การนำชุดรูปแบบเอกสารไปใช้หรือการกำหนดชุดรูปแบบเอกสารเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดายจัดรูปแบบทั้งเอกสารเพื่อให้มีลักษณะแบบมืออาชีพ และทันสมัย ด้วยการนำธีมเอกสาร ธีมเอกสารเป็นชุดของตัวเลือกที่มีชุดสีของธีมการจัดรูปแบบ ชุดของฟอนต์ของธีม (รวมทั้งส่วนหัวและเนื้อความข้อความฟอนต์), และชุดเอฟเฟ็กต์ของธีม (รวมถึงเส้นและเอฟเฟ็กต์แบบเติม)

หลายชุดเอกสารที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้โปรแกรม เช่น Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint แต่คุณยังสามารถสร้างของคุณเอง โดยการกำหนดเอง และการบันทึกชุดรูปแบบเอกสารที่มีอยู่แล้ว ธีมเอกสารถูกแชร์ทั่วทั้งโปรแกรม Office เพื่อให้เอกสาร Office ของคุณทั้งหมดสามารถมีลักษณะเดียวกัน uniform อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกับ Word และ Excel, PowerPoint มีตัวเลือกการกำหนดเองสไตล์พื้นหลัง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่ม และกำหนดพื้นหลัง ดูเพิ่มพื้นหลังในงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: 

บทความนี้อธิบายถึงชุดรูปแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาเทมเพลตเอกสาร ดูที่จะค้นหาเทมเพลได้อย่างไร

คุณต้องการทำสิ่งใด

นำชุดรูปแบบเอกสารไปใช้

กำหนดชุดรูปแบบเอกสารเอง

บันทึกชุดรูปแบบเอกสาร

นำชุดรูปแบบเอกสารไปใช้

เมื่อต้องการเปลี่ยนธีมเอกสารที่ถูกนำไปใช้ โดยค่าเริ่มต้นใน Word และ Excel เลือกธีมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเอกสารอื่นหรือนำธีมเอกสารแบบกำหนดเอง ชุดรูปแบบเอกสารที่คุณนำไปใช้มีผลต่อลักษณะที่คุณสามารถใช้ได้ในเอกสารของคุณ

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิก ชุดรูปแบบ

  รูป Ribbon ของ Word หรือ รูป Ribbon ของ Excel

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำชุดรูปแบบเอกสารที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้ ภายใต้ มีอยู่แล้วภายใน ให้คลิกชุดรูปแบบเอกสารที่คุณต้องการใช้

  • เมื่อต้องการนำชุดรูปแบบเอกสารที่กำหนดเองไปใช้ ภายใต้ กำหนดเอง ให้คลิกชุดรูปแบบเอกสารที่คุณต้องการใช้

   หมายเหตุ: กำหนดเอง จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณสร้างอย่าง น้อยหนึ่งชุดรูปแบบเอกสารแบบกำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างธีมเอกสารแบบกำหนดเอง ให้ดูที่กำหนดเองธีมเอกสารด้านล่างนี้

 3. ถ้าชุดรูปแบบเอกสารที่คุณต้องการใช้ ไม่ได้แสดงรายการไว้ ให้คลิก เรียกดูชุดรูปแบบ เพื่อค้นหาบนคอมพิวเตอร์หรือบนเครือข่ายของคุณ

 4. เมื่อต้องการค้นหาชุดรูปแบบเอกสารอื่นบน Office Online ให้คลิก ค้นหา Office Online

ด้านบนของหน้า

กำหนดชุดรูปแบบเอกสารเอง

เมื่อต้องการปรับแต่งธีมเอกสาร คุณเริ่ม ด้วยการเปลี่ยนสี ฟอนต์ หรือเอฟเฟ็กต์แผนภูมิเส้นและสีเติมที่ใช้ เปลี่ยนแปลงที่คุณทำอย่างน้อยหนึ่งคอมโพเนนต์ชุดรูปแบบเหล่านี้ในทันที มีผลกับลักษณะที่คุณนำไปใช้ในเอกสารที่ใช้งานอยู่ ถ้าคุณต้องการนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปยังเอกสารใหม่ คุณสามารถบันทึกเป็นรูปแบบเอกสารแบบกำหนดเอง

กำหนดสีของชุดรูปแบบเอง

สีของชุดรูปแบบประกอบด้วยสีข้อความและพื้นหลัง 4 สี สีส่วนที่ถูกเน้น 6 สี และสีของการเชื่อมโยงหลายมิติ 2 สี สีต่างๆ ในปุ่ม สีของชุดรูปแบบ รูปปุ่ม คือสีข้อความและพื้นหลังปัจจุบัน และชุดสีที่อยู่ถัดจากชื่อ สีของชุดรูปแบบ หลังจากที่คุณคลิกปุ่ม สีของชุดรูปแบบ คือสีส่วนที่ถูกเน้นและสีของการเชื่อมโยงหลายมิติสำหรับชุดรูปแบบนั้น เมื่อคุณเปลี่ยนสีใดๆ เหล่านี้เพื่อสร้างชุดสีของชุดรูปแบบของคุณเอง สีต่างๆ ในปุ่ม สีของชุดรูปแบบ และชื่อที่อยู่ถัดจาก สีของชุดรูปแบบ จะเปลี่ยนแปลง

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ธีม ให้คลิก สีของธีม

  รูป Ribbon ของ Word หรือ รูป Ribbon ของ Excel

 2. คลิก สร้างสีของธีมใหม่

 3. ภายใต้ สีของชุดรูปแบบ ให้คลิกปุ่มขององค์ประกอบของสีของชุดรูปแบบที่คุณต้องการเปลี่ยน

 4. ภายใต้สีของธีม เลือกสีที่คุณต้องการใช้งาน ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำหรับองค์ประกอบสีของธีมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

  เคล็ดลับ: ภายใต้ ตัวอย่าง คุณจะมองเห็นลักษณะพิเศษของการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำได้ เมื่อต้องการดูว่าสีที่คุณเลือกมีผลกระทบกับลักษณะที่คุณได้นำมาใช้ในเอกสารของคุณอย่างไร ให้คลิก แสดงตัวอย่าง

 5. ในช่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับสีของชุดรูปแบบใหม่ แล้วคลิก บันทึก

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้องค์ประกอบทั้งหมดของสีของชุดรูปแบบกลับเป็นสีของชุดรูปแบบดั้งเดิม ให้คลิก ตั้งค่าใหม่ ก่อนคุณคลิก บันทึก

กำหนดแบบอักษรของชุดรูปแบบเอง

แบบอักษรของชุดรูปแบบจะประกอบด้วยแบบอักษรของหัวเรื่องและแบบอักษรของเนื้อความ เมื่อคุณคลิกปุ่ม แบบอักษรของชุดรูปแบบ รูปปุ่ม คุณจะเห็นชื่อของแบบอักษรของหัวเรื่องและแบบอักษรของเนื้อความที่ใช้ในแต่ละแบบอักษรของชุดรูปแบบด้านล่างชื่อ แบบอักษรของชุดรูปแบบ คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษรทั้งสองแบบเหล่านี้เพื่อสร้างชุดของแบบอักษรของชุดรูปแบบของคุณเองได้

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ธีม ให้คลิก ฟอนต์ของธีม

  รูป Ribbon ของ Word หรือ รูป Ribbon ของ Excel

 2. คลิก สร้างฟอนต์ของธีมใหม่

 3. ในกล่อง แบบอักษรของหัวเรื่อง และ แบบอักษรของเนื้อความ ให้เลือกแบบอักษรที่คุณต้องการใช้

  เคล็ดลับ: ตัวอย่างจะถูกปรับปรุงด้วยแบบอักษรที่คุณเลือก

 4. ในช่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแบบอักษรของชุดรูปแบบใหม่ แล้วคลิก บันทึก

เลือกชุดของลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบ

เอฟเฟ็กต์ของธีมมีชุดของเส้นและเอฟเฟ็กต์แบบเติม เมื่อคุณคลิกปุ่มเอฟเฟ็กต์ของธีม รูปปุ่ม คุณเห็นเส้นและเติมลักษณะพิเศษที่ใช้สำหรับแต่ละชุดเอฟเฟ็กต์ของธีมในกราฟิกที่แสดง ด้วยชื่อเอฟเฟ็กต์ของธีม แม้ว่าคุณไม่สามารถสร้างชุดของคุณเองเอฟเฟ็กต์ของธีม คุณสามารถเลือกเอฟเฟ็กต์ของธีมที่คุณต้องการใช้ในชุดรูปแบบเอกสารของคุณเอง

 1. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มธีมคลิกเอฟเฟ็กต์ของธีม

  รูป Ribbon ของ Word หรือ รูป Ribbon ของ Excel

 2. คลิกลักษณะพิเศษที่คุณต้องการใช้

ด้านบนของหน้า

บันทึกชุดรูปแบบเอกสาร

คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับสี ฟอนต์ หรือแผนภูมิเส้นและสีเติมเอฟเฟ็กต์ของธีมเอกสารเป็นธีมเอกสารแบบกำหนดเองที่คุณสามารถนำไปใช้กับเอกสารอื่น ๆ

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิก ชุดรูปแบบ

  รูป Ribbon ของ Word หรือ รูป Ribbon ของ Excel

 2. คลิก บันทึกชุดรูปแบบปัจจุบัน

 3. ในช่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับชุดรูปแบบ แล้วคลิก บันทึก

  ธีมเอกสารแบบกำหนดเองถูกบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์เอกสารธีม และจะถูกเพิ่มลงในรายการของธีมแบบกำหนดเองโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×