การนำชุดรูปแบบไปใช้เพื่อเพิ่มสีและลักษณะให้กับงานนำเสนอของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดรูปแบบ ให้ดูที่ ชุดรูปแบบคืออะไร

PowerPoint ให้ชุดรูปแบบการออกแบบที่หลากหลาย รวมถึงแบบแผนชุดสีที่ใช้งานร่วมกัน พื้นหลัง ลักษณะแบบอักษร และการวางพื้นที่ที่สำรองไว้ การใช้ชุดรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าทำให้คุณสามารถเปลี่ยนภาพรวมลักษณะของงานนำเสนอของคุณได้ง่ายดายและรวดเร็ว

โดยค่าเริ่มต้น PowerPoint นำชุดรูปแบบ Office แบบธรรมดาไปใช้กับงานนำเสนอใหม่ที่ว่างเปล่า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่แสดงของงานนำเสนอได้โดยง่ายด้วยการนำชุดรูปแบบอื่นไปใช้

ชุดรูปแบบของ PowerPoint

1. ตามค่าเริ่มต้น จะมีการนำชุดรูปแบบเริ่มต้นไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ

2. ในแกลเลอรีชุดรูปแบบ คุณสามารถเปลี่ยนเป็นชุดรูปแบบ Civic ได้

3. ชุดรูปแบบ Civic ได้รับการนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณแล้วในขณะนี้

เมื่อต้องการนำชุดรูปแบบอื่นไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิกชุดรูปแบบของเอกสารที่คุณต้องการนำไปใช้

    เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างลักษณะของภาพนิ่งปัจจุบันที่มีการนำชุดรูปแบบเฉพาะไปใช้ ให้วางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อของชุดรูปแบบนั้น

  2. เมื่อต้องการดูชุดรูปแบบเพิ่มเติม บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิก เพิ่มเติม รูปปุ่ม

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น PowerPoint จะนำชุดรูปแบบไปใช้กับงานนำเสนอทั้งหมด เมื่อต้องการนำชุดรูปแบบมากกว่าหนึ่งชุดไปใช้กับงานนำเสนอเดียว ให้ดูที่ การนำหลายชุดรูปแบบไปใช้กับงานนำเสนอ

การเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดรูปแบบ

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×