การนำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิวงกลม

การใช้ Microsoft Office Excel 2007 ทำให้คุณเปลี่ยนข้อมูลเป็นแผนภูมิวงกลมได้อย่างรวดเร็ว แล้วจัดรูปแบบแผนภูมิวงกลมให้สวยงามและดูเป็นมืออาชีพ

แผนภูมิวงกลมที่จัดรูปแบบ

หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิวงกลมแล้ว คุณสามารถหมุนชิ้นของวงกลมเพื่อให้ได้มุมมองที่แตกต่าง นอกจากนี้ คุณยังสามารถมุ่งเน้นที่บางชิ้นโดยดึงออกจากแผนภูมิวงกลมได้ หรือเปลี่ยนชนิดแผนภูมิเป็นแผนภูมิวงกลมจากวงกลมหรือแผนภูมิแท่งจากวงกลม เพื่อเน้นความสนใจไปยังชิ้นที่มีขนาดเล็กมาก

ในบทความนี้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดวางข้อมูลในแผนภูมิวงกลม

สร้างแผนภูมิวงกลมที่มีความละเอียด

หมุนชิ้นของวงกลมในแผนภูมิวงกลม

ดึงชิ้นของวงกลมออกจากแผนภูมิวงกลม

เน้นความสนใจไปยังชิ้นขนาดเล็กในแผนภูมิวงกลมจากวงกลมหรือแผนภูมิแท่งจากวงกลม

บันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลต

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงจุดข้อมูลในแผนภูมิวงกลม

แผนภูมิวงกลมจะแสดงขนาดของรายการใน ชุดข้อมูล หนึ่งชุดตามสัดส่วนของผลรวมรายการ จุดข้อมูล ในแผนภูมิวงกลมจะปรากฏเป็นเปอร์เซ็นต์ของวงกลมทั้งหมด เนื่องจากคุณสามารถลงจุดข้อมูล ได้เพียงหนึ่งชุดข้อมูลเท่านั้นในแผนภูมิวงกลม ข้อมูลของแผ่นงานจึงควรจัดเรียงเป็นหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งแถว นอกจากนี้ คุณยังสามารถรวมคอลัมน์หรือแถวของชื่อประเภทได้ ตราบเท่าที่คอลัมน์หรือแถวนั้นเป็นคอลัมน์หรือแถวแรกในสิ่งที่คุณเลือก ประเภทต่างๆ จะปรากฏเป็นคำอธิบายแผนภูมิวงกลม

ให้พิจารณาใช้แผนภูมิวงกลมเมื่อ:

 • คุณมีชุดข้อมูลที่ต้องการลงจุดเพียงชุดเดียว

 • ค่าที่คุณต้องการลงจุดไม่มีค่าที่เป็นลบ

 • ค่าที่คุณต้องการลงจุดไม่มีค่าที่เป็นศูนย์ (0)

 • คุณมีประเภทข้อมูลไม่เกินเจ็ดประเภท

 • ประเภทจะแสดงส่วนต่างๆ ของวงกลมทั้งหมด

เมื่อคุณสร้างแผนภูมิวงกลม คุณสามารถเลือกชนิดย่อยของแผนภูมิวงกลมดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิวงกลมแบบ สามมิติ    แผนภูมิวงกลมจะแสดงส่วนของแต่ละค่าจากผลรวมทั้งหมดในรูปแบบ สองมิติ หรือ สามมิติ คุณสามารถดึงชิ้นของแผนภูมิวงกลมเพื่อเน้นข้อมูลชิ้นนั้นได้ด้วยตนเอง

  ตัวอย่างของแผนภูมิวงกลมแบบสองมิติและสามมิติ

 • แผนภูมิวงกลมจากวงกลมและแผนภูมิแท่งจากวงกลม    แผนภูมิวงกลมจากวงกลมและแผนภูมิแท่งจากวงกลมจะแสดงแผนภูมิวงกลมพร้อมค่าที่ผู้ใช้กำหนดเอง ซึ่งแยกออกจากแผนภูมิวงกลมหลักและรวมเข้ากับแผนภูมิวงกลมรอง หรือรวมเข้ากับแผนภูมิแท่งแบบกองซ้อน ชนิดแผนภูมิเหล่านี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการแบ่งแผนภูมิวงกลมหลักเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อให้ดูเข้าใจง่ายขึ้น

  ตัวอย่างของแผนภูมิวงกลมจากวงกลมและแผนภูมิแท่งจากวงกลม

 • แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัวและแผนภูมิวงกลมแบบแยกตัว สามมิติ    แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัวจะแสดงส่วนของแต่ละค่าจากผลรวมทั้งหมดโดยมีการเน้นที่ค่าหนึ่ง แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัวสามารถแสดงในรูปแบบ สามมิติ ได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการกระจายแผนภูมิวงกลมสำหรับทุกชิ้นหรือชิ้นใดชิ้นหนึ่งได้ แต่ไม่สามารถย้ายชิ้นของแผนภูมิวงกลมแบบแยกตัวด้วยตนเอง หากคุณต้องการดึงชิ้นข้อมูลออกมาด้วยตนเอง โปรดใช้แผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิวงกลมแบบ สามมิติ แทน

  ตัวอย่างของแผนภูมิวงกลมแบบแยกตัวสองมิติและสามมิติ

ด้านบนของเพจ

สร้างแผนภูมิวงกลมอย่างละเอียด

แผนภูมิวงกลมที่จัดรูปแบบ

เราสร้างแผนภูมิวงกลมนี้ได้อย่างไร กระบวนงานต่อไปนี้จะช่วยคุณในการสร้างแผนภูมิวงกลมที่มีผลลัพธ์คล้ายกัน สำหรับแผนภูมินี้ เราใช้ข้อมูลแผ่นงานตัวอย่าง คุณสามารถคัดลอกข้อมูลนี้ไปยังแผ่นงานของคุณ หรือใช้ข้อมูลของคุณเองได้

 1. คัดลอกข้อมูลแผ่นงานตัวอย่างไปยังแผ่นงานที่ว่างเปล่า หรือเปิดแผ่นงานที่มีข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิวงกลม

  วิธีคัดลอกข้อมูลของเวิร์กชีตตัวอย่าง

  1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

  2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

   หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

   การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

   การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  3. กด CTRL+C

  4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  A

  B

  การขายอาหารกลางวัน

  แซนด์วิช

  40%

  สลัด

  21

  ซุป

  15

  เครื่องดื่ม

  9

  ของหวาน

  15

 2. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิวงกลม

 3. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม แผนภูมิ ให้คลิก วงกลม

  รูป Ribbon ของ Excel

 4. ภายใต้ วงกลมสามมิติ ให้เลือก แผนภูมิวงกลมในรูปแบบสามมิติ

 5. คลิก พื้นที่การลงจุด ของแผนภูมิวงกลม

  วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 6. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เค้าโครงแผนภูมิ ให้เลือกเค้าโครงที่คุณต้องการใช้

  รูป Ribbon ของ Excel

  สำหรับแผนภูมิวงกลมของเรา เราใช้ เค้าโครง 2

  เค้าโครง 2 จะแสดงคำอธิบายแผนภูมิ หากแผนภูมิของคุณมีรายการคำอธิบายแผนภูมิมากเกินไป หรือถ้ารายการคำอธิบายแผนภูมินั้นแยกความแตกต่างได้ยาก คุณอาจต้องการเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลไปยังชิ้นของแผนภูมิวงกลม แทนที่จะแสดงคำอธิบายแผนภูมิ (แท็บ เค้าโครง กลุ่ม ป้ายชื่อ ปุ่ม ป้ายชื่อข้อมูล)

 7. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะแผนภูมิ ให้คลิกลักษณะแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

  รูป Ribbon ของ Excel

  สำหรับแผนภูมิวงกลมของเรา เราใช้ ลักษณะ 2

 8. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก ลักษณะพิเศษรูปร่าง จากนั้นคลิก ยกนูน

  ลักษณะรูปร่างบน Ribbon ของ Excel

 9. คลิก ตัวเลือกสามมิติ จากนั้นภายใต้ ยกนูน ให้คลิกตัวเลือกยกนูน บน และ ล่าง ที่คุณต้องการใช้

  สำหรับแผนภูมิวงกลมของเรา เราใช้ วงกลม

 10. ในกล่อง ความกว้าง และ ความสูง สำหรับตัวเลือกยกนูน บน และ ล่าง ให้พิมพ์ขนาดพอยท์ที่คุณต้องการ

  เราใช้ 512 pt สำหรับแผนภูมิวงกลม

 11. ภายใต้ พื้นผิว ให้คลิก วัสดุ จากนั้นคลิกตัวเลือกวัสดุที่คุณต้องการใช้

  สำหรับแผนภูมิวงกลมของเรา เราใช้ พลาสติก

 12. คลิก ปิด

 13. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก ลักษณะพิเศษรูปร่าง จากนั้นคลิก เงา

 14. ภายใต้ ภายนอกภายใน หรือ เปอร์สเปคทีฟ ให้คลิกตัวเลือกเงาที่คุณต้องการใช้

  สำหรับแผนภูมิวงกลมของเรา เราใช้ ต่ำกว่า ภายใต้ เปอร์สเปคทีฟ

 15. เมื่อต้องการหมุนแผนภูมิเพื่อให้ได้เปอร์สเปคทีฟที่ดีขึ้น ให้เลือกพื้นที่การลงจุด จากนั้นในแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก การเลือกรูปแบบ

 16. ภายใต้ มุมของชิ้นแรก ให้ลากตัวเลื่อนไปยังองศาของการหมุนที่คุณต้องการ หรือพิมพ์ค่าระหว่าง 0 (ศูนย์) และ 360 เพื่อระบุมุมที่คุณต้องการให้ชิ้นแรกปรากฏ จากนั้นคลิก ปิด

  เราใช้ 350 pt สำหรับแผนภูมิวงกลม

 17. คลิกพื้นที่ของแผนภูมิ

 18. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิก ลักษณะพิเศษรูปร่าง จากนั้นคลิก ยกนูน

 19. ภายใต้ ยกนูน ให้เลือกตัวเลือกยกนูนที่คุณต้องการใช้

  สำหรับแผนภูมิวงกลมของเรา เราใช้ วงกลม

 20. ถ้าคุณต้องการใช้สีของชุดรูปแบบที่แตกต่างจากชุดรูปแบบเริ่มต้นที่ใช้กับสมุดงานของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิก ชุดรูปแบบ

   รูป Ribbon ของ Excel

  2. ภายใต้ มีอยู่แล้วภายใน ให้คลิกชุดรูปแบบที่คุณต้องการใช้

   สำหรับแผนภูมิวงกลมของเรา เราใช้ชุดรูปแบบ เริ่มต้น

ด้านบนของเพจ

หมุนชิ้นของวงกลมในแผนภูมิวงกลม

ลำดับการลงจุด ชุดข้อมูล ในแผนภูมิวงกลมใน Office Excel 2007 พิจารณาจากลำดับของข้อมูลในแผ่นงาน เมื่อต้องการดูเปอร์สเปคทีฟอื่นๆ คุณสามารถหมุนชิ้นในแผนภูมิวงกลมภายใน 360 องศาของวงกลมสำหรับแผนภูมิวงกลม

ตัวอย่างชิ้นของวงกลมที่หมุนในแผนภูมิวงกลม

 1. ในแผนภูมิวงกลม ให้คลิกชุดข้อมูลหรือจุดข้อมูล หรือดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกแผนภูมิ

   วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกชุดข้อมูลหรือจุดข้อมูลที่คุณต้องการ

   กลุ่มสิ่งที่เลือกปัจจุบันบน Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก การเลือกรูปแบบ

 3. ภายใต้กล่อง มุมของชิ้นแรก ให้ลากตัวเลื่อนไปยังองศาของการหมุนที่คุณต้องการ หรือพิมพ์ค่าระหว่าง 0 (ศูนย์) และ 360 เพื่อระบุมุมที่คุณต้องการให้ชิ้นแรกปรากฏ

ด้านบนของเพจ

ดึงชิ้นของวงกลมออกจากแผนภูมิวงกลม

เมื่อต้องการเน้นที่ชิ้นหนึ่งของแผนภูมิวงกลม คุณสามารถใช้ชนิดแผนภูมิวงกลมแบบแยกตัวหรือแผนภูมิวงกลมแบบแยกตัว สามมิติ เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัวจะแสดงส่วนของแต่ละค่าจากผลรวมทั้งหมดโดยมีการเน้นที่ค่าหนึ่ง คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการกระจายแผนภูมิวงกลมสำหรับชิ้นทั้งหมด แต่ไม่สามารถย้ายชิ้นของแผนภูมิวงกลมแบบแยกตัวด้วยตนเอง

แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัว

ถ้าคุณต้องการดึงชิ้นของวงกลมออกมาด้วยตนเอง โปรดใช้แผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิวงกลมแบบ สามมิติแทน

แผนภูมิวงกลมที่มีการดึงส่วนออกมาหนึ่งส่วน

เปลี่ยนการตั้งค่าชิ้นของวงกลมในแผนภูมิวงกลมแบบแยกตัว

 1. ในแผนภูมิวงกลมแบบแยกตัว ให้คลิกชุดข้อมูลหรือ จุดข้อมูล หรือดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลือกชุดข้อมูลจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกแผนภูมิ

   วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกชุดข้อมูล

   กลุ่มสิ่งที่เลือกปัจจุบันบน Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก การเลือกรูปแบบ

 3. ภายใต้ การแยกตัวของแผนภูมิวงกลม ให้ลากตัวเลื่อนเพื่อเพิ่มหรือลดเปอร์เซ็นต์ของการแยก หรือพิมพ์เปอร์เซ็นต์ของการแยกที่คุณต้องการในกล่องเปอร์เซ็นต์

ดึงชิ้นของวงกลมออกจากแผนภูมิวงกลมด้วยตนเอง

คลิกแผนภูมิวงกลม จากนั้นเลือกดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการดึงชิ้นของวงกลมทั้งหมดออกจากแผนภูมิวงกลม ให้ลากออกจากจุดกึ่งกลางของแผนภูมิ

 • เมื่อต้องการดึงชิ้นของวงกลมหนึ่งชิ้นออกจากแผนภูมิวงกลม ให้คลิกชิ้นที่คุณต้องการดึงออก จากนั้นลากชิ้นนั้นออกจากจุดกึ่งกลางของแผนภูมิ

ด้านบนของเพจ

เน้นความสนใจไปยังชิ้นขนาดเล็กในแผนภูมิวงกลมจากวงกลมหรือแผนภูมิแท่งจากวงกลม

เมื่อ จุดข้อมูล หลายจุดในแผนภูมิวงกลมมีขนาดน้อยกว่าจุดละ 5% ของวงกลม คุณจะแยกแยะชิ้นส่วนได้ยาก

แผนภูมิวงกลม

เมื่อต้องการทำให้ชิ้นที่มีขนาดเล็กปรากฏชัดเจนขึ้นในแผนภูมิวงกลม คุณสามารถใช้ชนิดแผนภูมิวงกลมจากวงกลมหรือแผนภูมิแท่งจากวงกลม ชนิดแผนภูมิเหล่านี้จะแยกชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กออกจากแผนภูมิวงกลมหลัก และแสดงในแผนภูมิวงกลมรอง หรือแผนภูมิแท่งแบบกองซ้อน

วงกลมจากแผนภูมิวงกลม

ป้ายชื่อข้อมูลในแผนภูมิวงกลมรอง จะแสดงค่าเปอร์เซ็นต์เดียวกันกับในแผนภูมิวงกลมทั่วไป เปอร์เซ็นต์ในแผนภูมิวงกลมรองจะแสดงชิ้นวงกลมที่แยกจากแผนภูมิหลัก ซึ่งไม่ได้เท่ากับทั้งหมด 100% โดยชิ้นวงกลมทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลเดียวกัน

เมื่อคุณเลือกชนิดแผนภูมิวงกลมจากวงกลมหรือแผนภูมิแท่งจากวงกลม จุดข้อมูลหนึ่งในสามส่วนสุดท้ายจะถูกย้ายไปยังแผนภูมิรองซึ่งเป็นไปตามค่าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น ถ้ามีจุดข้อมูลเจ็ดถึงเก้าจุดในแผนภูมิ จุดข้อมูลสามจุดสุดท้ายจะถูกลงจุดในแผนภูมิรอง แต่คุณสามารถเปลี่ยนวิธีกระจายจุดข้อมูลในแผนภูมิวงกลมหลักและแผนภูมิวงกลมรอง และเปลี่ยนวิธีการแสดงผลได้

สร้างแผนภูมิวงกลมจากวงกลมหรือแผนภูมิแท่งจากวงกลม

 1. ในแผ่นงาน ให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิวงกลมจากวงกลมหรือแผนภูมิแท่งจากวงกลม

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม แผนภูมิ ให้คลิก วงกลม จากนั้นคลิก แผนภูมิวงกลมจากวงกลม หรือ แผนภูมิแท่งจากวงกลม

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: 

  • แผนภูมิหลักและแผนภูมิรองจะถูกจัดตำแหน่งในแนวนอนและอยู่ติดกัน คุณไม่สามารถย้ายแผนภูมินี้แยกกัน แผนภูมิทางด้านซ้ายจะเป็นแผนภูมิหลักเสมอ

  • คุณไม่สามารถเลือกแผนภูมิทีละรายการหรือจัดรูปแบบแผนภูมินี้แยกกัน ทั้งแผนภูมิหลักและแผนภูมิรองนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูล คุณสามารถเลือกทั้งชุดข้อมูลหรือเลือกแต่ละจุดข้อมูล จากนั้นนำการจัดรูปแบบไปใช้กับสิ่งที่คุณเลือก

  • ระบบจะเพิ่มเส้นเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ เพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่างแผนภูมิหลักและแผนภูมิรอง คุณสามารถจัดรูปแบบเส้นเชื่อมต่อโดยใช้ลักษณะเส้นต่างๆ นอกจากนี้ คุณสามารถเอาเส้นเชื่อมต่อเหล่านี้ออกได้

  • เปอร์เซ็นต์ที่ปรากฏในป้ายชื่อข้อมูลอาจถูกปัดเศษ ทำให้มีผลรวมที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่ระบุสำหรับเปอร์เซ็นต์ในแท็บ ตัวเลข ของกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ตัวเลขตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม )

เปลี่ยนการกระจายและการแสดงผลจุดข้อมูล

 1. ในแผนภูมิวงกลมจากวงกลมหรือแผนภูมิแท่งจากวงกลม ให้เลือกชุดข้อมูลหรือจุดข้อมูล หรือดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลือกชุดข้อมูลจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกแผนภูมิ

   วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกชุดข้อมูล

   กลุ่มสิ่งที่เลือกปัจจุบันบน Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก การเลือกรูปแบบ

 3. ในกล่อง แยกชุดข้อมูลตาม ให้คลิกชนิดข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในแผนภูมิรอง

 4. เมื่อต้องการปรับจำนวนจุดข้อมูลที่ปรากฏในแผนภูมิรอง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. ถ้าคุณเลือกที่จะแยกชุดข้อมูลตามตำแหน่ง ให้ป้อนจำนวนอื่นในกล่อง ลงจุดครั้งที่สอง มีค่าหลังสุด

  2. ถ้าคุณเลือกที่จะแยกชุดข้อมูลตามค่าหรือค่าเปอร์เซ็นต์ ในพิมพ์จำนวนอื่นในกล่อง ลงจุดครั้งที่สอง ค่าทั้งหมดมีค่าน้อยกว่า

  3. เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของจุดข้อมูลที่เลือกไว้ ในกล่อง จุดเป็นของ ให้คลิก การลงจุดชุดแรก หรือ การลงจุดครั้งที่สอง

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างชิ้นของวงกลม ภายใต้ การแยกตัวของแผนภูมิวงกลม หรือ การกระจายจุด ให้ลากตัวเลื่อนเพื่อเพิ่มหรือลดเปอร์เซ็นต์ของการแยก หรือพิมพ์เปอร์เซ็นต์ของการแยกที่คุณต้องการในกล่องเปอร์เซ็นต์

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างแผนภูมิ ภายใต้ ระยะช่องว่าง ให้ลากตัวเลื่อนเพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข หรือพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการในกล่องเปอร์เซ็นต์

  ตัวเลขนี้จะแสดงระยะช่องว่างเป็นเปอร์เซ็นต์ของความกว้างแผนภูมิรอง

 7. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของแผนภูมิรอง ภายใต้ ขนาดการลงจุดชุดที่สอง ให้ลากตัวเลื่อนเพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข หรือพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการใช้ในกล่องเปอร์เซ็นต์

  ตัวเลขนี้จะแสดงขนาดเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดแผนภูมิหลัก

ด้านบนของเพจ

บันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลต

ถ้าต้องการสร้างแผนภูมิอีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกับที่คุณเพิ่งสร้าง คุณสามารถบันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลตที่คุณสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับแผนภูมิอื่นที่คล้ายคลึงกัน

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการบันทึกเป็นแม่แบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิด ให้คลิก บันทึกเป็นแม่แบบ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อของแม่แบบ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ระบุโฟลเดอร์อื่น ไฟล์เทมเพลต (.crtx) จะได้รับการบันทึกในโฟลเดอร์ แผนภูมิ และเทมเพลตจะพร้อมใช้งานภายใต้ เทมเพลต ทั้งในกล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ (แท็บ แทรก, กลุ่ม แผนภูมิ, ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ) และกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแปลงชนิดแผนภูมิ (แท็บ ออกแบบ, กลุ่ม ประเภท และ เปลี่ยนแปลงชนิดแผนภูมิ)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำเทมเพลตไปใช้ ให้ดูที่ นำแผนภูมิที่ชอบไปใช้ใหม่โดยใช้เทมเพลตแผนภูมิ

เทมเพลตแผนภูมิมีการจัดรูปแบบแผนภูมิและเก็บสีที่มีการใช้งานเมื่อคุณบันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลต เมื่อคุณใช้เทมเพลตแผนภูมิในการสร้างแผนภูมิในเวิร์กบุ๊กอื่น แผนภูมิใหม่จะใช้สีของเทมเพลตแผนภูมิ ไม่ใช่สีของชุดรูปแบบเอกสารที่ใช้กับเวิร์กบุ๊กนั้น ถ้าต้องการใช้สีของชุดรูปแบบเอกสารแทนสีของเทมเพลตแผนภูมิ ให้คลิกขวาที่ พื้นที่แผนภูมิ แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่ให้ตรงกับลักษณะบนเมนูทางลัด

ด้านบนของเพจ

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×