การติดตั้งและเรียกใช้ PowerPoint Viewer

PowerPoint Viewer คืออะไร

ให้ใช้ Microsoft Office PowerPoint Viewer เมื่อต้องการเรียกใช้งานนำเสนอในคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ติดตั้ง Microsoft Office PowerPoint หรือเมื่อต้องการกระจายงานนำเสนอแบบที่สามารถเรียกใช้ได้ด้วยตัวเองไปยังผู้ชมซึ่งอาจไม่มี PowerPoint ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของผู้ชมเหล่านั้น

ฉันสามารถนำ PowerPoint Viewer มาใช้ได้จากที่ไหน

ตามค่าเริ่มต้น PowerPoint Viewer จะถูกติดตั้งเมื่อคุณทำการติดตั้ง PowerPoint ดังนั้นคุณจะสามารถใช้ตัวแสดงกับคุณลักษณะแพคเกจงานนำเสนอสำหรับซีดีใน PowerPoint เมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอโดยใช้คุณลักษณะแพคเกจงานนำเสนอสำหรับซีดี Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 จะถูกเพิ่มลงไปในดิสก์หรือตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายเดียวกันกับที่มีการบันทึกงานนำเสนอตามค่าตั้งต้น นอกจากนี้ ถ้าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถดาวน์โหลด PowerPoint Viewer จากเว็บไซต์ Microsoft Office Onlineได้ด้วย

เมื่อต้องการนำ Office PowerPoint Viewer 2007 มาใช้ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ถ้าไม่มี Microsoft Office PowerPoint 2007 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ ให้ทำดังนี้

  ดาวน์โหลด Office PowerPoint Viewer 2007 โดยตรงจาก Microsoft Office Online

 • ถ้ามี Office PowerPoint 2007 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ ให้ทำดังนี้

  PowerPoint Viewer จะถูกติดตั้งทุกครั้งที่คุณใช้คุณลักษณะแพคเกจงานนำเสนอสำหรับซีดีใน PowerPoint

  เมื่อต้องการสร้างแพคเกจงานนำเสนอสำหรับซีดี ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ใน PowerPoint ให้เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการจัดแพคเกจ

  2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ให้ชี้ไปที่ลูกศรติดกับ ประกาศ แล้วคลิก แพคเกจสำหรับซีดี

  3. ในกล่องโต้ตอบ แพคเกจสำหรับซีดี ให้คลิก ตัวเลือก แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือก ให้ดู แพคเกจงานนำเสนอสำหรับซีดี

  4. คลิก คัดลอกไปยังโฟลเดอร์ หรือ คัดลอกลงซีดี

   PowerPoint จะสร้างแพคเกจงานนำเสนอของคุณไปยังปลายทางที่กำหนดเพื่อให้คุณสามารถกระจายงานนำเสนอได้

   หมายเหตุ: 

   • คุณสามารถใช้ Office PowerPoint Viewer 2007 เมื่อต้องการดูแฟ้มที่ถูกจัดรูปแบบสำหรับ Microsoft PowerPoint 2000 หรือ 2002 หรือ Microsoft Office PowerPoint 2003 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

   • Office PowerPoint Viewer 2007 ไม่สนับสนุนแฟ้มที่ถูกจัดรูปแบบสำหรับ Microsoft PowerPoint 97 หรือรุ่นก่อนหน้า เมื่อต้องการใช้ Office PowerPoint Viewer 2007 ดูงานนำเสนอที่ถูกจัดรูปแบบสำหรับ PowerPoint 97 หรือรุ่นก่อนหน้า ให้เปิดงานนำเสนอใน PowerPoint 2000 หรือ 2002 หรือ Office PowerPoint 2003 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า จากนั้นให้บันทึกงานนำเสนอนนั้นในรูปแบบสำหรับ PowerPoint 2000 หรือ 2002 หรือ Office PowerPoint 2003 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

   • นอกจากนี้ เมื่อต้องการดูงานนำเสนอที่ถูกจัดรูปแบบสำหรับ PowerPoint 97 คุณสามารถใช้ PowerPoint Viewer 2000 ได้

   • คุณสามารถเรียกใช้ Office PowerPoint Viewer 2007 ใน Microsoft Windows XP Service Pack 2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×