การบล็อกหรือยกเลิกการบล็อกเนื้อหาภายนอกในเอกสาร Office

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการป้องกันความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคุณ ตามค่าเริ่มต้น ระบบ Microsoft Office 2007 จะถูกกำหนดค่าเพื่อบล็อกเนื้อหาภายนอก เช่น รูป สื่อที่ถูกเชื่อมโยง การเชื่อมโยงหลายมิติ และการเชื่อมต่อข้อมูล เป็นต้น ในสมุดงานและงานนำเสนอ การบล็อกเนื้อหาภายนอกจะช่วยป้องกันตัวติดตามเว็บและวิธีรบกวนอื่นๆ ที่แฮกเกอร์ใช้เพื่อบุกรุกความเป็นส่วนตัวของคุณและหลอกล่อให้คุณเรียกใช้งานโค้ดที่เป็นอันตรายโดยปราศจากความเข้าใจหรือการยินยอมของคุณ

บล็อก Office

ในบทความนี้

เนื้อหาภายนอกคืออะไร และทำไมตัวติดตามเว็บจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นภัยคุกคาม

ศูนย์ความเชื่อถือจะช่วยป้องกันฉันจากเนื้อหาภายนอกได้อย่างไร

ฉันควรทำอย่างไรเมื่อคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยถามว่าฉันต้องการเปิดหรือปิดใช้งานเนื้อหาภายนอก

เปลี่ยนการตั้งค่าเนื้อหาภายนอกสำหรับ Excel ในศูนย์ความเชื่อถือ

เนื้อหาภายนอกคืออะไร และทำไมตัวติดตามเว็บจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นภัยคุกคาม

เนื้อหาภายนอกเป็นเนื้อหาที่เชื่อมโยงจากอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตไปยังสมุดงานหรืองานนำเสนอ บางตัวอย่างของเนื้อหาภายนอก ได้แก่ รูป สื่อที่เชื่อมโยง การเชื่อมต่อข้อมูล และแม่แบบ เป็นต้น

แฮกเกอร์สามารถใช้เนื้อหาภายนอกเป็นตัวติดตามเว็บได้ ตัวติดตามเว็บจะส่งกลับหรือนำทางข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์เนื้อหาภายนอก ชนิดของตัวติดตามเว็บมีดังต่อไปนี้

 • รูป     แฮกเกอร์จะส่งสมุดงานหรืองานนำเสนอที่มีรูปให้คุณตรวจทาน เมื่อคุณเปิดแฟ้ม รูปจะได้รับการดาวน์โหลดและข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มจะถูกส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอก

 • รูปภาพในข้อความอีเมล Outlook   Microsoft Office Outlook 2007 มีกลไกแยกต่างหากสำหรับบล็อกเนื้อหาภายนอกในข้อความ ซึ่งช่วยปกป้องคุณจากเว็บบีคอนที่มิฉะนั้นจับที่อยู่อีเมลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบล็อก หรือยกเลิกบล็อกการดาวน์โหลดรูปภาพอัตโนมัติในข้อความอีเม 

 • สื่อที่ถูกเชื่อมโยง     แฮกเกอร์จะส่งงานนำเสนอให้คุณเป็นสิ่งที่แนบในข้อความอีเมล งานนำเสนอจะประกอบด้วยวัตถุสื่อ เช่น เสียง ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอก เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอใน Microsoft Office PowerPoint 2007 จะมีการเล่นวัตถุสื่อนั้นและโค้ดที่เรียกใช้สคริปต์ที่มุ่งร้ายซึ่งสร้างความเสียหายให้คอมพิวเตอร์ของคุณจะดำเนินการตามลำดับ

 • การเชื่อมต่อข้อมูล     แฮกเกอร์จะสร้างสมุดงานและส่งไปให้คุณเป็นสิ่งที่แนบในข้อความอีเมล สมุดงานประกอบด้วยโค้ดที่ดึงข้อมูลจากหรือส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล แฮกเกอร์ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูล แต่คุณสามารถเข้าถึงได้ ผลที่เกิดขึ้นคือ เมื่อคุณเปิดสมุดงานใน Microsoft Office Excel 2007 โค้ดดังกล่าวจะดำเนินการรและเข้าถึงฐานข้อมูลโดยใช้ข้อมูลประจำตัวของคุณ จากนั้นจะมีการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยที่คุณไม่ทราบหรือไม่ยินยอม

ด้านบนของหน้า

ศูนย์ความเชื่อถือจะช่วยป้องกันฉันจากเนื้อหาภายนอกได้อย่างไร

ถ้ามีเนื้อหาภายนอกที่แสดงในสมุดงานหรืองานนำเสนอของคุณอยู่ เมื่อคุณเปิดแฟ้ม แถบข้อความจะแจ้งให้คุณทราบว่าได้มีการบล็อกเนื้อหาภายนอก

แถบข้อความ

ถ้าคุณคลิก ตัวเลือก บนแถบข้อความ กล่องโต้ตอบความปลอดภัยจะเปิดขึ้น และให้คุณมีตัวเลือกที่จะยกเลิกการบล็อกเนื้อหาภายนอก เมื่อต้องการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจที่ปลอดภัยก่อนที่จะคลิกตัวเลือก ให้ดูที่ส่วนถัดไป

ด้านบนของหน้า

ฉันควรทำอย่างไรเมื่อคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยถามว่าฉันต้องการเปิดหรือปิดใช้งานเนื้อหาภายนอก

เมื่อกล่องโต้ตอบความปลอดภัยปรากฏขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานเนื้อหาภายนอกหรือปล่อยให้มีการบล็อกเนื้อหาดังกล่าว คุณควรเปิดใช้งานเนื้อหาภายนอกเท่านั้นถ้าคุณแน่ใจว่ามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้

ตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณแน่ใจว่าเนื้อหาภายนอกในสมุดงานหรืองานนำเสนอนั้นเชื่อถือได้ และถ้าคุณไม่ต้องการได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับเนื้อหาภายนอกที่ระบุนี้อีก แทนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นของศูนย์ความเชื่อถือให้ระดับความปลอดภัยน้อยลง คุณควรย้ายแฟ้มไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ แฟ้มในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้จะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการตั้งค่าเนื้อหาภายนอกสำหรับ Excel ในศูนย์ความเชื่อถือ

การตั้งค่าความปลอดภัยของเนื้อหาภายนอกจะอยู่ในศูนย์ความเชื่อถือของ Office Excel 2007 เท่านั้น คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเนื้อหาภายนอกทั้งหมดของ Office PowerPoint 2007 ในศูนย์ความเชื่อถือได้

ถ้าคุณทำงานในองค์กร ผู้ดูแลระบบของคุณอาจเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นแล้ว และอาจทำให้คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าด้วยตนเองได้

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล

 1. ใน Excel ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก เนื้อหาภายนอก

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ การตั้งค่าความปลอดภัยของการเชื่อมต่อข้อมูล

  • เปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมด (ไม่แนะนำ)      คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการเปิดสมุดงานที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกและต้องการสร้างการเชื่อมต่อไปยังข้อมูลภายนอกในสมุดงานปัจจุบันโดยไม่ได้รับคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย เราไม่แนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้ เนื่องจากการเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกที่คุณไม่คุ้นเคยอาจเป็นอันตรายได้ และเนื่องจากคุณจะไม่ได้รับคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อเปิดสมุดงานจากตำแหน่งที่ตั้งใดๆ ให้ใช้ตัวเลือกนี้ต่อเมื่อคุณไว้ใจแหล่งข้อมูลของการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกเท่านั้น คุณอาจต้องการเลือกตัวเลือกนี้เป็นการชั่วคราว แล้วย้อนกลับไปใช้ตามการตั้งค่าเริ่มต้นเมื่อคุณไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป

  • พร้อมท์ผู้ใช้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูล      ตัวเลือกนี้คือตัวเลือกเริ่มต้น คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการรับคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อไรก็ตามที่สมุดงานที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกเปิดขึ้น และเมื่อไรก็ตามที่การเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกถูกสร้างขึ้นในสมุดงานปัจจุบัน คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยให้ตัวเลือกในการเปิดหรือปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับแต่ละสมุดงานที่คุณเปิดในแต่ละกรณี

  • ปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมด      คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่ต้องการให้เปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกใดๆ ในสมุดงานปัจจุบัน เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ การเชื่อมต่อข้อมูลในสมุดงานใดๆ ที่คุณเปิดจะไม่ได้รับการเชื่อมต่อ ถ้าคุณสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกใหม่หลังจากที่เปิดสมุดงาน จะไม่มีการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลเหล่านั้นเมื่อคุณเปิดสมุดงานขึ้นอีกครั้ง นี่เป็นการตั้งค่าแบบจำกัดอย่างมาก และอาจเป็นเหตุให้หน้าที่การใช้งานบางอย่างไม่ทำงานตามที่คาดหวังไว้

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมโยงสมุดงาน

 1. ใน Excel ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก เนื้อหาภายนอก

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับการเชื่อมโยงสมุดงาน

  • เปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติสำหรับการเชื่อมโยงสมุดงานทั้งหมด (ไม่แนะนำ)      คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้มีการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในสมุดงานอื่นที่ถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติในสมุดงานปัจจุบันโดยไม่ได้รับคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย เราไม่แนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้ เพราะการเชื่อมโยงที่ได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติไปยังข้อมูลในสมุดงานที่คุณไม่คุ้นเคยอาจเป็นอันตรายได้ ให้ใช้ตัวเลือกนี้ต่อเมื่อคุณไว้ใจสมุดงานที่ข้อมูลนั้นเชื่อมโยงอยู่เท่านั้น คุณอาจต้องการเลือกตัวเลือกนี้เป็นการชั่วคราว แล้วย้อนกลับไปใช้การตั้งค่าเริ่มต้นเมื่อคุณไม่ต้องการใช้อีกต่อไป

  • พร้อมท์ผู้ใช้เมื่อมีการปรับปรุงอัตโนมัติสำหรับการเชื่อมโยงสมุดงาน      ตัวเลือกนี้คือตัวเลือกเริ่มต้น คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการรับคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อไรก็ตามที่คุณเรียกใช้การปรับปรุงอัตโนมัติในสมุดงานปัจจุบันสำหรับการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในสมุดงานอื่น

  • ปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติของการเชื่อมโยงสมุดงาน      คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่ต้องการให้การเชื่อมโยงในสมุดงานปัจจุบันกับข้อมูลในสมุดงานอื่นได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×