การนำเข้าข้อความหรือบัญชีผู้ใช้ของคุณจาก Outlook Express ไปยัง Outlook

Microsoft Outlook® Express คือ โปรแกรมอีเมลพื้นฐานที่ไม่มีค่าใช้จ่าย คุณสามารถนำเข้าข้อความอีเมลและข้อมูลบัญชีผู้ใช้จาก Outlook Express มาไว้ที่ Microsoft Outlook

คุณต้องการทำสิ่งใด

นำเข้าข้อความจาก Outlook Express

นำเข้าชื่อบัญชีผู้ใช้ และการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์จาก Outlook Express

นำเข้าข้อความจาก Outlook Express

ในโปรแกรม Outlook Express โฟลเดอร์จดหมายแต่ละโฟลเดอร์จะสอดคล้องกับแฟ้มเดี่ยว ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้าของ Outlook Express คือ แฟ้มเดี่ยวหนึ่งแฟ้ม ชื่อ Inbox.dbx. ในทางตรงกันข้ามโปรแกรม Outlook จะเก็บข้อความแต่ละข้อความเป็นแฟ้มแต่ละแฟ้ม ถ้าติดตั้งโปรแกรม Outlook Express และ Outlook ไว้บนคอมพิวเตอร์คนละเครื่อง คุณจำเป็นที่จะต้องรู้ข้อมูลนี้ เพื่อช่วยค้นหาและคัดลอกโฟลเดอร์ที่ถูกต้องเมื่อมีความจำเป็น

เมื่อต้องการนำเข้าข้อความอีเมล ให้เลือกกระบวนงานที่ยึดตามการติดตั้งโปรแกรม Outlook Express และ Outlook ว่าอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันหรือคนละเครื่อง

เมื่อติดตั้ง Outlook และ Outlook Express ไว้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน

 1. ในโปรแกรม Outlook บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก การนำเข้าและการส่งออก

 2. คลิก นำเข้า Internet Mail และที่อยู่ และคลิก ถัดไป

  ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก

 3. คลิก Outlook Express

 4. เลือกกาเครื่องหมายในช่อง Import mail

 5. คลิก Next

 6. คลิก Finish

 7. เมื่อต้องการบันทึกสำเนาของสรุปการนำเข้าไปไว้ที่กล่องขาเข้า ให้คลิก Save in Inbox

เมื่อติดตั้ง Outlook และ Outlook Express ไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

เมื่อต้องการถ่ายโอนข้อความโดยใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก อันดับแรก คุณจะต้องค้นหาตำแหน่งแฟ้มที่ถูกต้องและคัดลอกแฟ้มนั้นจากคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม Outlook Express ติดตั้งไว้ ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Outlook

หมายเหตุ: การคัดลอกข้อมูลของ Outlook Express ไปไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ร่วมกันนั้นไม่เพียงพอ คุณจะต้องคัดลอกโฟลเดอร์ไปไว้ที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับที่ติดตั้งโปรแกรม Outlook ด้วย

คัดลอกโฟลเดอร์ Outlook Express

 1. บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณได้กำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ Outlook Express เอาไว้ เมื่ออยู่ในโปรแกรม Outlook Express บนเมนู Tools ให้คลิก Options

 2. คลิกแท็บ Maintenance

  กล่องโต้ตอบตัวเลือก Outlook Express

 3. คลิก Store Folder และต่อจากนั้น ให้จดพาธหรือเส้นทางทั้งหมดที่ปรากฏในเขตข้อมูลของกล่องโต้ตอบ Store Location

  กล่องโต้ตอบตำแหน่งที่เก็บ

  เคล็ดลับ: บันทึกตำแหน่งนี้ไว้เพื่อนำมาใช้ภายหลังในกระบวนการนี้ คุณสามารถบันทึกนี้ได้อย่างรวดเร็วด้วยการเลือกข้อมูลในเขตข้อมูล แล้วกด CTRL+C เพื่อคัดลอก จากนั้นให้เปิด Microsoft Notepad และกด CTRL+V เพื่อวางข้อมูลนั้น

 4. ถ้าจำเป็น ให้แก้ไขมุมมองเริ่มต้นใน Windows Explorer เพื่อจะได้มองเห็นโฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนไว้ โฟลเดอร์ Outlook Express จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนไว้

  ดูโฟลเดอร์ที่ถูกซ่อน

  • Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003    

   1. คลิก Start, และคลิก My Computer

   2. เมื่ออยู่บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์

   3. คลิกแท็บ มุมมอง และคลิกตัวเลือก แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้

    กล่องโต้ตอบตัวเลือกโฟลเดอร์

 5. เรียกดูตำแหน่งที่คุณพบในกล่องโต้ตอบ ตำแหน่งที่เก็บ

 6. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คัดลอกทั้งโฟลเดอร์ Outlook Express ลงบนสื่อที่เคลื่อนย้ายได้ เช่น ฟล็อปปี้ ดิสก์ ดีวีดี หรือเครื่องบันทึกความจำแบบพกพา จากนั้นให้คัดลอกไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Outlook

   หมายเหตุ: เมื่อคุณคัดลอกโฟลเดอร์ Outlook Express ไปไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Outlook ปลายทางจะไม่ใช่สิ่งสำคัญ เนื่องจากข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่นั่นชั่วคราวเท่านั้น ให้คัดลอกข้อมูลดังกล่าวไปไว้ในตำแหน่งที่คุณค้นหาได้ง่าย

  • คัดลอกโฟลเดอร์ Outlook Express ทั้งหมดลงในตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่คอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องสามารถเข้าถึงได้ จากนั้นบนคอมพิวเตอร์ที่มี Outlook ติดตั้งอยู่ ให้คัดลอกโฟลเดอร์จากตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าว

 7. ในคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Outlook ให้เปิดโปรแกรม Outlook Express ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้สร้างบัญชีผู้ใช้อีเมล ให้คลิก Cancel

 8. บนเมนู Tools ให้คลิก Options

 9. คลิกแท็บ Maintenance

  กล่องโต้ตอบตัวเลือก Outlook Express

 10. คลิก เก็บโฟลเดอร์ และคลิก เปลี่ยน

  กล่องโต้ตอบตำแหน่งที่เก็บ

 11. เรียกดูตำแหน่งที่คุณคัดลอกโฟลเดอร์ Outlook Express แล้วคลิกโฟลเดอร์นั้น

 12. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ Browse for Folder ให้คลิก OK

 13. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบStore Location ให้คลิก OK

 14. เมื่อมีข้อความแจ้งให้ใช้ข้อความใหม่ หรือแทนที่ข้อความใหม่ด้วยข้อความที่มาจากตำแหน่งจัดเก็บเดิม ให้คลิก Yes เพื่อสลับไปยังที่ตำแหน่งจัดเก็บนั้น

 15. ให้ออกจาก Outlook Express แล้วเริ่มโปรแกรมอีกครั้ง เพื่อทำให้กระบวนการเสร็จสมบูรณ์

การนำเข้าข้อความจาก Outlook Express ไปไว้ที่ Outlook

 1. ในโปรแกรม Outlook บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก การนำเข้าและการส่งออก

 2. คลิก นำเข้า Internet Mail และที่อยู่ และคลิก ถัดไป

  ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก

 3. คลิก Outlook Express

 4. เลือกกาเครื่องหมายในช่อง นำเข้าจดหมาย

 5. คลิก ถัดไป

 6. คลิก เสร็จสิ้น

 7. หากต้องการบันทึกสำเนาของสรุปการนำเข้ามาไว้ที่กล่องขาเข้า ให้คลิก บันทึกในกล่องขาเข้า

ด้านบนของหน้า

นำเข้าชื่อบัญชีผู้ใช้ และการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์จาก Outlook Express

 1. ในโปรแกรม Outlook บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก การนำเข้าและการส่งออก

 2. คลิก นำเข้าการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Internet Mail และคลิก ถัดไป

 3. คลิก Outlook Express และคลิก ถัดไป

 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำส่วนที่เหลือของตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×