การติดประกาศบางสิ่งบางอย่างถึงทุกคน

สิ่งสำคัญ    บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเริ่มการสนทนากับคนที่อยู่ในองค์กรของคุณ ด้วยการโพสต์บนตัวดึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ตัวดึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะจะคล้ายกับบล็อกสาธารณะหรือ " Microblog " ใครก็ตามที่เห็นโพสต์ของคุณก็สามารถตอบกลับได้ ผู้ที่กำลังติดตามคุณจะเห็นโพสต์ของคุณในมุมมอง ติดตาม เช่นเดียวกับในมุมมอง ทุกคน ของพวกเขา บุคคลที่ไม่ได้ติดตามคุณในขณะนี้จะเห็นโพสต์ของคุณเฉพาะในมุมมอง ทุกคน ของตัวดึงข้อมูลข่าวสาร

ถ้าคุณต้องการแชร์โพสต์กับกลุ่มบุคคลไม่กี่คน คุณสามารถโพสต์ไปยังตัวดึงข้อมูลข่าวสารบนไซต์ทีม แทนที่จะเป็น ตัวดึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ

หมายเหตุ    องค์กรของคุณอาจปรับแต่งหรือจำกัดฟีเจอร์บางอย่างที่อธิบายไว้ในบทความนี้

  1. คลิก ตัวดึงข้อมูลข่าวสาร ที่ด้านบนสุดของหน้า

  2. คลิกในกล่องข้อความ แชร์กับทุกคน แล้วเริ่มพิมพ์

  3. เพิ่มฟีเจอร์อื่นๆ ลงในโพสต์ของคุณ เช่น แท็ก ลิงก์ วิดีโอ เอกสาร กล่าวถึง และรูปภาพ

  4. คลิก ติดประกาศ

ตอบกลับโพสต์ในตัวดึงข้อมูลข่าวสาร

เมื่อต้องการตอบกลับไปยังโพสต์ในตัวดึงข้อมูลข่าวสารให้คลิกลิงก์ ตอบกลับ ที่อยู่ใต้โพสต์นั้น แล้วเริ่มพิมพ์ในกล่องข้อความ คุณสามารถเพิ่มฟีเจอร์ในการตอบกลับโพสต์เหมือนกับที่คุณทำในโพสต์การสนทนาใหม่ เช่น แท็ก ลิงก์ วิดีโอ เอกสาร กล่าวถึง และรูปภาพ

ให้สังเกตรายละเอียดต่อไปนี้เกี่ยวกับการตอบกลับโพสต์

  • คุณสามารถตอบกลับเฉพาะโพสต์ที่เริ่มต้นการสนทนาเท่านั้น โดยไม่สามารถตอบกลับไปยังข้อความตอบกลับอื่นๆ ได้

  • คุณสามารถตอบกลับไปยังโพสต์ที่คุณเห็นในมุมมอง กำลังติดตาม หรือมุมมอง ทุกคน ของตัวดึงข้อมูลข่าวสารของคุณ ในมุมมอง ติดตาม คุณจะเห็นเฉพาะการสนทนาที่เริ่มโดยบุคคลที่คุณกำลังติดตาม ในมุมมอง ทุกคน คุณจะเห็นการสนทนาที่ใครก็ตามในองค์กรของคุณอาจเริ่มไว้ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่คุณกำลังติดตามอยู่ด้วย

  • การสนทนาบางเรื่องจะ "ถูกล็อก" และไม่อนุญาตให้มีข้อความตอบกลับเพิ่มเติมได้

หมายเหตุ   ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: SharePoint Server 2013 Preview, Office 365 End User, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Online, SharePoint Online Websiteข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา