การทำงานที่เร็วขึ้นด้วยระบบ Office 2007

ภาพรวม

Course overview art

รับบทนำรูปลักษณ์ใหม่ในโปรแกรมที่คุ้นเคยของระบบ Microsoft Office 2007 จากนั้นให้ลองเปลี่ยนแปลงด้วยไดรฟ์การทดสอบการใช้งาน

หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะสามารถ:

 • ดูว่า Microsoft Office ได้เปลี่ยนไปอย่างไรและสาเหตุใดจึงเปลี่ยน

 • ใช้ Ribbon เพื่อทำสิ่งที่คุณเคยใช้ในการทำ

 • ดูว่ารูปแบบแฟ้มใหม่มีความหมายสำหรับคุณอย่างไร

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย:

 • บทเรียนที่ศึกษาได้ด้วยตนเองสองบทและและเซสชันการฝึกปฏิบัติสองเซสชันเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง การฝึกปฏิบัติต้องใช้ระบบ Office 2007

 • แบบทดสอบสั้นๆ ท้ายบทเรียนแต่ละบท โดยไม่มีการเก็บคะแนน

 • บัตรอ้างอิงด่วนจากหลักสูตรที่คุณสามารถนำไปใช้ได้

เมื่อคุณเปิด Microsoft Office Word 2007, Office Excel 2007, Office PowerPoint 2007, และ Office Access 2007 หรือสร้างข้อความใหม่ใน Office Outlook 2007 คุณจะเห็นสิ่งที่คุ้นเคยมากมาย เช่น เอกสาร Word ของคุณ หรือแผ่นงาน Excel นอกจากนี้คุณจะสังเกตเห็นรูปลักษณ์ใหม่ที่ด้านบนของหน้าต่างด้วยเช่นกัน

รูปลักษณ์เดิมที่มีเมนูและแถบเครื่องมือต่างๆ ถูกแทนที่ด้วย Ribbon ที่ด้านบนของหน้าต่าง Ribbon ดังกล่าวจะมีแท็บให้คุณคลิกเพื่อให้ได้คำสั่งต่างๆ ที่คุณรู้จักวิธีใช้แล้ว

ด้วยเวลาเพียงเล็กน้อยและการเปิดเผย คุณจะพบว่า Ribbon ทำงานให้กับคุณไม่ใช่ต่อต้านคุณ ในความเป็นจริง Ribbon ได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองสิ่งที่ผู้ใช้ Office ซึ่งอาจเป็นคุณ ถามหาต่อสิ่งต่อไปนี้ โปรแกรมที่ใช้ง่ายขึ้น โดยมีคำสั่งที่ค้นหาง่ายยิ่งขึ้น

คุณจะใช้ Ribbon ได้อย่างไร ให้ใช้หลักสูตรนี้เพื่อค้นหา  และเพื่อดูวิธีการที่คุณสามารถทำเอกสารที่ดีกว่าให้เร็วขึ้น

เมื่อต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ โปรดอ่านข้อความใน เป้าหมาย และ เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ หรือดูในสารบัญ จากนั้นคลิก ถัดไป เพื่อเริ่มต้นบทเรียนแรก

Office ใหม่: ทำมาเพื่อคุณ

Ribbon คือศูนย์ควบคุมของคุณ

ศูนย์ควบคุมใหม่ของคุณ หรือ Ribbon ใน Word 2007

ใช่ มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากที่คล้ายคลึงกับโปรแกรม Microsoft Office แต่ข่าวดีก็คือคำสั่งต่างๆ และเครื่องมืออื่นๆ ที่คุณต้องการจะแสดงให้เห็นในเวลานี้และจะพร้อมใช้งานได้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ

แทนที่จะมีแถบเครื่องมือ 30 แถบหรือกว่านั้นซ่อนอยู่ รวมถึงคำสั่งต่างๆ ที่ฝังอยู่บนเมนูหรือในกล่องโต้ตอบ ปัจจุบันคุณจะมีเพียงศูนย์ควบคุมเดียวที่จะนำสิ่งสำคัญรวมเข้าด้วยกันและทำให้แถบเครื่องมือและคำสั่งต่างๆ เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น

ทันทีที่คุณเรียนรู้วิธีการใช้ Ribbon ในหนึ่งโปรแกรม คุณจะพบว่า Ribbon นี้ใช้งานได้ง่ายในโปรแกรมอื่นๆ เช่นกัน

มีอะไรบน Ribbon

Three basic parts of the Ribbon: Tabs, groups, and commands

ส่วนทั้งสามส่วนของ Ribbon ได้แก่แท็บ กลุ่ม และคำสั่งต่างๆ

ส่วนประกอบพื้นฐานของ Ribbon มีสามส่วน

1. แท็บ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับด้านบนของ Ribbon แต่ละแท็บจะแทนงานหลักที่คุณทำในโปรแกรมที่กำหนด

2. กลุ่ม จะตั้งค่าคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้แสดงบนแท็บ โดยกลุ่มจะดึงคำสั่งทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องใช้สำหรับงานชนิดหนึ่งรวมเข้าด้วยกัน และคำสั่งต่างๆ จะยังคงแสดงและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งจะให้เครื่องมือช่วยเหลือแบบเป็นภาพมากมาย

3. คำสั่ง ได้ถูกจัดเตรียมไว้ในกลุ่มต่างๆ คำสั่งอาจเป็นปุ่ม เมนู หรือกล่องที่คุณป้อนข้อมูลได้

คุณจะเริ่มต้นได้อย่างไร ให้เริ่มด้วยแท็บแรก

ตัวอย่างเช่น แท็บแรกใน Word 2007 คือแท็บ หน้าแรก งานที่สำคัญใน Word คือการเขียน ดังนั้นคำสั่งต่างๆ บนแท็บ หน้าแรก คือคำสั่งที่ผู้คนมักใช้บ่อยมากที่สุดเมื่อต้องการเขียนเอกสาร ได้แก่ คำสั่งในการจัดรูปแบบแบบอักษร (ในกลุ่ม แบบอักษร) ตัวเลือกย่อหน้า (ในกลุ่ม ย่อหน้า) และลักษณะข้อความ (ในกลุ่ม ลักษณะ)

คุณจะพบการจัดระเบียบที่เหมือนกันในโปรแกรมอื่นๆ ของระบบ Office 2007 ซึ่งมีแท็บแรกที่รวมคำสั่งต่างๆ สำหรับงานชนิดแป้นเป็นส่วนใหญ่ แท็บที่สำคัญใน Excel, PowerPoint และ Access คือแท็บ หน้าแรก ด้วยเช่นกัน ส่วนใน Outlook เมื่อคุณสร้างข้อความ แท็บที่ใช้คือแท็บ ข้อความ

คำสั่งถูกจัดระเบียบอย่างไร

คำสั่ง วาง, ตัด, คัดลอก ใน Word และ Excel

คำสั่ง วาง, ตัด และ คัดลอก ใน Word และ Excel คำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ จะปรากฏอยู่บนแท็บ 'หน้าแรก' ซึ่งเป็นแท็บแรกบน Ribbon

คำสั่งต่างๆ จะถูกจัดระเบียบตามลักษณะการใช้งานของคำสั่งเหล่านั้น โดย Microsoft พบว่าผู้ที่ใช้ Microsoft Office จะชอบชุดคำสั่งหลักๆ ซึ่งคำสั่งเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีก และขณะนี้คำสั่งหลักดังกล่าวมีความโดดเด่นอย่างที่สุดแล้ว

ตัวอย่างก็คือคำสั่ง วาง ซึ่งเป็นคำสั่งหนึ่งที่ใช้งานบ่อยที่สุด เหตุใดจึงไม่ให้มีการแสดงตัวคำสั่งนี้ให้มากที่สุดในหน้าต่างพร้อมกับคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ตัด และ คัดลอก

คำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ จะไม่ต้องใช้พื้นที่ร่วมกับช่วงของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอยู่ห่างกันบนเมนูหรือแถบเครื่องมืออีกต่อไป คำสั่งเหล่านี้จะเป็นหนึ่งเดียวกันที่พร้อมใช้งาน และเป็นคำสั่งที่อยู่แค่ปลายนิ้วสัมผัส

คำสั่งที่ใช้น้อยกว่าคือคำสั่งที่เด่นชัดน้อยกว่าบน Ribbon ตัวอย่างเช่น คนส่วนใหญ่จะใช้ วางแบบพิเศษ น้อยกว่าใช้คำสั่ง วาง ดังนั้น เมื่อต้องการเข้าถึง วางแบบพิเศษ คุณจะต้องคลิกที่ลูกศร วาง ก่อน

คำสั่งเพิ่มเติมจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณต้องการเท่านั้น

แท็บเครื่องมือรูปภาพจะปรากฏเมื่อคุณแทรกรูปภาพ

เครื่องมือรูปภาพ จะปรากฏที่ด้านบนของ Ribbon ใน Word หลังจากที่คุณแทรกรูปภาพ

คำสั่งต่างๆ ที่คุณใช้ส่วนใหญ่จะอยู่บน Ribbon และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา คำสั่งอื่นๆ บางคำสั่งจะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณอาจต้องการให้คำสั่งเหล่านั้น ซึ่งจะตอบสนองต่อการกระทำที่คุณกำลังทำอยู่

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่มีรูปภาพในเอกสาร Word ของคุณ คำสั่งต่างๆ ที่จะทำงานกับรูปภาพจึงไม่มีความจำเป็น

แต่หลังจากที่คุณแทรกรูปภาพใน Word เครื่องมือรูปภาพ จะปรากฏพร้อมกับแท็บ รูปแบบ พร้อมคำสั่งที่คุณจำเป็นต้องใช้ทำงานกับรูปภาพ เมื่อคุณเสร็จสิ้นการทำงานกับรูปภาพแล้ว เครื่องมือรูปภาพนั้นจะหายไป

ถ้าคุณต้องการทำงานกับรูปภาพอีกครั้ง เพียงคลิกที่รูปภาพ จากนั้นแท็บจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง พร้อมกับคำสั่งต่างๆ ทั้งหมดที่คุณต้องการใช้ Word จะรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่และจัดเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นให้กับคุณ โดย Ribbon จะเป็นตัวตอบสนองต่อการกระทำของคุณ

ดังนั้น ไม่ต้องกังวลถ้าคุณไม่เห็นคำสั่ง ทั้งหมด ที่คุณต้องใช้อยู่ตลอดเวลา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่หนึ่ง ต่อจากนั้นคำสั่งที่คุณต้องการใช้จะปรากฏขึ้นมา

คุณจะเห็นว่าคำสั่งนี้ทำงานอย่างไรในขั้นตอนการฝึกปฏิบัติที่ส่วนท้ายของบทเรียนนี้

ตัวเลือกเพิ่มเติมถ้าคุณต้องการ

คลิกเครื่องหมายตรงด้านล่างขวาของกลุ่มเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

คลิกลูกศร รูปปุ่ม ที่ด้านล่างของกลุ่มเพื่อรับตัวเลือกเพิ่มเติมถ้าคุณต้องการตัวเลือกเหล่านั้น

1. คลิกลูกศร รูปปุ่ม ในกลุ่ม แบบอักษร

2. กล่องโต้ตอบ แบบอักษร จะเปิดขึ้น

เมื่อคุณเห็นลูกศรขนาดเล็ก รูปปุ่ม ในมุมล่างขวาของกลุ่ม แสดงว่ามีตัวเลือกเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานสำหรับกลุ่มดังกล่าว คลิกลูกศร รูปปุ่ม (ที่เรียกว่า ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ) จากนั้นคุณจะเห็นกล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานที่มีคำสั่งเพิ่มเติม

ตัวอย่างเช่น ใน PowerPoint บนแท็บ หน้าแรก กลุ่ม แบบอักษร ที่มีคำสั่งทั้งหมดที่ใช้มากที่สุดเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงแบบอักษร ได้แก่ คำสั่งต่างๆ เพื่อเปลี่ยนหน้าตาแบบอักษรและขนาดแบบอักษร และทำให้แบบอักษรเป็น ตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้

แต่ถ้าคุณต้องการตัวเลือกที่ใช้น้อยกว่า เช่น ตัวยก ให้คุณคลิกที่ลูกศร รูปปุ่ม ในกลุ่ม แบบอักษร เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ แบบอักษร ซึ่งจะมีตัวยกและตัวเลือกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบบอักษร

แสดงตัวอย่างก่อนที่คุณจะเลือก

[Untitled] การเลือกลักษณะเส้นใต้ โดยใช้การแสดงตัวอย่างแบบสด

เล่นภาพเคลื่อนไหวเพื่อดูลักษณะเส้นใต้ที่แสดงตัวอย่างโดยใช้การแสดงตัวอย่างแบบสด จากนั้นให้ดูลักษณะที่ถูกเลือก

คุณเคยใช้เวลาในวงจรลอง-เลิกทำ-ลอง-เลิกทำหรือไม่ คุณเลือกแบบอักษร สีแบบอักษร หรือลักษณะ หรือทำการเปลี่ยนแปลงรูปภาพ แต่ตัวเลือกที่คุณเลือกกลับไม่เป็นสิ่งที่คุณต้องการ ดังนั้นคุณจึงเลิกทำแล้วลองอีกครั้ง และอาจจะต้องทำอีกครั้งจนกว่าคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการในที่สุด

ขณะนี้คุณจะเห็นการแสดงตัวอย่างสดของทางเลือกของคุณก่อนที่คุณจะทำการเลือก คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่เร็วกว่ามากขึ้นด้วยการเลือกสิ่งที่คุณต้องการในครั้งแรก คุณไม่ต้องเลิกทำแล้วลองอีกครั้ง

เมื่อต้องการใช้การแสดงตัวอย่างสด ให้พักตัวชี้เมาส์บนตัวเลือก เอกสารของคุณจะเปลี่ยนไปเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าตัวเลือกมีลักษณะอย่างไรก่อนที่คุณจะทำการเลือกจริง หลังจากที่คุณเห็นการแสดงตัวอย่างของสิ่งที่คุณต้องการ จากนั้น คุณจะคลิกตัวเลือกเพื่อทำการเลือกของคุณ

คลิก เล่น เพื่อดูกระบวนการในการใช้การแสดงตัวอย่างสดเพื่อดูว่าลักษณะการขีดเส้นใต้ที่ต่างกันจะมีลักษณะอย่างไรก่อนที่จะทำการเลือกลักษณะ

วางคำสั่งบนแถบเครื่องมือของคุณเอง

[Untitled] การเพิ่มและย้ายปุ่มออกจากแถบเครื่องมือด่วน

เล่นภาพเคลื่อนไหวเพื่อดูปุ่มที่เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน จากนั้นให้เอาปุ่มออกจากแถบเครื่องมือดังกล่าว

ถ้าคำสั่งที่คุณมักจะใช้งานไม่ได้พร้อมใช้งานอย่างรวดเร็วเหมือนที่คุณต้องการ คุณสามารถเพิ่มคำสั่งได้โดยง่ายใน แถบเครื่องมือด่วน ซึ่งอยู่เหนือ Ribbon เมื่อคุณเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เป็นครั้งแรก บนแถบเครื่องมือนั้น คำสั่งจะสามารถมองเห็นได้เสมอและจะปรากฏให้ใช้งานได้อย่างสะดวก

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ใน Word หรือ Excel ทุกวันเพื่อเปิดเครื่องหมายการตรวจทานแก้ไข และคุณไม่ต้องการให้มีการคลิกแท็บ ตรวจทาน เพื่อเข้าถึงคำสั่งนั้นในแต่ละครั้ง คุณสามารถเพิ่ม ติดตามการเปลี่ยนแปลง ลงในแถบเครื่องมือด่วนได้

เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้คลิกขวา ติดตามการเปลี่ยนแปลง บนแท็บ ตรวจทาน จากนั้นคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน เมื่อต้องการลบปุ่ม ให้คลิกขวาที่ปุ่ม จากนั้นคลิก เอาออกจากแถบเครื่องมือด่วน

คลิก เล่น เพื่อดูกระบวนการของการเพิ่มปุ่มลงในแถบเครื่องมือนั้น แล้วจึงเอาปุ่มออกจากแถบเครื่องมือ

ความละเอียดของหน้าจอที่ต่างกันอาจเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณเห็นได้

กลุ่ม แสดง/ซ่อน บนหน้าจอที่มีการตั้งค่าความละเอียดสูงและความละเอียดต่ำ

กลุ่ม แสดง/ซ่อน บนแท็บ มุมมอง คำสั่งทั้งหมดในกลุ่มนี้จะแสดงให้เห็นบนหน้าจอที่มีการตั้งค่าความละเอียดสูง ส่วนในหน้าจอที่มีการตั้งค่าความละเอียดต่ำคุณจำเป็นต้องคลิกลูกศรบนปุ่มของกลุ่มเพื่อแสดงคำสั่งต่างๆ

ทุกสิ่งที่เราได้บอกคุณไปจนถึงขณะนี้ คุณสามารถนำไปใช้ได้ถ้าหน้าจอของคุณได้ตั้งค่าไว้ที่ความละเอียดสูงและหน้าต่างโปรแกรมมีขนาดใหญ่ที่สุด ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น สิ่งต่างๆ จะดูแตกต่างกันไป ดังนี้

ความละเอียดต่ำ     ถ้าหน้าจอของคุณถูกตั้งค่าไว้ที่ความละเอียดต่ำ ตัวอย่างเช่น ตั้งไว้เป็น 800x600 พิกเซล กลุ่มสองสามกลุ่มบน Ribbon จะแสดงเฉพาะชื่อกลุ่มเท่านั้น ไม่ใช่คำสั่งในกลุ่ม คุณจะต้องคลิกลูกศรบนปุ่มกลุ่มเพื่อแสดงคำสั่งต่างๆ

ตัวอย่างเช่น ใน Word ด้วยหน้าจอที่มีการตั้งค่าไว้ที่ความละเอียดสูง คุณจะเห็นคำสั่งทั้งหมดในกลุ่ม แสดง/ซ่อน บนแท็บ มุมมอง แต่ถ้าเป็นการตั้งค่าความละเอียดไว้ที่ 800x600 พิกเซล คุณจะเห็นแค่ปุ่ม แสดง/ซ่อน เท่านั้น ไม่ใช่คำสั่งต่างๆ ในกลุ่ม

ในกรณีดังกล่าว ให้คุณคลิกลูกศรบนปุ่ม แสดง/ซ่อน เพื่อแสดงคำสั่งต่างๆ ในกลุ่ม

โดยทั่วไป กลุ่มต่างๆ ที่แสดงเฉพาะชื่อกลุ่มบนหน้าจอที่มีการตั้งค่าความละเอียดต่ำกว่านั้นจะเป็นกลุ่มที่มีคำสั่งที่มีการใช้งานน้อยกว่า

ย่อเล็กสุด     ที่ความละเอียดใดๆ ถ้าคุณทำให้หน้าต่างโปรแกรมมีขนาดเล็กลง จะมีขนาดที่กลุ่มบางกลุ่มจะแสดงเฉพาะชื่อกลุ่มเท่านั้น และคุณจะต้องคลิกลูกศรบนปุ่มกลุ่มเพื่อแสดงคำสั่ง

แท็บเล็ตพีซี     ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่กับแท็บเล็ตพีซีที่มีหน้าจอขนาดเล็กลง คุณจะสังเกตเห็นว่า Ribbon จะปรับเปลี่ยนเพื่อแสดงรุ่นของแท็บและกลุ่มที่เล็กลง ถ้าคุณมีจอภาพที่ใหญ่ขึ้น Ribbon จะปรับเปลี่ยนเพื่อแสดงให้คุณเห็นรุ่นของแท็บและกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น

การฝึกปฏิบัติ

คลิกปุ่ม 'แบบฝึกหัดใน Word' เพื่อเปิดหน้าต่างโปรแกรม Word และหน้าต่าง 'คำแนะนำสำหรับแบบฝึกหัด'

ขนาดดาวน์โหลด: 16 กิโลไบต์ (<1 นาทีที่ 56 กิโลบิตต่อวินาที)

ฝึกปฏิบัติใน Word

ในการฝึกปฏิบัตินี้คุณจะได้คุ้นเคยกับ Ribbon ด้วยการทำงานใน Word 2007 ก่อน จากนั้นใน Excel 2007

เกี่ยวกับเซสชันการฝึกปฏิบัติ

เมื่อคุณคลิก ฝึกปฏิบัติใน Word ที่ด้านล่างของหน้านี้ เอกสารการฝึกปฏิบัติจะดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณและเปิดใน Word และหน้าต่างที่แยกต่างหากจากคำแนะนำการฝึกปฏิบัติจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ     คุณต้องมี Word 2007 และ Excel 2007 ติดตั้งแล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน

คำสั่ง วาง, ตัด และ คัดลอก จะปรากฏในตำแหน่งใดบน Ribbon

บนแท็บสุดท้าย

ไม่ใช่ นี่เป็นตำแหน่งสุดท้ายที่คุณควรค้นหาคำสั่งเหล่านี้ได้ โปรดลองอีกครั้ง

บนแท็บแรก

ยอดเยี่ยม คำสั่งเหล่านี้เป็นคำสั่งที่ใช้บ่อย ดังนั้นคำสั่งเหล่านี้จะปรากฏบนแท็บแรกบน Ribbon อย่างเป็นตรรกะ

บนแถบเครื่องมือด่วน

ไม่ใช่ คุณสามารถวางคำสั่งเหล่านี้บนแถบเครื่องมือได้ แต่คำสั่งเหล่านี้จะตั้งอยู่บนแถบเครื่องมือเพื่อให้ใช้โดยสะดวกแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องทำจริงๆ

คุณจะย้ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความละเอียดของหน้าจอสูงไปสู่ความละเอียดของหน้าจอต่ำ โดยที่คุณจะไม่เห็นคำสั่งต่างๆ บนกลุ่มเพียงกลุ่มเดียว คุณจะทำสิ่งใด

คลิกแท็บ แสดง

ดูเหมือนว่าจะสมเหตุสมผล แต่นี่ไม่ใช่คำตอบ โปรดลองอีกครั้ง

คลิกแถบเครื่องมือ แสดง

ดูเข้าท่าดี แต่นี่ไม่ใช่วิธี ให้ลองใหม่อีกครั้ง

คลิกลูกศรบนกลุ่มดังกล่าว

ยอดเยี่ยม ถ้าคำสั่งไม่ได้แสดงอยู่ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากความละเอียดของหน้าจอหรือเนื่องจากหน้าต่างถูกย่อเล็กสุด คุณสามารถแสดงคำสั่งที่อยู่ในกลุ่มด้วยการคลิกลูกศรบนกลุ่มดังกล่าว

คุณได้เรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติถึงวิธีการทำแถบเครื่องมือขนาดเล็กด้วยการจัดรูปแบบตัวเลือกต่างๆ ที่ปรากฏขึ้น เมื่อต้องการเรียกใช้แถบเครื่องมือ ให้คุณทำดังนี้

คลิกแท็บ แทรก

ไม่ใช่ ลองเลือกดูอีกครั้ง

คลิกแถบเครื่องมือด่วน

ไม่ใช่ วิธีนี้ไม่สามารถทำได้ โปรดลองเลือกดูอีกครั้ง

เลือกข้อความ

ถูกต้อง แถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏครั้งแรกจะมองเห็นจางๆ และจะกลายเป็นทึบเมื่อคุณชี้ไปที่แถบเครื่องมือ จากนั้นคุณสามารถคลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบบนแถบเครื่องมือดังกล่าวได้

ในการฝึกปฏิบัติ คุณได้เรียนรู้วิธีการเปิดเผยเครื่องมือรูปภาพใน Word หลังจากที่เครื่องมือหายไป คุณจะเรียกเครื่องมือกลับมาอีกครั้งได้อย่างไร

คลิกรูปภาพ

ยอดเยี่ยม คำสั่งต่างๆ จะปรากฏขึ้นเพื่อตอบสนองการกระทำที่คุณทำ ในกรณีนี้ คำสั่งต่างๆ จะปรากฏเมื่อคุณคลิกรูปภาพ

คลิกบน Ribbon

ไม่ใช่ วิธีนี้ไม่สามารถทำได้ โปรดลองอีกครั้ง

คลิกขวาที่ Ribbon จากนั้นให้เลือกแท็บ

ไม่ใช่ วิธีนี้ไม่สามารถทำได้และเป็นวิธีที่ยากเกินไป โปรดลองอีกครั้ง

คำตอบสำหรับคำถามสำคัญ

มุมมองแนวคิดของตัวเลือกใหม่ในระบบ Office 2007: ปุ่ม Microsoft Office, คีย์ลัด และรูปแบบไฟล์ใหม่

ให้ดูว่ามีอะไรใหม่บ้างในผลิตภัณฑ์ระบบ Office 2007 บางอย่าง

ขณะนี้ถึงเวลาที่จะดูเรื่องอื่นนอกจาก Ribbon กันแล้ว มาดูสิว่ามีอะไรใหม่อีกบ้าง

ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม เป็นปุ่มใหม่ ปุ่มนี้จะแทนที่เมนู 'แฟ้ม' ในโปรแกรม Office หลายโปรแกรม และเป็นปุ่มที่ให้ตัวเลือกเพิ่มเติม ที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งร่วมกันเพื่อให้ใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้น แล้วยังมีอะไรใหม่อีกบ้าง คำตอบคือแป้นพิมพ์ลัดใหม่ และรูปแบบแฟ้มใหม่สำหรับ Word, Excel, PowerPoint และ Access 2007

ค้นหาวิธีการทำงานกับตัวเลือกใหม่บางตัวเลือก ดูว่าจะต้องทำสิ่งใดบ้างถ้าคุณไม่หาคำสั่งที่คุณต้องการใช้ไม่เจอ ดูวิธีการทำงานกับรูปแบบแฟ้มใหม่ และค้นหาวิธีที่จะช่วยให้ผู้ที่ไม่ได้ปรับรุ่นเป็น Word, Excel หรือ PowerPoint 2007 สามารถเปิดแฟ้มของคุณและทำงานได้อย่างปกติ

เกิดอะไรขึ้นกับเมนู 'แฟ้ม'

ปุ่ม Microsoft Office ใน Word และ Excel

ปุ่ม Microsoft Office ใน Word และ Excel

ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จะปรากฏในมุมบนซ้ายของหน้าต่างในโปรแกรม Microsoft Office หลายโปรแกรม คุณจะได้รับคำสั่งพื้นฐานเหมือนกับที่มีอยู่บนเมนู 'แฟ้ม' มาก่อน ไม่วาจะเป็น เปิด, บันทึก และ พิมพ์ เอกสารของคุณ

แต่ปุ่มดังกล่าวจะให้คำสั่งมากกว่าที่เมนู 'แฟ้ม' มีให้ ตัวอย่างเช่น จากที่นี่คุณจะได้รับการสนับสนุนในด้านการตรวจสอบว่าแฟ้มต่างๆ ใน Word, Excel, และ PowerPoint ไม่มีข้อมูลส่วนตัวหรือข้อคิดเห็น คุณจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งนี้ได้ในขั้นตอนการฝึกปฏิบัติในส่วนท้ายของบทเรียนนี้

นอกจากนี้ ปุ่ม Microsoft Office ยังนำคุณไปสู่การตั้งค่าโปรแกรมที่ควบคุมสิ่งต่างๆ ที่เหมือนกับการกำหนดลักษณะของคุณสำหรับการแก้ไขการสะกด

คลิก ตัวเลือกของ Excel, ตัวเลือกของ Word และอื่นๆ ที่ด้านล่างของเมนู จากนั้นคลิกประเภทใดๆ ในรายการที่อยู่ทางด้านซ้าย ตัวอย่างเช่น ใน Excel ให้คลิก สูตร เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานลักษณะการอ้างอิงเซลล์แบบ R1C1 ใน Word ให้คลิก การพิสูจน์อักษร เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานคุณลักษณะเพื่อตรวจการสะกดขณะพิมพ์

ใน Office รุ่นก่อนหน้า คุณอาจตั้งค่าตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก ที่คุณเปิดผ่านเมนู เครื่องมือ ตัวเลือกทั้งหลายเหล่านี้สามารถพบได้เมื่อคุณคลิก ปุ่ม Microsoft Office ซึ่งมองเห็นและอยู่ใกล้มือกว่าเมื่อคุณเริ่มต้นทำงานกับแฟ้มเดิมหรือแฟ้มใหม่

ฉันจะเริ่มต้นเอกสารเปล่าได้ที่ไหน

หน้าต่าง งานนำเสนอใหม่ ใน PowerPoint

หน้าต่าง งานนำเสนอใหม่ ใน PowerPoint 2007

เมื่อคุณสร้างเอกสาร สมุดงาน งานนำเสนอ หรือฐานข้อมูลใหม่ คุณจะได้รับหน้าต่างที่มีสีสันเต็มที่ซึ่งจะช่วยคุณให้เริ่มต้นงานได้ คุณสามารถเริ่มด้วยแฟ้มเปล่าหรือแฟ้มที่มีอยู่อย่างที่คุณคุ้นเคย หรือทางด้านซ้าย ภายใต้ Microsoft Office Online ให้คลิก เด่น และเลือกจากแค็ตตาล็อกของการเชื่อมโยงไปยังแม่แบบออนไลน์และหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเดินหน้างานการเขียนแก้ของคุณได้

เมื่อต้องการเริ่มต้น ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ในมุมบนซ้ายของหน้าต่าง จากนั้นคลิก สร้าง เพื่อเปิดหน้าต่าง สร้างเอกสาร ใน Word หน้าต่าง สร้างสมุดงาน ใน Excel หน้าต่าง สร้างงานนำเสนอ ใน PowerPoint หรือหน้าต่าง การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access ใน Access

เกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดที่ฉันโปรดปราน

การใช้ เคล็ดลับแป้นพิมพ์ เพื่อเอาลักษณะหัวเรื่องใน Word ออก

คุณสามารถใช้เคล็ดลับแป้นพิมพ์เพื่อเอาลักษณะหัวเรื่องใน Word ออกได้ ตัวอย่างเช่น

1. กด ALT เพื่อทำให้เคล็ดลับแป้นพิมพ์ปรากฏขึ้น

2. ต่อจากนั้น ให้กด H เพื่อเลือกแท็บ หน้าแรก

3. กด E เพื่อเลือกปุ่ม ล้างการจัดรูปแบบ ในกลุ่ม แบบอักษร เพื่อเอาลักษณะหัวเรื่องออก

ถ้าคุณใช้แป้นพิมพ์มากกว่าใช้เมาส์ คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดในระบบ Office 2007

การออกแบบ Ribbon จะมาพร้อมกับแป้นพิมพ์ลัดใหม่ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะการเปลี่ยนแปลงนี้จะให้ข้อดีสำคัญสองประการที่เหนือกว่ารุ่นก่อนหน้า นั่นคือ

 • แป้นพิมพ์ลัดสำหรับทุกๆ ปุ่มบน Ribbon

 • แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้แป้นน้อยลง

การใช้แป้นพิมพ์ลัดใหม่

นอกจากนี้ แป้นพิมพ์ลัดใหม่ยังมีชื่อใหม่ด้วยว่า 'เคล็ดลับแป้นพิมพ์' คุณต้องกด ALT เพื่อทำให้เคล็ดลับแป้นพิมพ์ปรากฏขึ้นมา

คุณจะเห็นเคล็ดลับแป้นพิมพ์ของแท็บต่างๆ บน Ribbon ทั้งหมด คำสั่งทั้งหมดบนแท็บ แถบเครื่องมือด่วน และปุ่ม Microsoft Office

กดแป้นพิมพ์ของแท็บที่คุณต้องการแสดง สิ่งนี้จะทำให้ป้ายชื่อเคล็ดลับแป้นพิมพ์ทั้งหมดของปุ่มต่างๆ ของแท็บนั้นปรากฏขึ้น จากนั้นให้กดแป้นพิมพ์ของปุ่มที่คุณต้องการ

เกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดเก่า     แป้นพิมพ์ลัดเดิมที่เริ่มต้นด้วย CTRL จะยังคงมีอยู่ และคุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านั้นได้เหมือนเดิม ตัวอย่างเช่น แป้นพิมพ์ลัด CTRL+C ยังคงคัดลอกบางสิ่งไปยังคลิปบอร์ดได้ และแป้นพิมพ์ลัด CTRL+V ยังคงวางบางสิ่งจากคลิปบอร์ดได้เช่นกัน

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูบัตรอ้างอิงด่วนในส่วนท้ายของบทเรียนนี้

จะทำอย่างไรถ้าฉันไม่พบคำสั่งที่กำลังมองหา

[Untitled] การใช้คู่มืออ้างอิงแบบโต้ตอบเพื่อดูว่าใน Word 2007 คุณสามารถแทรกตารางได้ด้วยการไปที่แท็บ แทรก แล้วทำการคลิก ตาราง

เล่นภาพเคลื่อนไหวเพื่อดูวิธีการใช้คู่มืออ้างอิงแบบโต้ตอบเพื่อค้นหาคำสั่ง แทรกตาราง ใน Word 2003 ก่อน จากนั้นให้ดูตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่งเดียวกันนี้ใน Word 2007

ถ้าคุณไม่พบคำสั่ง วิธีใช้สามารถช่วยได้

สำหรับ Word 2007, Excel 2007, และ PowerPoint 2007 จะมีคู่มืออ้างอิงแบบโต้ตอบที่จะแสดงให้เห็นเป็นภาพเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าสิ่งต่างๆ อยู่ที่ใดบ้าง คุณจะพบการเชื่อมโยงไปยังคู่มือเหล่านี้ได้ในบัตรอ้างอิงด่วนในส่วนท้ายของหลักสูตรนี้

เมื่อต้องการใช้คู่มือแบบโต้ตอบ ให้คุณชี้ไปที่คำสั่งในโปรแกรม Office 2003 เพื่อดูว่าคู่มือดังกล่าวอยู่ที่ใดในโปรแกรมใหม่ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหาคำสั่ง แทรกตาราง ใน Word ในคู่มือให้คุณวางตัวชี้ไว้บนคำสั่ง แทรก ใน Word 2003 จากนั้นให้คุณคลิกเพื่อดูภาพเคลื่อนไหวที่บอกตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่งใน Word 2007 (อยู่บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง)

นอกจากจะให้ความช่วยเหลือคุณในทันทีแล้ว คู่มือดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ที่จะช่วยคุณให้คุ้นเคยกับตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่งต่างๆ ด้วย

คลิก เล่น เพื่อดูวิธีใช้คู่มือแบบโต้ตอบ

เกี่ยวกับรูปแบบแฟ้มใหม่

มุมมองเกี่ยวกับคุณประโยชน์ที่รูปแบบแฟ้มใหม่มีให้ ได้แก่ ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ความเสียหายของแฟ้มที่ลดลง และขนาดแฟ้มที่เล็กลง

คุณประโยชน์ของรูปแบบแฟ้มใหม่

ใน Word 2007, Excel 2007 และ PowerPoint 2007 จะมีรูปแบบแฟ้มใหม่ต่างๆ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะมีเหตุผลมากมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นของแฟ้มของคุณ ลดโอกาสในการเกิดความเสียหายของแฟ้ม ลดขนาดแฟ้ม และคุณลักษณะใหม่ๆ

ถ้าคุณสนใจในรายละเอียดด้านเทคนิค จะพบว่ารูปแบบแฟ้มใหม่ต่างๆ จะใช้ XML (Extensible Markup Language) และนำรูปแบบ Office Open XML มาใช้

ข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับรูปแบบใหม่ที่เพิ่มเติมใน Word, Excel, และ PowerPoint

 • สำหรับเอกสาร สมุดงาน และงานนำเสนอ รูปแบบแฟ้มเริ่มต้นในปัจจุบันจะมี "x" อยู่ท้ายสุด ซึ่งจะหมายถึงรูปแบบ XML ตัวอย่างเช่น ใน Word ตามค่าเริ่มต้นเอกสารปัจจุบันจะถูกบันทึกด้วยนามสกุล .docx แทนที่จะเป็น .doc

 • ถ้าคุณบันทึกแฟ้มเป็นแม่แบบ จะมีการปรับใช้เหมือนกัน นั่นคือ นามสกุลเก่าของแม่แบบ จะมี "x" ต่อท้ายเช่นกัน ตัวอย่างเช่น .dotx ใน Word

 • ถ้าแฟ้มของคุณมีโค้ดหรือแมโคร คุณต้องบันทึกแฟ้มนั้นโดยใช้รูปแบบแฟ้มใหม่แบบใช้แมโคร สำหรับเอกสาร Word จะเปลี่ยนเป็น .docm ส่วนแม่แบบ Word จะเป็น .dotm

หมายเหตุ     รูปแบบแฟ้มใหม่ใน Access จะมีคุณลักษณะบางอย่างที่ต่างกัน เราจะอธิบายเรื่องนี้ในหลักสูตรนี้ภายหลัง

ฉันจะทำงานกับบุคคลที่ยังไม่มีระบบ Office 2007 ได้อย่างไร

ภาพรวมของเอกสารที่จะเปิดใน 2007 และใน 2003

การใช้เอกสารร่วมกันระหว่างระบบ Office 2007 และ Office รุ่นก่อนหน้า

อาจเป็นไปได้ว่าคุณเป็นคนแรกในเวิร์กกรุ๊ปของคุณที่ใช้งานระบบ Office 2007 หรือบางทีคุณอาจทำงานกับบางแผนกที่จำเป็นต้องใช้เอกสาร Office ที่บันทึกในรูปแบบก่อนหน้า คุณยังคงสามารถใช้เอกสารร่วมกันกับผู้อื่นได้ ด้วยวิธีการดังนี้

คุณสามารถเปิดแฟ้มที่สร้างใน Office รุ่นก่อนหน้า ตั้งแต่ 95 จนถึง 2003 ได้ เพียงแค่เปิดแฟ้มเหมือนปกติ โดยหลังจากทำงานกับแฟ้มรุ่นก่อนหน้าในโปรแกรมรุ่น 2007 แล้ว คุณอาจต้องการบันทึกแฟ้มดังกล่าว ตามค่าเริ่มต้น กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะบันทึกแฟ้มที่สร้างในรุ่นก่อนหน้าให้เป็นรุ่นเดิม เมื่อคุณบันทึก ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้จะแจ้งให้คุณทราบถึงคุณลักษณะใหม่ที่ถูกเพิ่มลงในแฟ้มว่าอาจใช้งานไม่ได้ หรือได้พยายามทำให้ใกล้เคียงกับรุ่นเก่าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้ว

หมายเหตุ     ถ้าคุณเปิดงานนำเสนอที่สร้างขึ้นใน PowerPoint 95 โปรแกรม PowerPoint จะตั้งค่าเริ่มต้นให้เป็นรูปแบบ 2007 เมื่อคุณบันทึกแฟ้ม แต่คุณอาจเลือกที่จะบันทึกแฟ้มในรูปแบบ 97-2003 ได้

ถ้าคุณต้องการบันทึกแฟ้มในรูปแบบ 2007 ให้เลือก เอกสาร Word, สมุดงาน Excel หรือ งานนำเสนอ PowerPoint ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด

ผู้ร่วมงานที่มี Word, Excel หรือ PowerPoint รุ่น 2000 ถึง 2003 (และมีโปรแกรมแก้ไข รวมถึง Service Pack ล่าสุด) สามารถเปิดแฟ้ม 2007 ได้ เมื่อผู้ร่วมงานคลิกเอกสารของคุณ พวกเขาจะถูกถามว่าต้องการดาวน์โหลดตัวแปลงที่จะช่วยให้เปิดเอกสารของคุณได้หรือไม่

คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบแฟ้มใหม่ในหลักสูตรส่วนบุคคลเกี่ยวกับ Word 2007, Excel 2007 และ PowerPoint 2007 การเชื่อมโยงหลักสูตรเหล่านี้จะอยู่ในบัตรอ้างอิงด่วน

เกี่ยวกับรูปแบบแฟ้มใหม่ใน Access

การปรับรุ่นฐานข้อมูลรุ่นก่อนหน้าเป็น Access 2007

หลังจากที่คุณปรับรุ่นฐานข้อมูลรุ่นก่อนหน้าเป็น Access 2007 แล้ว คุณไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลนั้นในรุ่นก่อนหน้าได้อีก

รูปแบบแฟ้มใหม่ใน Access 2007 นั่นคือ .accdb จะสนับสนุนคุณลักษณะใหม่ของผลิตภัณฑ์ เช่น ชนิดข้อมูล Attachment ซึ่งทำให้คุณสามารถเก็บเอกสารและแฟ้มเป็นสิ่งที่แนบที่ถูกบีบอัดในฐานข้อมูลของคุณ และเขตข้อมูลที่มีหลายค่าได้ และยังยอมให้มีการเข้ารหัสลับที่ปรับปรุงใหม่สำหรับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นด้วย

ความเข้ากันได้ของรุ่น

เมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลใหม่ใน Access 2007 ฐานข้อมูลจะใช้รูปแบบ .accdb ใหม่โดยอัตโนมัติ ใน Access รุ่นก่อนหน้าจะใช้รูปแบบแฟ้ม .mdb คุณสามารถเปิดและทำงานกับแฟ้ม .mdb ใน Access 2007 ถ้าแฟ้มเหล่านั้นถูกบันทึกไว้ใน Access 2003, Access 2002 หรือ Access 2000 อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะใหม่ใน Access 2007 จะไม่ทำงานกับแฟ้ม .mdb ถ้าคุณต้องการใช้คุณลักษณะใหม่ ให้ใช้ บันทึกเป็น เพื่อแปลงฐานข้อมูลให้เป็นรูปแบบ .accdb

เมื่อคุณใช้ Access 2007 เพื่อเปิดฐานข้อมูลที่บันทึกใน Access 95 หรือ Access 97 โปรแกรม Access 2007 จะให้คุณปรับรุ่นให้เป็นรูปแบบ .accdb ถ้าคุณไม่มีแผนใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวกับ Access รุ่นก่อนหน้า (และถ้าคุณไม่ใช้การจำลองแบบหรือความปลอดภัยระดับผู้ใช้) คุณควรปรับรุ่นของฐานข้อมูลดังกล่าว

ข้อสำคัญ     คุณไม่สามารถเปิดฐานข้อมูลในรูปแบบแฟ้ม .accdb กับ Access รุ่นใดๆ ได้ยกเว้น Access 2007

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบแฟ้มใหม่ของ Access มีการเชื่อมโยงอยู่ในในบัตรอ้างอิงด่วน

การฝึกปฏิบัติ

คลิกปุ่ม 'แบบฝึกหัดใน Word' เพื่อเปิดหน้าต่างโปรแกรม Word และหน้าต่าง 'คำแนะนำสำหรับแบบฝึกหัด'

ขนาดการดาวน์โหลด: 11 กิโลไบต์ (<1 นาทีที่ 56 กิโลบิตต่อวินาที)

ฝึกปฏิบัติใน Word

ขณะนี้คุณจะลองทำบางอย่างที่คุณได้เรียนรู้ ในขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ

เกี่ยวกับเซสชันการฝึกปฏิบัติ

เมื่อคุณคลิก ฝึกปฏิบัติใน Word ที่ด้านล่างของหน้านี้ Word จะเปิดขึ้นและหน้าต่างที่แยกต่างหากกับคำแนะนำการฝึกปฏิบัติจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ     คุณต้องมี Word 2007 และ Excel 2007 ติดตั้งแล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน

ปุ่มที่คุณคลิกเพื่อให้ได้คำสั่งเพื่อเปิดแล้วบันทึกแฟ้มของคุณอยู่ที่ไหน

บนแท็บแรก

ไม่ใช่อย่างแน่นอน แต่คุณเกือบจะไปถูกทางแล้ว โปรดลองอีกครั้ง

ในมุมบนด้านซ้าย

ถูกต้อง คุณถูกต้องตรงตามเป้าหมายแล้ว

ที่ด้านล่างของ Ribbon

ไม่ใช่ คุณกำลังไปผิดทางแล้ว ลองอีกครั้ง

เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อเลือกแท็บบน Ribbon ก่อนอื่นให้กดต่อไปนี้

แป้น ALT

ยอดเยี่ยม สิ่งนี้จะแสดงป้ายที่แสดงว่าแป้นใดที่คุณต้องกดเพื่อให้เข้าถึงแต่ละแท็บ

แป้น SHIFT

ไม่ใช่ ลองเลือกดูอีกครั้ง

แป้น CTRL

ไม่ใช่ โปรดลองอีกครั้ง

ในการฝึกปฏิบัติที่คุณได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงจำนวนของแผ่นงานว่างที่รวมอยู่ในสมุดงาน Excel ใหม่ คุณจะเริ่มต้นด้วยการคลิกแท็บต่อไปนี้

แท็บแรก

ไม่ใช่ นั่นไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง โปรดลองใหม่อีกครั้ง

ปุ่ม Microsoft Office

ถูกต้อง จากนั้นคลิกตัวเลือก Excel แล้วคลิก ปรับให้เป็นแบบส่วนตัว จากนั้นตั้งค่าจำนวนแผ่นงานในกล่องภายใต้ "รวมแผ่นงานหลายแผ่นงาน"

แถบสถานะ

ไม่ใช่ นี่ไม่ใช่ตำแหน่งที่ถูกต้อง โปรดลองอีกครั้ง

เพื่อนร่วมงานที่ไม่มีระบบ Microsoft Office 2007 สามารถเปิดแฟ้ม Word, Excel และ PowerPoint 2007 ของคุณได้

จริง

ถูกต้อง

เท็จ

ใช่ เพื่อนร่วมงานของคุณสามารถทำได้ โดยการใช้ Word, Excel หรือ PowerPoint รุ่นก่อนหน้าหลายรุ่น ผู้อื่นสามารถเปิดแฟ้มของคุณได้ด้วยการติดตั้งแพคความเข้ากันได้ของ Microsoft

คำติชม

บัตรอ้างอิงด่วน

ดูเพิ่มเติม

เหตุใดจึงทำการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบระบบ Office 2007

 • แทนที่จะมีแถบเครื่องมือ 30 แถบหรือกว่านั้นซ่อนอยู่ รวมถึงคำสั่งต่างๆ ที่ฝังอยู่บนเมนูต่างๆ ปัจจุบันคุณจะมีเพียงศูนย์ควบคุมเดียวที่จะนำสิ่งสำคัญรวมเข้าด้วยกันและทำให้แถบเครื่องมือและคำสั่งต่างๆ เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น

 • ผู้ที่ใช้ Microsoft Office จะชอบชุดคำสั่งหลักๆ ซึ่งคำสั่งเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีก และขณะนี้คำสั่งหลักดังกล่าวมีความโดดเด่นอย่างที่สุดแล้ว

 • บางคำสั่งจะมองไม่เห็นเสมอ แต่จะปรากฏเพื่อตอบสนองเฉพาะการกระทำที่คุณทำ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณแทรกรูปภาพลงใน Word เครื่องมือรูปภาพ จะปรากฏขึ้นและคำสั่งที่คุณต้องการทำงานกับรูปภาพนั้นจะแสดงบนแท็บ รูปแบบ เมื่อคุณทำงานกับรูปภาพเสร็จแล้ว และออกจากรูปภาพนั้น แท็บ เครื่องมือรูปภาพ และ รูปแบบ รวมถึงคำสั่งต่างๆ ของแท็บก็จะหายไปด้วย ถ้าคุณต้องการแท็บนั้นกลับมาอีกครั้ง คุณก็แค่คลิกที่รูปภาพเท่านั้น

วางคำสั่งบนแถบเครื่องมือของคุณเอง

ถ้าคำสั่งที่คุณมักจะใช้งานไม่ได้พร้อมใช้งานอย่างรวดเร็วเหมือนที่คุณต้องการ ให้เพิ่มคำสั่งเหล่านั้นลงในแถบเครื่องมือด่วน ซึ่งอยู่เหนือ Ribbon เมื่อคุณเริ่มต้นโปรแกรม Office ของคุณเป็นครั้งแรก

การกำหนดเองด่วน    

คุณสามารถทำการกำหนดแถบเครื่องมือด่วนเองได้หลายวิธี ดังนี้

 • คุณสามารถเพิ่มปุ่มลงในแถบเครื่องมือด่วนได้ด้วยการคลิกขวาปุ่มใดๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน

 • คุณสามารถคลิกคำสั่ง กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง ซึ่งจะปรากฏเมื่อคุณคลิกขวาที่ปุ่มใดๆ โดยในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้นมานั้น ให้เลือกคำสั่งต่างๆ ที่พร้อมใช้งานได้

 • เมื่อต้องการย้ายแถบเครื่องมือไปยังแถวของแถบเครื่องมือนั้นเองใต้ Ribbon ให้คลิกลูกศรที่ส่วนปลายสุดของแถบเครื่องมือ แล้วคลิก แสดงแถบเครื่องมือด่วนด้านล่าง Ribbon เมื่อต้องการย้ายแถบเครื่องมือไปไว้เหนือ Ribbon ให้ทำตามขั้นตอนเดียวกันแต่ให้คลิก แสดงแถบเครื่องมือด่วนเหนือ Ribbon

ลบปุ่มจากแถบเครื่องมือด่วน

 1. คลิกขวาปุ่มบนแถบเครื่องมือ

 2. คลิก เอาออกจากแถบเครื่องมือด่วน

ตัวเลือกเพิ่มเติมถ้าคุณต้องการ

เมื่อคุณเห็นลูกศรขนาดเล็ก รูปปุ่ม (เรียกว่า ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ) ที่มุมล่างขวาของกลุ่ม หมายความว่ามีตัวเลือกที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตัวเลือกขั้นสูงที่พร้อมใช้งานสำหรับคำสั่งในกลุ่มนั้น ให้คลิกลูกศร รูปปุ่ม เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานที่คุณสามารถทำงานกับตัวเลือกที่พร้อมใช้งานนั้นได้

ความละเอียดของหน้าจอที่ต่างกันอาจเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณเห็นได้

ถ้าความละเอียดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณต่ำ ตัวอย่างเช่น 800x600 กลุ่มจำนวนหนึ่งบน Ribbon อาจแสดงเฉพาะชื่อกลุ่มเท่านั้นแทนที่จะเป็นคำสั่งทั้งหมดในกลุ่ม ในกรณีดังกล่าว ให้คลิกลูกศรบนปุ่มของกลุ่มเพื่อดูคำสั่งต่างๆ ในกลุ่มนั้น

กลุ่มที่แสดงเพียงชื่อบนหน้าจอที่มีการตั้งค่าความละเอียดน้อยกว่านั้นมีแนวโน้มเป็นกลุ่มที่คำสั่งถูกใช้งานไม่บ่อยครั้งนัก

เกิดอะไรขึ้นกับเมนู 'แฟ้ม'

ในโปรแกรมระบบ Office 2007 ทั้งหลาย เมนู แฟ้ม ถูกแทนที่ด้วย ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกปุ่มนี้ ที่มุมบนซ้ายของหน้าต่าง เพื่อใช้คำสั่งพื้นฐานเดียวกันกับเมนูก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็น เปิด บันทึก และพิมพ์เอกสารของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังจะพบการตั้งค่าโปรแกรมที่ควบคุมสิ่งต่างๆ เหมือนอย่างการกำหนดลักษณะของคุณสำหรับการแก้ไขการสะกด

คลิก ตัวเลือกของ Excel หรือ ตัวเลือกของ Word และอื่นๆ ที่ด้านล่างของเมนู จากนั้นคลิกประเภทใดๆ ในรายการที่อยู่ด้านซ้าย ตัวอย่างเช่น ใน Excel ให้คลิก สูตร เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานลักษณะการอ้างอิงเซลล์แบบ R1C1 ใน Word ให้คลิก การพิสูจน์อักษร เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานคุณลักษณะเพื่อตรวจการสะกดขณะพิมพ์

ใน Office รุ่นก่อนหน้า คุณอาจตั้งค่าตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก ที่เปิดผ่านเมนู เครื่องมือ ขณะนี้ตัวเลือกเหล่านั้นหลายตัวเลือกอาจพบได้เมื่อคุณคลิก ปุ่ม Microsoft Office ซึ่งมองเห็นและอยู่ใกล้มือกว่าเมื่อคุณเริ่มต้นทำงานกับแฟ้มเดิมหรือแฟ้มใหม่

การใช้แป้นพิมพ์ลัดใหม่

แป้นพิมพ์ลัดใหม่มีชื่อใหม่ว่าเคล็ดลับแป้นพิมพ์ คุณกด ALT เพื่อทำให้ป้ายชื่อเคล็ดลับแป้นพิมพ์ปรากฏ คุณจะเห็นเคล็ดลับแป้นพิมพ์ของแท็บ Ribbon ทั้งหมด แถบเครื่องมือด่วน และปุ่ม Microsoft Office

กดแป้นพิมพ์ของแท็บที่คุณต้องการแสดง ซึ่งทำให้ป้ายชื่อเคล็ดลับแป้นพิมพ์ทั้งหมดของปุ่มของแท็บนั้นปรากฏขึ้น จากนั้นให้กดแป้นพิมพ์ของปุ่มที่คุณต้องการ

แป้นพิมพ์ลัดของรุ่นเดิมที่เริ่มด้วย CTRL ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น CTRL+C ยังใช้คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด และ CTRL+V ยังใช้วางจากคลิปบอร์ด

หมายเหตุ     ALT+ ทางลัดไปยังเมนูของเดิมส่วนใหญ่ยังคงใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องรู้ทางลัดฉบับเต็มที่มีอยู่ในความทรงจำ นั่นคือ คุณจะไม่มีตัวเตือนหน้าจอว่าจะกดตัวอักษรใดบ้างอีกแล้ว

คิดย้อนกลับไปยัง Office รุ่นก่อนหน้า เมื่อคุณกด ALT+E เพื่อเปิดเมนู แก้ไข แล้วคุณกดตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ของคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งบนเมนู คุณยังสามารถกด ALT และกดแป้นในเมนูเดิมตัวใดตัวหนึ่งได้ เช่น E (แก้ไข), V (มุมมอง), I (แทรก) และอื่นๆ แต่เมนูจะไม่เปิดขึ้น จะมีกล่องผุดขึ้นมาบอกคุณว่าคุณกำลังใช้แป้นพิมพ์ลัดของ Office 2007 แทน ถ้าคุณรู้ลำดับคีย์ทั้งหมด ก็แค่ดำเนินการต่อไปและเริ่มต้นคำสั่ง แต่ถ้าคุณไม่รู้ลำดับ ให้กด ESC และใช้ป้ายชื่อเคล็ดลับแป้นพิมพ์แทน

เกี่ยวกับรูปแบบแฟ้มใหม่

ใน Word, Excel, และ PowerPoint 2007 มีรูปแบบแฟ้มใหม่ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้กับแฟ้มของคุณ ลดโอกาสในการเกิดความเสียหายของแฟ้ม ลดขนาดแฟ้ม และคุณลักษณะใหม่ๆ

 • คุณสามารถเปิดแฟ้มที่สร้างใน Office 95 ถึง 2003 ได้

 • เมื่อคุณบันทึกแฟ้มที่สร้างขึ้นในรุ่นก่อนหน้า ค่าเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะเป็นการบันทึกแฟ้มนั้นเป็นรุ่นก่อนหน้า นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะบันทึกแฟ้มเป็นรุ่น 2007 ได้ด้วย

 • เมื่อคุณบันทึกแฟ้มให้เป็นรุ่นก่อนหน้า ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้จะแจ้งให้คุณทราบถึงคุณลักษณะใดๆ ของ 2007 ว่าอาจใช้งานไม่ได้ หรือได้พยายามทำให้ใกล้เคียงกับรุ่นเก่าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้ว

 • ผู้ร่วมงานที่มี Excel รุ่น 2000 ถึง 2003 (และมีโปรแกรมแก้ไข รวมถึง Service Pack ล่าสุด) สามารถทำงานในแฟ้ม 2007 ได้ เมื่อผู้ร่วมงานคลิกเอกสารของคุณ พวกเขาจะถูกถามว่าต้องการดาวน์โหลดตัวแปลงที่จะช่วยให้เปิดเอกสารของคุณได้หรือไม่

นอกจากนี้ Access ยังมีรูปแบบแฟ้มใหม่ นั่นคือ .accdb. ฐานข้อมูลใหม่ที่คุณสร้างใน Access 2007 จะใช้รูปแบบดังกล่าวโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปิดและทำงานกับรูปแบบ .mdb รูปแบบเดิม ถ้าแฟ้มเหล่านั้นถูกบันทึกใน Access 2000 หรือ Access 2002-2003 อย่างไรก็ตามเมื่อต้องการใช้คุณลักษณะ Access 2007 ใหม่ในแฟ้ม .mdb คุณต้องใช้ บันทึกเป็น ก่อนเพื่อแปลงฐานข้อมูลให้เป็นรูปแบบใหม่ คุณไม่สามารถเปิดรูปแบบใหม่ด้วยรุ่นใดๆ ของ Access ยกเว้นรุ่น Access 2007

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!