การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสำหรับวิธีใช้ Microsoft Office 2007

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตขณะที่คุณกำลังใช้โปรแกรมของระบบ Microsoft Office 2007 คุณจะพบบทความวิธีใช้ล่าสุด ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะพบบทความวิธีใช้ที่รวมอยู่ในซีดี ระบบ Microsoft Office 2007 ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะที่คุณกำลังใช้โปรแกรม Office คุณจะดูบทความวิธีใช้ล่าสุดได้โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งแฟ้มวิธีใช้ที่ปรับปรุงแล้ว

แฟ้มวิธีใช้ที่ปรับปรุงแล้วจะมีบทความใหม่ที่ได้รับการตรวจทานแล้วสำหรับโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 ทั้งหมด บทความวิธีใช้เหล่านี้ได้รับการเขียนและตรวจทานจากคำติชมที่เราได้รับจากคุณทาง Microsoft Office Online และ Microsoft Developer Network (MSDN)

การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณใช้ Microsoft Windows Vista ให้เรียกใช้ Windows Update โดยคลิกที่เมนู เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update ในหน้าต่าง Windows Update ให้คลิก ดูการปรับปรุงที่มี และภายใต้ Office 2007 ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละกลุ่มของแฟ้มวิธีใช้ที่คุณต้องการติดตั้ง

  • คลิกที่การเชื่อมโยงในส่วน "โปรแกรมปรับปรุงวิธีใช้ตามโปรแกรม"

  • ค้นหาในโฮมเพจดาวน์โหลดของ Microsoft Office Online

โปรแกรมปรับปรุงวิธีใช้ตามโปรแกรม

หมายเหตุ   ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Windows Vista และ Windows Update จะไม่มีตัวเลือกสำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงหลายโปรแกรมพร้อมกัน

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Access 2007, Excel 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Project 2007, Publisher 2007, SharePoint Designer 2007, Visio 2007, Word 2007, Project 2007 Standard, Visio 2007 Standardข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา