การนำเข้ารายการ Outlook จากแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst)

ถ้าคุณใช้ Outlook บนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณสามารถย้ายข้อความ ที่ติดต่อ รายการปฏิทิน งาน และบันทึกย่อของ Outlook จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ด้วยตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก และยังเป็นวิธีที่ดีสำหรับการคืนค่าการสำรองรายการ Outlook ของคุณ

 1. คลิก ไฟล์ > เปิดและส่งออก > นำเข้า/ส่งออก

  ซึ่งจะเป็นการเริ่มตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก

 2. เลือก นำเข้าจากอีกโปรแกรมหนึ่งหรืออีกไฟล์หนึ่ง แล้วคลิก ถัดไป

  ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก

 3. เลือก ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) แล้วคลิก ถัดไป

 4. เรียกดูไฟล์ .pst ที่คุณต้องการนำเข้า

 5. ภายใต้ ตัวเลือก ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการจัดการกับรายการที่ซ้ำ

 6. คลิก ถัดไป

 7. ถ้ารหัสผ่านถูกกำหนดไว้ในไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ให้ใส่รหัสผ่าน จากนั้นคลิก ตกลง

 8. ตั้งค่าตัวเลือกในการนำเข้ารายการ โดยปกติแล้ว ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น

 9. คลิก เสร็จสิ้น

เคล็ดลับ   ถ้าคุณต้องการนำเข้าหรือคืนค่ารายการจากไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) เพียงบางรายการ คุณสามารถเปิดไฟล์ข้อมูล Outlook ขึ้นมา และใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกและลากรายการจากโฟลเดอร์ไฟล์ข้อมูล Outlook ไปยังโฟลเดอร์ Outlook ที่มีอยู่ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับไฟล์ข้อมูล

บทนำสู่ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst และ .ost)

เปิดไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst)

เปลี่ยนชื่อไฟล์ข้อมูล Outlook ใน บานหน้าต่างโฟลเดอร์

เปลี่ยนไฟล์ข้อมูลที่ใช้บันทึกเนื้อหา

ส่งออกรายการไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst)

ซ่อมแซมไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst และ .ost)

นำเข้าที่ติดต่อลงในบัญชีผู้ใช้ Outlook.com

นำไปใช้กับ: Office 365 End User, Outlook 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา