การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบ'บีบอัดรูปภาพ'ในผู้เผยแพร่

สิ่งสำคัญ   บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการควบคุมวิธีการบีบอัดรูปภาพของคุณ คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ'บีบอัดรูปภาพ'ในผู้เผยแพร่

กล่องโต้ตอบบีบอัดรูปภาพ

หมายเหตุ  

  • ไฟล์ GIF ไม่สามารถบีบอัดได้อีก

  • วัตถุที่แทรกโดยใช้คำสั่ง วัตถุ บนเมนู แทรก ไม่สามารถบีบอัดได้ เนื่องจากวัตถุนั้นถูกแทรกเป็นวัตถุและไม่ได้เป็นรูปภาพ

ค่าการบีบอัด

ขนาดโดยรวมของรูปปัจจุบัน     แสดงขนาดรวมในปัจจุบันของรูปภาพทั้งหมดในสิ่งพิมพ์

ขนาดโดยรวมของรูปที่ประมาณหลังการบีบอัด     แสดงขนาดรวมโดยประมาณของรูปภาพทั้งหมดในสิ่งพิมพ์หลังจากบีบอัด (ค่านี้จะเปลี่ยนตามตัวเลือกอื่นที่คุณเลือก)

ตัวเลือกการบีบอัด

ลบพื้นที่ครอบตัดรูป     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อลบข้อมูลที่พิกเซลที่โดยปกติจะเก็บไว้สำหรับพื้นที่ครอบตัดรูปภาพ (ข้อมูลเกี่ยวข้องกับพื้นที่ครอบตัดไม่ปรากฏให้เห็น หรือใช้)

เอา OLE ข้อมูล     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อลบบิตแมปไม่ถูกบีบอัด 24 บิตที่เป็นส่วนหนึ่งของกระแสข้อมูล OLE ของรูปภาพ รูปภาพสามารถดูได้ขนาดเล็กที่เป็นส่วนหนึ่งของกระแสข้อมูล OLE จะถูกลบออก แต่รูปภาพนั้นปรากฏเหมือนกัน (หลังจากที่คุณลบข้อมูล OLE ออกจากรูปภาพ คุณจะไม่สามารถเปิดรูปภาพนั้น ด้วยโปรแกรมประยุกต์แรกนั้น ถูกใช้ในการสร้างรูปภาพ)

ทำตัวอย่างรูปภาพซ้ำ     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดรูปภาพให้เล็กลงโดยการลบข้อมูลที่เหลืออยู่จากขนาดดั้งเดิมของรูปภาพ (ถ้ารูปภาพถูกปรับขนาดพิกเซลใหม่ แล้วถูกยืดให้ใหญ่ขึ้นกว่าอัตราขนาดที่ภาพถูกปรับขนาดพิกเซลไว้ จะทำให้คุณภาพของรูปภาพลดลง)

แปลงเป็น JPEG ตามความเหมาะสม     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการแปลงรูปภาพเป็นไฟล์ JPEG

หมายเหตุ  

  • ขึ้นอยู่กับลักษณะของรูปภาพ — ตัวอย่างเช่น ว่าเป็นรูปถ่าย เสียงรบกวนมาก หรือ spiking เป็นในรูปภาพของฮิสโตแกรม และอื่น ๆ — ระดับการบีบอัดที่แตกต่างกันไป ระดับการบีบอัดรูปภาพ PNG ไม่สามารถแก้ไข

  • รูปภาพ 100 กิโลไบต์ หรือน้อยกว่าไม่ถูกบีบอัด

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

การพิมพ์เชิงพาณิชย์     คลิกตัวเลือกนี้เพื่อบีบอัดรูปภาพเป็น 300 พิกเซลต่อนิ้ว (ppi) ไม่มีการดำเนินการบีบอัด JPEG

การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อป     คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการบีบอัดรูปภาพเป็น 220 ppi และระดับคุณภาพ 95 JPEG

เว็บ     คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการบีบอัดรูปภาพเป็น 96 ppi และระดับคุณภาพ 75 JPEG

นำการตั้งค่าการบีบอัดไปใช้เดี๋ยวนี้

นำไปใช้กับรูปภาพทั้งหมดในสิ่งพิมพ์     คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการนำการตั้งค่าการบีบอัดไปใช้กับรูปภาพทั้งหมดในสิ่งพิมพ์ของคุณ

นำไปใช้กับรูปภาพที่เลือกเท่านั้น     คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการนำการตั้งค่าการบีบอัดไปใช้กับรูปภาพที่เลือกเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ  ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: Publisher 2010, Publisher 2013, Publisher 2016, Publisher 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา