การนำทางส่วนติดต่อคำสั่งของ Ribbon

บทความนี้จะแนะนำคุณลักษณะ Ribbon และให้แนวทางในการค้นหาเครื่องมือและคำสั่งที่คุ้นเคยในส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ที่มีการปรับปรุงนี้ Ribbon เป็นส่วนติดต่อคำสั่งที่นำตัวควบคุมจำนวนมากออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนบนเพจที่ซึ่งตัวควบคุมนั้นจะสามารถทำประโยชน์ได้มากที่สุด เหมือนกับ UI ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น Microsoft Word 2010 Ribbon จะเป็นแถบเครื่องมือที่ปรากฏที่ด้านบนของแต่ละเพจ และจะแสดงเครื่องมือ ตัวควบคุม และคำสั่งที่ใช้บ่อยที่สุดจำนวนมาก

ภาพรวมของส่วนติดต่อ Ribbon ของ SharePoint

จำนวนและชนิดของตัวควบคุมที่ปรากฏบน Ribbon จะแตกต่างกันไปตามบริบทและขึ้นอยู่กับชนิดของเพจที่คุณกำลังดู ระดับการควบคุมที่ผู้ดูแลระบบของคุณให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ และระดับสิทธิ์ของคุณภายในไซต์นั้น

ในบทความนี้

การใช้ Ribbon

ตำแหน่งที่ตั้งใหม่สำหรับเครื่องมือและคำสั่งที่คุ้นเคย

ถ้า Ribbon ไม่ปรากฏ

ถ้าปุ่ม Ribbon บางปุ่มไม่พร้อมใช้งาน

การใช้ Ribbon

แม้ว่า Ribbon จะเป็นวิธีใหม่ในการจัดระเบียบและนำเสนอตัวควบคุมภายใน SharePoint แต่โดยทั่วไปแล้ว ตัวควบคุมเองนั้นเปลี่ยนแปลงจากรุ่นก่อนหน้านี้เพียงเล็กน้อย หน้าที่การใช้งานดั้งเดิมทั้งหมดที่คุณอาจคุ้นเคยจะยังคงอยู่ เพียงแต่จะได้รับการนำเสนอในแบบที่ต่างออกไป

ด้านบนสุดของ Ribbon จะมีชุดของแท็บซึ่งสัมพันธ์กับฟังก์ชันต่างๆ ที่สามารถกระทำได้ภายในเพจหนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเปิดเพจเริ่มต้นสำหรับรายการหรือไลบรารี เพจจะเปิดโดยเลือกแท็บ เรียกดู ไว้ แท็บ เรียกดู จะไม่มีเครื่องมือบน Ribbon ที่เกี่ยวข้องกับแท็บ ขึ้นอยู่กับระดับสิทธิ์ของคุณและชนิดของเพจที่คุณกำลังดู แท็บอื่นๆ เช่น แก้ไข, ใช้ร่วมกันและติดตาม, การประกาศ และ เครื่องมือรายการ หรือ เครื่องมือไลบรารี อาจปรากฏขึ้นด้วย เมื่อต้องการใช้ตัวควบคุม Ribbon ให้คลิกแท็บที่สอดคล้องกับชนิดของงานที่คุณต้องการดำเนินการ ตัวควบคุมที่สัมพันธ์กับแท็บนั้นจะปรากฏใน Ribbon ค้นหาตัวควบคุมหรือฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้แล้วคลิก ภายในแต่ละแท็บ คำสั่งและตัวควบคุม Ribbon จะแบ่งออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีฟังก์ชันที่สัมพันธ์กับงานใดงานหนึ่ง ตัวอย่างเช่น กลุ่ม จัดการมุมมอง จะมีเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นในการสร้าง ปรับเปลี่ยน และจัดการมุมมองต่างๆ

มุมมองระยะใกล้ของกลุ่ม จัดการมุมมอง

เมนู การกระทำในไซต์ และ บานหน้าต่างงานต่างๆ เช่น บานหน้าต่างงานมุมมองแผ่นข้อมูล จะให้ฟังก์ชันเพิ่มเติมที่อาจไม่ปรากฏบน Ribbon คุณสามารถเข้าถึงเมนู การกระทำในไซต์ ได้โดยการคลิก การกระทำในไซต์ บน Ribbon เมื่อต้องการใช้บานหน้าต่างงาน ให้คลิก แสดงบานหน้าต่างงาน บน Ribbon บานหน้าต่างงานอาจไม่พร้อมใช้งานในทุกเพจ

ด้านบนของหน้า

ตำแหน่งที่ตั้งใหม่สำหรับเครื่องมือและคำสั่งที่คุ้นเคย

เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของเมนูและคำสั่งแถบเครื่องมือใน SharePoint ให้เปิด สมุดงานอ้างอิงสำหรับ Ribbon ของ SharePoint Server เมื่อต้องการใช้สมุดงาน ให้ค้นหาคำสั่งที่คุณคุ้นเคยจาก SharePoint รุ่นก่อนหน้านี้ ตำแหน่งที่ตั้งและชื่อของคำสั่งใหม่จะแสดงในคอลัมน์ถัดไป

ด้านบนของหน้า

ถ้า Ribbon ไม่ปรากฏ

Ribbon ทั้งหมดอาจไม่ปรากฏในบางกรณี ต่อไปนี้คือเหตุผลบางประการที่ Ribbon อาจไม่ปรากฏ

  • ถ้าองค์กรของคุณปรับรุ่นจาก SharePoint รุ่นก่อนหน้า ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์มีตัวเลือกที่จะปิด Ribbon UI ซึ่งอาจกระทำเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการปรับปรุงสำหรับเพจที่มีการกำหนดเองขั้นสูงก่อนที่จะนำ UI ที่มีลักษณะแตกต่างอย่างมากไปใช้ (ทางเรายังคงกำลังตรวจสอบปัญหาในกรณีนี้อยู่ว่าสถานะการแก้ไขปัญหานี้จะเป็นระยะยาวหรือระยะสั้น)

  • ในบางไซต์ อาจมีการซ่อน Ribbon ไว้เป็นค่าเริ่มต้น โดยจะมีตัวเลือกให้ผู้ใช้กำหนดให้แสดงหรือซ่อน Ribbon ได้ ตัวอย่างเช่น ในไซต์การค้นหาระดับองค์กร Ribbon จะไม่ปรากฏตามค่าเริ่มต้นบนโฮมเพจ

ด้านบนของหน้า

ถ้าปุ่ม Ribbon บางปุ่มไม่พร้อมใช้งาน

แม้ว่า Ribbon จะช่วยให้คุณพบคำสั่งที่คุณต้องการเพื่อใช้ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว แต่ในบางครั้ง คุณอาจพบว่าบางคำสั่งบน Ribbon ไม่พร้อมใช้งาน

แท็บ กลุ่ม และคำสั่งต่างๆ บน Ribbon จะขึ้นอยู่กับบริบทการทำงาน ดังนั้น คำสั่งบน Ribbon ที่คุณสามารถใช้งานได้จะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นคุณอยู่ที่ใดและกำลังทำอะไรอยู่ ตัวอย่างเช่น คำสั่ง นำทางขึ้น จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณนำทางลงไปในโฟลเดอร์ในรายการหรือไลบรารีเท่านั้น

สาเหตุอื่นๆ ที่คำสั่งต่างๆ ถูกปิดใช้งานบน Ribbon ได้แก่

  • คุณไม่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมในการใช้คุณลักษณะบางอย่าง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีสิทธิ์เริ่มต้นในระดับ ออกแบบ คุณจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในรายการหรือเอกสารได้ ดังนั้น คำสั่งใดๆ บน Ribbon ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อมูลในรายการหรือการแก้ไขเอกสารจะไม่พร้อมใช้งาน

  • ผู้ดูแลระบบของคุณไม่ได้เปิดใช้งานคุณลักษณะบางอย่างของไซต์หรือไซต์คอลเลกชัน

  • คุณจะต้องเลือกรายการหรือวัตถุ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังทำงานกับไลบรารีเอกสาร คุณจะต้องเลือกเอกสารในไลบรารีก่อน เพื่อเปิดใช้งานคำสั่งหลายๆ คำสั่งของ Ribbon ที่คุณจะสามารถใช้ทำงานกับเอกสารได้

  • การตั้งค่าเพจหรือรายการอาจไม่ได้รับการกำหนดค่าหรือเปิดใช้งาน

  • คุณอาจไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ไคลเอ็นต์ที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น คำสั่ง เชื่อมต่อไปยัง Outlook จำเป็นต้องมีการติดตั้ง Microsoft Outlook

  • คำสั่งอาจจำเป็นต้องใช้ตัวควบคุม Active X ซึ่งอาจไม่พร้อมใช้งานเมื่อใช้เบราว์เซอร์บางรุ่น

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×