การนำเสนอแบบออนไลน์ด้วยบริการการนำเสนอ Office

คุณสามารถนำเสนองานของคุณจาก PowerPoint ได้ โดยใช้ บริการการนำเสนอ Office ซึ่งเป็นบริการสาธารณะที่ช่วยให้บุคคลอื่นสามารถติดตามงานนำเสนอของคุณจากเว็บเบราว์เซอร์ของตนเองได้ ไม่ต้องติดตั้ง ใช้ บัญชี Microsoft ฟรีของคุณในการเริ่มต้นใช้งาน

ใน PowerPoint ให้ปิดงานนำเสนอที่เปิดอยู่ที่คุณไม่ต้องการแชร์

 1. คลิก ไฟล์ > แชร์ > นำเสนอแบบออนไลน์

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานผู้ชมระยะไกลเพื่อให้ดาวน์โหลดงานนำเสนอ

 3. คลิก นำเสนอแบบออนไลน์

 4. เมื่อต้องการส่งการเชิญเข้าร่วมประชุมให้กับผู้ร่วมประชุม ให้เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  • คัดลอกลิงก์ – และวางไว้ในที่ที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้

  • ส่งในอีเมล

   สิ่งสำคัญ    คุณจะไม่สามารถส่งอีเมลงานนำเสนอของคุณโดยตรงจาก PowerPoint บนเครื่องพีซี Windows RT แต่คุณสามารถเปิดโปรแกรมอีเมล สร้างอีเมลของคุณแล้วแนบงานนำเสนอแทนได้

 1. เมื่อคุณพร้อมเริ่มงานนำเสนอของคุณ ให้คลิกที่ เริ่มการนำเสนอ

 2. ถ้าจะหยุดงานนำเสนอแบบออนไลน์ ให้กด Esc เพื่อออกจากมุมมองการนำเสนอสไลด์ จากนั้นที่แท็บ นำเสนอแบบออนไลน์ ให้คลิก สิ้นสุดการนำเสนอแบบออนไลน์

 1. ถ้าจะยืนยันว่าคุณต้องการหยุดงานนำเสนอ ให้คลิก สิ้นสุดการนำเสนอแบบออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มใช้งานหรือการเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์:

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา