การติดตั้งและเรียกใช้ PowerPoint Viewer

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณต้องการทำสิ่งใด

ได้รับการดาวน์โหลดได้ฟรีของ PowerPoint Viewer 2007

ได้รับการดาวน์โหลดได้ฟรีของ PowerPoint Viewer 2007

การเรียกใช้งานนำเสนอบนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Microsoft Office PowerPoint จะไม่ หรือ การแจกจ่ายงานนำเสนอที่มีอยู่ด้วยตนเองให้กับผู้ชมที่อาจไม่มี PowerPoint ติดตั้ง ใช้ Microsoft Office PowerPoint Viewer นอกจากนี้ยัง การเรียกใช้ไฟล์.pps คุณต้องมี PowerPoint Viewer 2007 ติดตั้ง PowerPoint Viewer คือ การดาวน์โหลดได้ฟรี

 • ถ้า PowerPoint 2007 จะไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดฟรี PowerPoint Viewer 2007 โดยตรงจาก Microsoft Office Online คำแนะนำในการดาวน์โหลดที่ปรากฏที่ด้านล่างของหน้าการดาวน์โหลด

  สิ่งสำคัญ: คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับลิงก์นี้เพื่อทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • ถ้า PowerPoint 2007 ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่อง PowerPoint Viewer จะติดตั้งทุกครั้งที่คุณใช้ฟีเจอร์แพคเกจงานนำเสนอสำหรับซีดีใน PowerPoint

  เมื่อต้องการสร้างแพคเกจงานนำเสนอสำหรับซีดี ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ใน PowerPoint ให้เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการจัดแพคเกจ

  2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ให้ชี้ไปที่ลูกศรติดกับ ประกาศ แล้วคลิก แพคเกจสำหรับซีดี

  3. ในกล่องโต้ตอบ แพคเกจสำหรับซีดี ให้คลิก ตัวเลือก แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือก ให้ดู แพคเกจงานนำเสนอสำหรับซีดี

  4. คลิก คัดลอกไปยังโฟลเดอร์ หรือ คัดลอกลงซีดี

   PowerPoint แพคเกจงานนำเสนอของคุณไปยังโฟลเดอร์หรือซีดีเพื่อให้คุณสามารถแจกจ่าย

   หมายเหตุ: 

   • คุณสามารถใช้ PowerPoint Viewer 2007 เพื่อดูไฟล์ที่ถูกจัดรูปแบบสำหรับ PowerPoint 2000, 2002 หรือ 2003 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

   • PowerPoint Viewer 2007 ไม่สนับสนุนไฟล์ที่ถูกจัดรูปแบบ PowerPoint 97 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า การใช้ PowerPoint Viewer 2007 เพื่อดูการนำเสนอที่ถูกจัดรูปแบบ PowerPoint 97 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า เปิดงานนำเสนอใน PowerPoint 2000, 2002 หรือ 2003 หรือเวอร์ชันที่ใหม่ กว่า และบันทึกในรูปแบบสำหรับ PowerPoint 2000, 2002 หรือ 2003 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

   • คุณสามารถเรียกใช้ PowerPoint Viewer 2007 บน Microsoft Windows XP Service Pack 2 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×