การทำงานกับหน้าต่างวิธีใช้

ครั้งแรกที่คุณใช้คุณลักษณะวิธีใช้ในโปรแกรม Microsoft Office หน้าต่างวิธีใช้จะปรากฏขึ้นในตำแหน่งที่ตั้งและขนาดเริ่มต้นบนหน้าจอของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการแสดงหน้าต่างวิธีใช้ หลังจากนั้น เมื่อคุณเปิดหน้าต่างวิธีใช้ ก็จะเป็นไปตามการตั้งค่าที่คุณกำหนด

แต่ละโปรแกรมใน Microsoft Office มีหน้าต่างวิธีใช้ที่แยกจากกัน ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณเปิดหน้าต่างวิธีใช้จากโปรแกรมหนึ่ง เช่น Microsoft Office Word แล้วไปยังอีกโปรแกรมหนึ่ง เช่น Microsoft Office Outlook จากนั้นเปิดวิธีใช้ คุณจะเห็นหน้าต่างวิธีใช้สองบานแยกจากกัน แต่ Microsoft Office ยังคงรักษาการตั้งค่าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับหน้าต่างวิธีใช้แต่ละบาน ตัวอย่างเช่น หน้าต่างวิธีใช้สำหรับ Word จะรักษาตำแหน่งที่ต่างกัน ขนาด และสถานะ อยู่ด้านบนเสมอ มากกว่าหน้าต่างวิธีใช้สำหรับ Outlook

หมายเหตุ: สถานะปุ่ม สถานะการเชื่อมต่อ เป็นส่วนกลางสำหรับการตั้งค่าเดียวเท่านั้น ซึ่งไม่ว่าคุณกำลังทำงานในหน้าต่างวิธีใช้ใดอยู่ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้จะมีผลกระทบต่อหน้าต่างวิธีใช้นั้นและหน้าต่างวิธีใช้อื่นทั้งหมด

คุณต้องการทำสิ่งใด

ปรับขนาดหรือจัดตำแหน่งหน้าต่างวิธีใช้

กำหนดให้หน้าต่างวิธีใช้อยู่ด้านบนเสมอ

ปรับขนาดหรือจัดตำแหน่งหน้าต่างวิธีใช้

 1. ในหน้าต่างหลักของโปรแกรม Microsoft Office ของคุณ ให้เปิดวิธีใช้

  แป้นพิมพ์ลัด  เมื่อต้องการเปิดวิธีใช้ ให้กด F1

  เปิดวิธีใช้ (โดยใช้เมาส์)

  ให้ทำดังต่อไปนี้ในโปรแกรมหรือเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งของ ระบบ Microsoft Office 2007 ต่อไปนี้

  Access, Excel, PowerPoint หรือ Word

  • คลิกที่ปุ่ม วิธีใช้ Microsoft Office Access, ปุ่ม วิธีใช้ Microsoft Office Excel, ปุ่ม วิธีใช้ Microsoft Office PowerPoint หรือปุ่ม วิธีใช้ Microsoft Office Word รูปปุ่ม .

   InfoPath, Outlook, OneNote, Project, Publisher, SharePoint Designer, Visio หรือ Clip Organizer

  • บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Office InfoPath, วิธีใช้ Microsoft Office OneNote, วิธีใช้ Microsoft Office Outlook, วิธีใช้ Microsoft Office Project, วิธีใช้ Microsoft Office Publisher, วิธีใช้ Microsoft Office SharePoint Designer, วิธีใช้ Microsoft Office Visio หรือ วิธีใช้ Microsoft Office Clip Organizer

 2. เมื่อต้องการปรับขนาดหน้าต่างวิธีใช้ ให้เลื่อนตัวชี้ไปที่เหนือมุมหน้าต่างวิธีใช้จนกระทั่งคุณเห็นลูกศรสองทาง จากนั้นให้ลากมุมนั้นจนกว่าหน้าต่างจะมีขนาดตามที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการย้ายหน้าต่างวิธีใช้ ให้เลื่อนตัวชี้ไปที่แถบชื่อเรื่อง แล้วลากหน้าต่างไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

กำหนดให้หน้าต่างวิธีใช้อยู่ด้านบนเสมอ

การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับหน้าต่างวิธีใช้คือให้อยู่ด้านบนของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Office อื่น ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อให้หน้าต่างไม่อยู่ด้านบน หรือถ้าคุณไม่ต้องการให้หน้าต่างอยู่ด้านบน คุณสามารถปรับการตั้งค่าได้ตามต้องการ ปุ่ม อยู่ด้านบนเสมอ บนแถบเครื่องมือหน้าต่างวิธีใช้คือแป้นสลับที่คุณคลิกเพื่อให้วิธีใช้อยู่ด้านบน และคลิกอีกครั้งเพื่อย้ายหน้าต่างโปรแกรมให้อยู่ด้านบนของหน้าต่างวิธีใช้ ถ้าขณะนี้หน้าต่างถูกตั้งค่าให้อยู่ด้านบนของหน้าต่างอื่นในโปรแกรม Microsoft Office ของคุณ ปุ่ม อยู่ด้านบนเสมอ ดูเหมือนหมุดเสียบที่มองจากด้านบน รูปปุ่ม ถ้าหน้าต่างถูกตั้งค่าให้อยู่ด้านบนของหน้าต่างอื่น ข้อความคำแนะนำบนหน้าจอจะเปลี่ยนเป็น ไม่อยู่ด้านบน และปุ่มจะดูเหมือนหมุดเสียบที่มองจากด้านข้าง Button image

 1. ในหน้าต่างหลักของโปรแกรม Microsoft Office ของคุณ ให้เปิดวิธีใช้

  แป้นพิมพ์ลัด  เมื่อต้องการเปิดวิธีใช้ ให้กด F1

  เปิดวิธีใช้ (โดยใช้เมาส์)

  ให้ทำดังต่อไปนี้ในโปรแกรมหรือเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งของ ระบบ Microsoft Office 2007 ต่อไปนี้

  Access, Excel, PowerPoint หรือ Word

  • คลิกที่ปุ่ม วิธีใช้ Microsoft Office Access, ปุ่ม วิธีใช้ Microsoft Office Excel, ปุ่ม วิธีใช้ Microsoft Office PowerPoint หรือปุ่ม วิธีใช้ Microsoft Office Word รูปปุ่ม .

   InfoPath, Outlook, OneNote, Project, Publisher, SharePoint Designer, Visio หรือ Clip Organizer

  • บนเมนู วิธีใช้ คลิก วิธีใช้ Microsoft Office InfoPath, วิธีใช้ Microsoft Office OneNote, วิธีใช้ Microsoft Office Outlook, วิธีใช้ Microsoft Office Project, วิธีใช้ Microsoft Office Publisher, วิธีใช้ Microsoft Office SharePoint Designer หรือ วิธีใช้ Microsoft Office Visio

 2. บนแถบเครื่องมือหน้าต่างวิธีใช้ ให้คลิกปุ่ม อยู่ด้านบนเสมอ

หมายเหตุ: การตั้งค่า อยู่ด้านบนเสมอ นั้นทำให้หน้าต่างวิธีใช้อยู่ด้านบนของโปรแกรม Microsoft Office เท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อโปรแกรมประยุกต์อื่นที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Microsoft Office ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิด Microsoft Notepad และย้ายหน้าต่างให้อยู่เหนือหน้าต่างวิธีใช้ หน้าต่างวิธีใช้จะไม่อยู่ด้านบน

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×