรูปแบบ PDF ในโปรแกรม Office

รูปแบบ PDF คืออะไร

Portable Document Format (PDF) ทำให้คุณแน่ใจว่าแฟ้มที่พิมพ์หรือที่แสดงจะยังคงรักษาการจัดรูปแบบตามที่คุณต้องการ รูปแบบ PDF ยังมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการใช้วิธีการพิมพ์เชิงพาณิชย์ด้วย

สิ่งสำคัญ: 

 • ไม่มีตัวเลือก PDF ใช่หรือไม่ ดาวน์โหลดและติดตั้ง Acrobat จาก Adobe Systems

 • เมื่อต้องการดูไฟล์ PDF ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง Adobe Acrobat Reader บนคอมพิวเตอร์ของคุณจาก Adobe Systems คลิก โหลด Adobe Reader

 • เมื่อต้องการสร้างไฟล์ PDF ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง Acrobat จาก Adobe Systems

การบันทึกเป็นรูปแบบ PDF ในโปรแกรม Office

ในรายการต่อไปนี้ ให้ค้นหาโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ที่คุณกำลังใช้งานอยู่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกในรูปแบบ PDF

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Excel

InfoPath

OneNote

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Access

 1. เปิดตารางหรือรายงานที่คุณต้องการจัดพิมพ์เป็น PDF

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วชี้ไปที่ลูกศรที่อยู่ติดกับ บันทึกเป็น จากนั้นคลิก PDF หรือ XPS

 3. ในรายการ ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อสำหรับแฟ้ม

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF

 5. ถ้าคุณต้องการเปิดแฟ้มทันทีหลังจากบันทึกแฟ้ม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดแฟ้มหลังจากจัดพิมพ์ กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณมีโปรแกรมอ่าน PDF ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น

 6. ถัดจาก ปรับให้เหมาะสมสำหรับ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับว่าขนาดแฟ้มหรือคุณภาพการพิมพ์สิ่งใดสำคัญมากกว่าสำหรับคุณ

  • ถ้าตารางหรือรายงานต้องการคุณภาพการพิมพ์สูง ให้คลิก มาตรฐาน (การประกาศออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าคุณภาพการพิมพ์มีความสำคัญน้อยกว่าขนาดแฟ้ม ให้คลิก ขนาดเล็กสุด (การประกาศออนไลน์)

 7. เมื่อต้องการระบุตัวเลือกต่างๆ ของแฟ้ม ให้คลิก ตัวเลือก (ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ในส่วน ดูเพิ่มเติม) คลิก ตกลง

 8. ในกล่องโต้ตอบ จัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS ให้คลิก ประกาศ

ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใน PDF หลังจากบันทึกไฟล์นั้น ให้กลับไปยังไฟล์ ระบบ Microsoft Office 2007 ต้นฉบับที่คุณสร้างและบันทึกไฟล์นั้นเป็น PDF อีกครั้ง เมื่อต้องการศึกษาเพิ่มเติม ให้ดูที่ เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ PDF และ XPS

ด้านบนของเพจ

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วชี้ไปที่ลูกศรที่อยู่ติดกับ บันทึกเป็น จากนั้นคลิก PDF หรือ XPS

 2. ในรายการ ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อสำหรับสมุดงาน

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF

 4. ถ้าคุณต้องการเปิดแฟ้มทันทีหลังจากบันทึกแฟ้ม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดแฟ้มหลังจากจัดพิมพ์ กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณมีโปรแกรมอ่าน PDF ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น

 5. ถัดจาก ปรับให้เหมาะสมสำหรับ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับว่าขนาดแฟ้มหรือคุณภาพการพิมพ์สิ่งใดสำคัญมากกว่าสำหรับคุณ

  • ถ้าสมุดงานต้องการคุณภาพการพิมพ์สูง ให้คลิก มาตรฐาน (การประกาศออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าคุณภาพการพิมพ์มีความสำคัญน้อยกว่าขนาดแฟ้ม ให้คลิก ขนาดเล็กสุด (การประกาศออนไลน์)

 6. เมื่อต้องการระบุตัวเลือกต่างๆ ของแฟ้ม ให้คลิก ตัวเลือก (ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ในส่วน ดูเพิ่มเติม) คลิก ตกลง

 7. คลิก ประกาศ

ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใน PDF หลังจากบันทึกไฟล์นั้น ให้กลับไปยังไฟล์ ระบบ Microsoft Office 2007 ต้นฉบับที่คุณสร้างและบันทึกไฟล์นั้นเป็น PDF อีกครั้ง เมื่อต้องการศึกษาเพิ่มเติม ให้ดูที่ เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ PDF และ XPS

ด้านบนของเพจ

InfoPath

ให้เลือกทำดังต่อไปนี้เมื่อคุณกำลังกรอกฟอร์มใน Office InfoPath 2007

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ ส่งออกไปยัง แล้วคลิก PDF หรือ XPS

 2. ในรายการ ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อสำหรับฟอร์ม

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF

 4. ถ้าคุณต้องการเปิดแฟ้มทันทีหลังจากบันทึกแฟ้ม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดแฟ้มหลังจากจัดพิมพ์ กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณมีโปรแกรมอ่าน PDF ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น

 5. ถัดจาก ปรับให้เหมาะสมสำหรับ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับว่าขนาดแฟ้มหรือคุณภาพการพิมพ์สิ่งใดสำคัญมากกว่าสำหรับคุณ

  • ถ้าฟอร์มต้องการคุณภาพการพิมพ์สูง ให้คลิก มาตรฐาน (การประกาศออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าคุณภาพการพิมพ์มีความสำคัญน้อยกว่าขนาดแฟ้ม ให้คลิก ขนาดเล็กสุด (การประกาศออนไลน์)

 6. คลิก ประกาศ

ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใน PDF หลังจากบันทึกไฟล์นั้น ให้กลับไปยังไฟล์ ระบบ Microsoft Office 2007 ต้นฉบับที่คุณสร้างและบันทึกไฟล์นั้นเป็น PDF อีกครั้ง เมื่อต้องการศึกษาเพิ่มเติม ให้ดูที่ เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ PDF และ XPS

ด้านบนของเพจ

OneNote

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก จัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS

 2. ในรายการ ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อสำหรับแฟ้ม

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF

 4. ถัดจาก ช่วงของหน้า ให้คลิกตัวเลือกที่นำเสนอส่วนของสมุดบันทึกที่คุณต้องการบันทึกเป็น PDF

 5. คลิก จัดพิมพ์

ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใน PDF หลังจากบันทึกไฟล์นั้น ให้กลับไปยังไฟล์ ระบบ Microsoft Office 2007 ต้นฉบับที่คุณสร้างและบันทึกไฟล์นั้นเป็น PDF อีกครั้ง เมื่อต้องการศึกษาเพิ่มเติม ให้ดูที่ เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ PDF และ XPS

ด้านบนของเพจ

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วชี้ไปที่ลูกศรที่อยู่ติดกับ บันทึกเป็น จากนั้นคลิก PDF หรือ XPS

 2. ในรายการ ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อสำหรับงานนำเสนอ

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF

 4. ถ้าคุณต้องการเปิดแฟ้มทันทีหลังจากบันทึกแฟ้ม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดแฟ้มหลังจากจัดพิมพ์ กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณมีโปรแกรมอ่าน PDF ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น

 5. ถัดจาก ปรับให้เหมาะสมสำหรับ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับว่าขนาดแฟ้มหรือคุณภาพการพิมพ์สิ่งใดสำคัญมากกว่าสำหรับคุณ

  • ถ้างานนำเสนอต้องการคุณภาพการพิมพ์สูง ให้คลิก มาตรฐาน (การประกาศออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าคุณภาพการพิมพ์มีความสำคัญน้อยกว่าขนาดแฟ้ม ให้คลิก ขนาดเล็กสุด (การประกาศออนไลน์)

 6. เมื่อต้องการระบุตัวเลือกต่างๆ ของแฟ้ม ให้คลิก ตัวเลือก (ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ในส่วน ดูเพิ่มเติม) คลิก ตกลง

 7. คลิก ประกาศ

ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใน PDF หลังจากบันทึกไฟล์นั้น ให้กลับไปยังไฟล์ ระบบ Microsoft Office 2007 ต้นฉบับที่คุณสร้างและบันทึกไฟล์นั้นเป็น PDF อีกครั้ง เมื่อต้องการศึกษาเพิ่มเติม ให้ดูที่ เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ PDF และ XPS

ด้านบนของเพจ

Publisher

การบันทึกเป็น PDF สำหรับการใช้งานร่วมกันหรือการแจกจ่ายบนเว็บ

ถ้าคุณต้องการใช้สิ่งพิมพ์ร่วมกันในรูปแบบคงที่บนเว็บหรือเครือข่าย ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก จัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS

 2. ในรายการ ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อสำหรับสิ่งพิมพ์

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF

 4. ถัดจาก ปรับให้เหมาะสมสำหรับ ให้คลิก เปลี่ยน

 5. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกในการจัดพิมพ์ ให้คลิกที่การปรับให้เหมาะสมในรายการ ระบุวิธีการที่จะพิมพ์หรือกระจายสิ่งพิมพ์นี้ ที่ตรงกับความต้องการของสิ่งพิมพ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าสิ่งพิมพ์นั้นจะถูกกระจายแบบออนไลน์และคุณภาพการพิมพ์ไม่สำคัญเท่าขนาดแฟ้มที่เล็ก ให้คลิก ขนาดเล็กสุด แต่ถ้าคุณภาพของการพิมพ์สำคัญกว่าขนาดแฟ้ม ให้คลิก การพิมพ์คุณภาพสูง

 6. คลิก ขั้นสูง เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบทั้งหมด และเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ (ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ เหล่านี้ได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม)

 7. คลิก ตกลง

 8. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ถ้าคุณต้องการเปิดแฟ้มในทันทีหลังจากบันทึกแฟ้มนั้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดแฟ้มหลังจากจัดพิมพ์ กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณมีโปรแกรมอ่าน PDF ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น และเมื่อไม่มีการเลือกตัวเลือก สิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกในการจัดพิมพ์

 9. คลิก บันทึก

การบันทึกเป็น PDF สำหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์

ถ้าสิ่งพิมพ์กำลังส่งถึงเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ ให้ทำดังนี้

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ แพคแล้วส่ง แล้วคลิก นำไปที่โรงพิมพ์

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ในรายการ สิ่งพิมพ์นี้จะถูกพิมพ์อย่างไร ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ ถ้าคุณกำลังจะใช้บริการงานพิมพ์แบบออฟเซต ให้คลิก สิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ ถ้าคุณจะใช้ร้านทำสำเนาแบบคุณภาพสูง (high-end) ให้เลือก การพิมพ์คุณภาพสูง

 3. คลิก ตัวเลือกการพิมพ์

 4. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการพิมพ์ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ (ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ในส่วน ดูเพิ่มเติม) คลิก ตกลง

 5. ภายใต้ เลือกรายการที่จะแก้ไข ให้แก้ไขปัญหาที่ Publisher ได้ระบุไว้

 6. ภายใต้ ส่งออก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้าง PDF

 7. คลิก บันทึก

 8. ในตัวช่วยสร้างการแพคแล้วส่ง ให้เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการส่งออกแฟ้ม และคลิก ถัดไป

ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใน PDF หลังจากบันทึกไฟล์นั้น ให้กลับไปยังไฟล์ ระบบ Microsoft Office 2007 ต้นฉบับที่คุณสร้างและบันทึกไฟล์นั้นเป็น PDF อีกครั้ง เมื่อต้องการศึกษาเพิ่มเติม ให้ดูที่ เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ PDF และ XPS

ด้านบนของเพจ

Visio

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก จัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS

 2. ในรายการ ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อสำหรับการวาด

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF

 4. ถ้าคุณต้องการเปิดแฟ้มทันทีหลังจากบันทึกแฟ้ม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดแฟ้มหลังจากจัดพิมพ์ กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณมีโปรแกรมอ่าน PDF ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น

 5. ถัดจาก ปรับให้เหมาะสมสำหรับ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับว่าขนาดแฟ้มหรือคุณภาพการพิมพ์สิ่งใดสำคัญมากกว่าสำหรับคุณ

  • ถ้ารูปวาดต้องการคุณภาพการพิมพ์สูง ให้คลิก มาตรฐาน (การประกาศออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าคุณภาพการพิมพ์มีความสำคัญน้อยกว่าขนาดแฟ้ม ให้คลิก ขนาดเล็กสุด (การประกาศออนไลน์)

 6. เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะหน้าที่เลือก หรือต้องการระบุตัวเลือกการจัดพิมพ์อื่น ให้คลิก Options และเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ (ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตัวเลือกเหล่านี้ในส่วน See Also) คลิก OK

 7. คลิก Publish

ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใน PDF หลังจากบันทึกไฟล์นั้น ให้กลับไปยังไฟล์ ระบบ Microsoft Office 2007 ต้นฉบับที่คุณสร้างและบันทึกไฟล์นั้นเป็น PDF อีกครั้ง เมื่อต้องการศึกษาเพิ่มเติม ให้ดูที่ เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ PDF และ XPS

ด้านบนของเพจ

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วชี้ไปที่ลูกศรที่อยู่ติดกับ บันทึกเป็น จากนั้นคลิก PDF หรือ XPS

 2. ในรายการ ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อสำหรับเอกสาร

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF

 4. ถ้าคุณต้องการเปิดแฟ้มทันทีหลังจากบันทึกแฟ้ม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดแฟ้มหลังจากจัดพิมพ์ กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณมีโปรแกรมอ่าน PDF ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น

 5. ถัดจาก ปรับให้เหมาะสมสำหรับ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับว่าขนาดแฟ้มหรือคุณภาพการพิมพ์สิ่งใดสำคัญมากกว่าสำหรับคุณ

  • ถ้าเอกสารต้องการคุณภาพการพิมพ์สูง ให้คลิก มาตรฐาน (การประกาศออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าคุณภาพการพิมพ์มีความสำคัญน้อยกว่าขนาดแฟ้ม ให้คลิก ขนาดเล็กสุด (การประกาศออนไลน์)

 6. คลิก ตัวเลือก เพื่อตั้งค่าช่วงของหน้าที่จะพิมพ์ เพื่อเลือกว่าจะพิมพ์มาร์กอัปหรือไม่ และเพื่อเลือกตัวเลือกผลลัพธ์ (ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ในส่วน ดูเพิ่มเติม) คลิก ตกลง

 7. คลิก ประกาศ

ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใน PDF หลังจากบันทึกไฟล์นั้น ให้กลับไปยังไฟล์ ระบบ Microsoft Office 2007 ต้นฉบับที่คุณสร้างและบันทึกไฟล์นั้นเป็น PDF อีกครั้ง เมื่อต้องการศึกษาเพิ่มเติม ให้ดูที่ เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ PDF และ XPS

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตโดยผู้ขายที่ไม่ขึ้นกับ Microsoft ดังนั้น Microsoft จึงไม่รับประกันเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ว่าโดยนัย หรือโดยอื่น

ด้านบนของเพจ

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×