การทำรายการตรวจสอบใน Word

ถ้าคุณเพียงแค่ต้องการรายการตรวจสอบซึ่งคุณสามารถพิมพ์ออกมาได้ คุณสามารถทำรายการที่แต่ละรายการมีกล่องซึ่งคุณสามารถทำเครื่องหมายบนกระดาษได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างรายการตรวจสอบและทำเครื่องหมายรายการต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน ซึ่งทำได้ด้วยการเปิดเอกสารใน Word

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำรายการตรวจสอบเพื่อพิมพ์

ทำรายการตรวจสอบที่คุณสามารถทำเครื่องหมายใน Word

ทำรายการตรวจสอบเพื่อพิมพ์

ถ้าคุณต้องการแค่สร้างรายการตรวจสอบที่จะใช้บนกระดาษ คุณสามารถสร้างรายการที่ใช้สัญลักษณ์กล่องเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย โดยเลือกได้จากอักขระกล่องรูปแบบต่างๆ

วิธีการสร้างรายการขึ้นอยู่กับว่าเอกสารของคุณมีรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่มีสัญลักษณ์ชนิดต่างๆ อยู่แล้วหรือไม่

สร้างรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยด้วยสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแบบกำหนดเอง

 1. พิมพ์รายการหัวข้อย่อย

 2. เลือกรายการ

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก ลูกศรที่อยู่ถัดจาก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  รูป Ribbon ของ Word

 4. คลิก กำหนดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่

 5. คลิก สัญลักษณ์

 6. ในกล่อง แบบอักษร คลิกแบบอักษรสัญลักษณ์ที่ได้รับการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น Wingdings

 7. เลื่อนดูรายการสัญลักษณ์ที่มี จากนั้นให้คลิกสองครั้งที่สัญลักษณ์กล่องที่คุณต้องการใช้ เช่น กล่องเปิด ( กล่อง เปิด ) หรือกล่องสามมิติ ( กล่องสามมิติ )

สร้างตารางเพื่อป้องการการเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่มีอยู่

ขั้นที่ 1: สร้างตาราง

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิก แทรกตาราง

 3. ในกล่อง จำนวนคอลัมน์ ให้ใส่ 2

 4. ในกล่อง จำนวนแถว ให้ใส่จำนวนแถวตามต้องการ คุณต้องใช้หนึ่งแถวสำหรับข้อมูลแต่ละอย่างในรายการของคุณ

 5. คลิก ตกลง

ขั้นที่ 2: แทรกกล่องกาเครื่องหมายและข้อความ

 1. คลิกที่เซลล์ด้านบนซ้าย

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สัญลักษณ์ ให้คลิก สัญลักษณ์ แล้วคลิก สัญลักษณ์เพิ่มเติม รูป Ribbon ของ Word

 3. คลิกแท็บ สัญลักษณ์

 4. ในกล่อง แบบอักษร คลิกแบบอักษรสัญลักษณ์ที่ได้รับการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น Wingdings

 5. เลื่อนดูรายการสัญลักษณ์ที่มี จากนั้นให้คลิกสองครั้งที่สัญลักษณ์กล่องที่คุณต้องการใช้ เช่น กล่องเปิด ( กล่อง เปิด ) หรือกล่องสามมิติ ( กล่องสามมิติ )

 6. คลิก ปิด

 7. คลิกที่เซลล์ถัดไปที่คุณต้องการแทรกกล่อง และกด CTRL+Y เพื่อแทรกกล่องอื่น

 8. หลังจากที่คุณแทรกกล่องสำหรับแต่ละรายการที่คุณต้องการ ให้คลิกที่เซลล์ด้านบนขวาและพิมพ์ข้อความสำหรับรายการแรก ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละรายการ

ขั้นที่ 3: ปรับเค้าโครง

แม้ว่าคุณกำลังใช้ตารางเพื่อแสดงรายการ คุณอาจต้องปรับระยะห่างเพื่อให้คอลัมน์ที่มีกล่องกาเครื่องหมายไม่กว้างเกินไป และข้อความจะถูกเรียงชิดกล่องกาเครื่องหมายดังกล่าว คุณอาจไม่ต้องการให้มีเส้นขอบที่ตามปกติแล้ว Word จะใส่เข้ามากับตาราง เมื่อต้องการปรับสิ่งเหล่านี้ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกขวาที่ตาราง ชี้เมาส์ไปที่ ปรับพอดีอัตโนมัติ จากนั้นให้คลิก ปรับพอดีอัตโนมัติกับเนื้อหา

 2. คลิกขวาที่ตาราง และคลิก คุณสมบัติตาราง จากนั้นให้คลิกแท็บ ตาราง

 3. คลิก ตัวเลือก จากนั้นในกล่อง ซ้าย และ ขวา ให้ใส่ตัวเลขที่จะเพิ่มช่องว่างเล็กน้อยระหว่างกล่องกาเครื่องหมายและข้อความ เช่น .05 ซม. จากนั้นให้คลิก ตกลง

 4. บนแท็บ ตาราง ให้คลิก เส้นขอบและแรเงา จากนั้นให้คลิกแท็บ เส้นขอบ

 5. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก ไม่มี แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเอาเส้นขอบออก คุณอาจยังเห็นเส้นขอบสีเทาอยู่ เส้นเหล่านี้คือเส้นตาราง และจะไม่แสดงเมื่อพิมพ์เอกสารออกมา ถ้าคุณไม่ต้องการเห็นเส้นใดๆ ทั้งสิ้น คุณสามารถซ่อนเส้นดังกล่าวได้ด้วยการคลิก แสดงเส้นตาราง ในกลุ่ม ตาราง บน แท็บเค้าโครง ภายใต้ เครื่องมือตาราง

  รูป Ribbon

ด้านบนของหน้า

ทำรายการตรวจสอบที่คุณสามารถทำเครื่องหมายใน Word

เมื่อต้องการใช้กล่องที่คุณสามารถทำเครื่องหมายใน Word ให้คุณแทรกเขตข้อมูลฟอร์มชนิดกล่องกาเครื่องหมายลงในเอกสารของคุณ นี่เป็นวิธีการที่ดูดีที่สุดถ้าคุณใช้ตารางในการจัดแนวกล่องกาเครื่องหมายพร้อมกับข้อความ ดังนั้น สิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือสร้างตาราง หลังจากสร้างตารางเสร็จแล้ว คุณสามารถแทรกกล่องกาเครื่องหมายลงในคอลัมน์หนึ่งและข้อความลงในอีกคอลัมน์หนึ่ง จากนั้นคุณจะสามารถปรับเค้าโครง เมื่อต้องการทำเครื่องหมายรายการต่างๆ ให้คุณล็อกฟอร์มเอาไว้

ผลลัพธ์จะออกมาดังแสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

ตัวอย่างของรายการที่มีกล่องกาเครื่องหมาย

ขั้นที่ 1: สร้างตาราง

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ในกล่อง จำนวนคอลัมน์ ให้ใส่ 2

 3. ในกล่อง จำนวนแถว ให้ใส่จำนวนแถวตามต้องการ คุณต้องใช้หนึ่งแถวสำหรับข้อมูลแต่ละอย่างในรายการของคุณ

อย่ากังวลเกี่ยวกับขนาดของคอลัมน์หรือเส้นขอบในตาราง สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง

ขั้นที่ 2: แทรกกล่องกาเครื่องหมายและข้อความ

เมื่อต้องการเพิ่มกล่องที่คุณสามารถทำเครื่องหมายได้ คุณต้องใช้แท็บ นักพัฒนา

การแสดงแท็บนักพัฒนา

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก เป็นที่นิยม

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon

เพิ่มกล่องกาเครื่องหมาย

 1. คลิกเซลล์ด้านบนซ้ายในตารางที่คุณแทรกลงไป

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก เครื่องมือดั้งเดิม รูปปุ่ม

 3. ภายใต้ ฟอร์มดั้งเดิม ให้คลิก เขตข้อมูลฟอร์มชนิดกล่องกาเครื่องหมาย รูปปุ่ม

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องกาเครื่องหมายมีพื้นหลังเป็นสีเทา ให้คลิก เครื่องมือดั้งเดิม ในกลุ่ม ตัวควบคุม จากนั้นให้คลิก การแรเงาเขตข้อมูลฟอร์ม รูปปุ่ม เพื่อเอาแรเงาสีเทาออก

 4. คลิกเซลล์ถัดไปที่คุณต้องการแทรกกล่องกาเครื่องหมาย และกด CTRL+Y เพื่อแทรกกล่องกาเครื่องหมายอีกกล่องหนึ่ง

 5. หลังจากที่คุณแทรกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละรายการที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิกที่เซลล์ด้านบนขวาและพิมพ์ข้อความสำหรับรายการแรก ทำซ้าขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละรายการ

ขั้นที่ 3: ปรับเค้าโครง

แม้ว่าคุณกำลังใช้ตารางเพื่อแสดงรายการ คุณอาจต้องปรับระยะห่างเพื่อให้คอลัมน์ที่มีกล่องกาเครื่องหมายไม่กว้างเกินไป และข้อความจะถูกเรียงชิดกล่องกาเครื่องหมายดังกล่าว คุณอาจไม่ต้องการให้มีเส้นขอบที่ตามปกติแล้ว Word จะใส่เข้ามากับตาราง เมื่อต้องการปรับสิ่งเหล่านี้ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกขวาที่ตาราง ชี้เมาส์ไปที่ ปรับพอดีอัตโนมัติ จากนั้นให้คลิก ปรับพอดีอัตโนมัติกับเนื้อหา

 2. คลิกขวาที่ตาราง และคลิก คุณสมบัติตาราง จากนั้นให้คลิกแท็บ ตาราง

 3. คลิก ตัวเลือก จากนั้นในกล่อง ซ้าย และ ขวา ให้ใส่ตัวเลขที่จะเพิ่มช่องว่างเล็กน้อยระหว่างกล่องกาเครื่องหมายและข้อความ เช่น .05 ซม. จากนั้นให้คลิก ตกลง

 4. บนแท็บ ตาราง ให้คลิก เส้นขอบและแรเงา จากนั้นให้คลิกแท็บ เส้นขอบ

 5. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก ไม่มี แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเอาเส้นขอบออก คุณอาจยังเห็นเส้นขอบสีเทาอยู่ เส้นเหล่านี้คือเส้นตาราง และจะไม่แสดงเมื่อพิมพ์เอกสารออกมา เมื่อคุณต้องการซ่อนเส้นตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง ภายใต้ เครื่องมือตาราง และในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก แสดงเส้นตาราง

ขั้นที่ 4: ล็อกฟอร์ม

เมื่อต้องการทำเครื่องหมายรายการต่างๆ ในกล่องกาเครื่องหมาย คุณต้องล็อกฟอร์ม อย่างไรก็ตาม ขณะที่ฟอร์มล็อกอยู่ คุณจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อความหรือเค้าโครงได้ ดังนั้นต้องแน่ใจว่าได้ทำสิ่งนี้เป็นขั้นตอนสุดท้าย

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการตรวจสอบการสะกดคำในรายการของคุณ คุณต้องเรียกใช้ตรวจการสะกดบนเอกสารก่อนที่คุณจะล็อกฟอร์ม

เมื่อคุณต้องการแก้ไขเอกสาร คุณสามารถปลดล็อกฟอร์มได้อย่างง่ายดาย แต่ให้จำไว้ว่าให้ล็อกฟอร์มอีกครั้งเพื่อที่คุณจะสามารถคลิกที่กล่องกาเครื่องหมายได้

ล็อกฟอร์ม

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้อยู่ในโหมดออกแบบด้วยการคลิก โหมดออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม บนแท็บ นักพัฒนา

  รูปปุ่ม

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โครงการ ให้คลิก ป้องกันเอกสาร แล้วคลิก จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

 3. ในบานหน้าต่างงาน การป้องกันเอกสาร ใต้คำว่า ข้อจำกัดของการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้เพียงรูปแบบของการแก้ไขนี้ในเอกสาร

 4. ในรายการข้อจำกัดของการแก้ไข ให้เลือก กรอกฟอร์ม

 5. ภายใต้หัวข้อ เริ่มต้นการบังคับ ให้คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

 6. เมื่อต้องการกำหนดรหัสผ่านสำหรับเอกสารเพื่อให้เฉพาะผู้ตรวจทานที่ทราบรหัสผ่านสามารถเอาการป้องกันออกได้ ให้พิมพ์รหัสผ่านลงในกล่อง ป้อนรหัสผ่านใหม่ (ทางเลือก) แล้วยืนยันรหัสผ่าน

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ใช้รหัสผ่าน ผู้ตรวจทานทั้งหมดจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดของการแก้ไขได้

ปลดล็อกฟอร์ม

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โครงการ ให้คลิก ป้องกันเอกสาร แล้วคลิก จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

 2. ในบานหน้าต่างงาน การป้องกันเอกสาร ให้คลิก หยุดการป้องกัน

หมายเหตุ: ถ้าคุณได้ใช้รหัสผ่านเพื่อเพิ่มการป้องกันให้กับเอกสาร คุณต้องพิมพ์รหัสผ่านเพื่อยกเลิกการป้องกัน

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×