ลงชื่อเข้าใช้

การทำงานทั่วไปหรืองานที่ทำซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนด่วนเป็นคุณลักษณะใหม่ใน Microsoft Outlook 2010 ที่จะนำการกระทำหลายๆ อย่างไปใช้กับข้อความอีเมลพร้อมกันในครั้งเดียว ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการกล่องจดหมายของคุณได้รวดเร็วและง่ายดาย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมักจะย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งอยู่บ่อยครั้ง คุณสามารถใช้ขั้นตอนด่วนเพื่อย้ายข้อความไปได้ในคลิกเดียว หรือถ้าคุณต้องการส่งต่อข้อความไปยังผู้จัดการหรือเพื่อนของคุณ ขั้นตอนด่วนแบบคลิกเดียวก็สามารถช่วยให้งานนั้นง่ายขึ้นได้

แกลเลอรีขั้นตอนด่วน

Outlook 2010 จะมีขั้นตอนด่วนที่ให้มาพร้อมกับโปรแกรม แต่คุณก็สามารถปรับเปลี่ยนขั้นตอนด่วนเหล่านี้เองได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างขั้นตอนด่วนของคุณเองเพื่อเก็บไว้เป็นแกลเลอรีขั้นตอนด่วนของกระทำสำหรับจดหมายที่คุณใช้บ่อยได้เช่นกัน

ขั้นตอนด่วนเริ่มต้น

คุณสามารถกำหนดขั้นตอนด่วนเริ่มต้นใดๆ เองได้ เมื่อคุณใช้ขั้นตอนด่วนบางรายการเป็นครั้งแรก คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ทำการกำหนดค่า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการขั้นตอนด่วนสำหรับย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง คุณต้องระบุโฟลเดอร์นั้นก่อนที่คุณจะสามารถใช้ขั้นตอนด่วนได้

ขั้นตอนด่วนเริ่มต้นใน Outlook 2010 ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

ขั้นตอนด่วน

การกระทำ

ย้ายไปยัง:

ย้ายข้อความที่เลือกไปยังโฟลเดอร์จดหมายที่คุณระบุและทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้ว

ถึงผู้จัดการ

ส่งต่อข้อความไปยังผู้จัดการของคุณ ถ้าองค์กรของคุณใช้ Microsoft Exchange Server ชื่อผู้จัดการของคุณซึ่งตรวจพบในสมุดรายชื่อส่วนกลาง จะถูกแทรกไว้ในกล่อง "ถึง" หรือคุณจะระบุผู้รับเองก็ได้

อีเมลของทีม

ส่งต่อข้อความไปยังผู้อื่นในทีมของคุณ ถ้าองค์กรของคุณใช้ Microsoft Exchange Server รายชื่อสมาชิกในทีมของคุณซึ่งตรวจพบในสมุดรายชื่อส่วนกลาง จะถูกแทรกไว้ในกล่อง "ถึง"

เสร็จสิ้น

ย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์จดหมายที่ระบุ รวมถึงทำเครื่องหมายข้อความว่าเสร็จสมบูรณ์และอ่านแล้ว

ตอบกลับและลบ

เปิดการตอบกลับข้อความที่เลือก และลบข้อความต้นฉบับ

สร้างใหม่

คุณสามารถสร้างขั้นตอนด่วนของคุณเองเพื่อดำเนินการตามลำดับคำสั่ง ตั้งชื่อ และใช้ไอคอนเพื่อช่วยในการระบุ

เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนด่วนที่มีอยู่ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ในจดหมาย บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ขั้นตอนด่วน ให้คลิกลูกศร เพิ่มเติม ที่ด้านข้างของกล่อง ขั้นตอนด่วน แล้วคลิก จัดการขั้นตอนด่วน

 2. ในกล่อง ขั้นตอนด่วน ให้คลิกขั้นตอนด่วนที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

 3. ภายใต้ การกระทำ ให้เปลี่ยนหรือเพิ่มการกระทำที่คุณต้องการให้ขั้นตอนด่วนทำ

 4. ในกล่อง แป้นพิมพ์ลัด ให้คลิกแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องการกำหนดให้กับขั้นตอนด่วนนั้นตามต้องการ

 5. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนไอคอนของขั้นตอนด่วน ให้คลิกไอคอนที่อยู่ถัดจากกล่อง ชื่อ คลิกไอคอนที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

สร้างขั้นตอนด่วน

 1. ในจดหมาย บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ขั้นตอนด่วน ในแกลเลอรี ขั้นตอนด่วน ให้คลิกขั้นตอนด่วน สร้างใหม่

 2. คลิกชนิดการกระทำจากรายการ หรือคลิก กำหนดเอง

 3. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อของขั้นตอนด่วนใหม่

 4. คลิกปุ่มไอคอนที่อยู่ถัดจากกล่อง ชื่อ คลิกที่ไอคอน แล้วคลิก ตกลง

 5. ภายใต้ การกระทำ เลือกการกระทำที่คุณต้องการให้ขั้นตอนด่วนดำเนินการ คลิก เพิ่มการกระทำ สำหรับการกระทำเพิ่มเติมใดๆ

 6. เมื่อต้องการสร้างแป้นพิมพ์ลัด ในกล่อง แป้นพิมพ์ลัด ให้คลิกแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องการกำหนด

หมายเหตุ: ขั้นตอนด่วนใหม่จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนสุดของแกลเลอรีบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ขั้นตอนด่วน ขั้นตอนด่วนที่เปลี่ยนแปลงจะยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมในแกลเลอรี แต่คุณก็สามารถจัดเรียงใหม่ได้โดยใช้ จัดการขั้นตอนด่วน

ด้านบนของหน้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!