การติดตั้งหรือเอาโปรแกรม Office แต่ละโปรแกรมและคอมโพเนนต์ออก

เมื่อคุณติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office คุณอาจต้องการกำหนดให้ติดตั้งเฉพาะโปรแกรม Office บางโปรแกรมหรือบางคอมโพเนนต์เท่านั้น

คุณต้องการทำอะไร

ติดตั้งหรือเอาโปรแกรม Office แต่ละโปรแกรมออก

ถอนการติดตั้ง Office

ติดตั้งหรือเอาคอมโพเนนต์ของโปรแกรม Office แต่ละคอมโพเนนต์ออก

ติดตั้งหรือเอาโปรแกรม Office แต่ละโปรแกรมออก

ถ้าคุณต้องการติดตั้งบางโปรแกรมจากชุดโปรแกรม Office ตัวอย่างเช่น คุณมี Office Home and Business และต้องการที่จะติดตั้ง Word, Excel, PowerPoint และ Outlook แต่ไม่ต้องการ OneNote คุณสามารถเลือกการติดตั้งแบบกำหนดเองในระหว่างการติดตั้งได้

 1. เริ่มต้นการติดตั้งชุดโปรแกรม Office ของคุณ

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกการติดตั้งที่คุณต้องการ ให้คลิก กำหนดเอง

 3. บนแท็บ ตัวเลือกการติดตั้ง ให้คลิกขวาที่โปรแกรมที่คุณไม่ต้องการติดตั้ง แล้วคลิก ไม่พร้อมใช้งาน  ไม่พร้อมใช้งาน   

 4. คลิก ติดตั้งเดี๋ยวนี้ เพื่อทำการติดตั้งแบบกำหนดเอง

สิ่งสำคัญ: คุณไม่สามารถเอาโปรแกรม Office ออกได้ในลักษณะเป็นรายโปรแกรมหลังจากที่ชุดโปรแกรมถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้ว คุณต้องถอนการติดตั้ง Office ออกทั้งหมด แล้วทำการติดตั้งใหม่โดยใช้การติดตั้งแบบกำหนดเองตามขั้นตอนที่ระบุด้านบน

ถอนการติดตั้ง Office

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • Windows 7 และ Windows Vista     คลิก โปรแกรม แล้วคลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ คลิกชื่อของชุดโปรแกรม Office ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง

   หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิกที่ โปรแกรมและคุณลักษณะ คลิกชื่อของชุดโปรแกรม Office ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง

  • Microsoft Windows XP    คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก แล้วคลิก เปลี่ยนหรือเอาโปรแกรมออก คลิกชื่อของชุดโปรแกรม Office ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง

   หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิกที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก คลิกชื่อของชุดโปรแกรม Office ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง

 3. ทำตามข้อความที่แจ้งเพื่อดำเนินการเอาชุดโปรแกรมออกทั้งหมด

  เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ การซ่อมแซมหรือเอา Office ออก

ด้านบนของหน้า

ติดตั้งหรือเอาคอมโพเนนต์ของโปรแกรม Office แต่ละคอมโพเนนต์ออก

เมื่อคุณลองใช้ฟีเจอร์ที่ยังไม่ได้ติดตั้งเป็นครั้งแรก Office มักจะติดตั้งฟีเจอร์ดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ

ถ้าฟีเจอร์ที่คุณต้องการไม่ได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ ให้ทำดังนี้

 1. ออกจากโปรแกรมทั้งหมด

 2. ใน Microsoft Windows ให้คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • Windows 7 และ Windows Vista     คลิก โปรแกรม แล้วคลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ คลิกชื่อของชุดโปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก เปลี่ยน

   หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิกที่ โปรแกรมและคุณลักษณะ คลิกชื่อของชุดโปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก เปลี่ยน

  • Microsoft Windows XP    คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก แล้วคลิก เปลี่ยนหรือเอาโปรแกรมออก คลิกชื่อของชุดโปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก เปลี่ยน

   หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิกที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก คลิกชื่อของชุดโปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก เปลี่ยน

 4. ในกล่องโต้ตอบ โปรแกรมติดตั้ง Office ให้คลิก เพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออก แล้วคลิก ถัดไป

 5. คลิกตัวเลือกการติดตั้งแบบกำหนดเองที่คุณต้องการ

  • คลิกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อขยายโฟลเดอร์และดูฟีเจอร์เพิ่มเติม

  • สัญลักษณ์ที่อยู่ถัดจากแต่ละฟีเจอร์จะบ่งบอกวิธีการติดตั้งฟีเจอร์นั้นตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการติดตั้งฟีเจอร์ได้ด้วยการคลิกสัญลักษณ์ของฟีเจอร์นั้น แล้วเลือกสัญลักษณ์อื่นจากรายการที่ปรากฏ สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์มีดังต่อไปนี้

   เรียกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน  เรียกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน    ฟีเจอร์นี้จะถูกติดตั้งและเก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของคุณเมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ขณะที่ฟีเจอร์ย่อยจะไม่ถูกติดตั้งและเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณ

   เรียกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน  เรียกทั้งหมดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน    ฟีเจอร์นี้กับฟีเจอร์ย่อยทั้งหมดของฟีเจอร์นี้จะถูกติดตั้งและเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณ เมื่อคุณติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

   ติดตั้งเมื่อใช้ครั้งแรก  ติดตั้งเมื่อใช้ครั้งแรก    ฟีเจอร์นี้จะถูกติดตั้งในฮาร์ดดิสก์ของคุณเมื่อคุณใช้ฟีเจอร์นี้เป็นครั้งแรก ในเวลานั้น คุณอาจจำเป็นต้องเข้าถึงซีดีหรือเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายที่แต่เดิมคุณใช้ในการติดตั้ง ตัวเลือกนี้อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับฟีเจอร์ทั้งหมด

   ไม่พร้อมใช้งาน  ไม่พร้อมใช้งาน    ฟีเจอร์นี้จะไม่ถูกติดตั้งเนื่องจากยังไม่พร้อมใช้งาน

  • ถ้าฟีเจอร์มีฟีเจอร์ย่อย สัญลักษณ์ที่มีพื้นหลังสีขาวจะบ่งบอกว่าฟีเจอร์นี้และฟีเจอร์ย่อยทั้งหมดของฟีเจอร์นี้มีวิธีการติดตั้งเดียวกัน สัญลักษณ์ที่มีพื้นหลังสีเทาจะบ่งบอกว่าฟีเจอร์นี้และฟีเจอร์ย่อยของฟีเจอร์นี้มีวิธีการติดตั้งหลายวิธีรวมกัน

  • คุณยังสามารถใช้คีย์บอร์ดเพื่อเรียกดูฟีเจอร์และเปลี่ยนตัวเลือกฟีเจอร์ได้ด้วย ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกฟีเจอร์ ใช้แป้นลูกศรขวาเพื่อขยายฟีเจอร์ที่มีฟีเจอร์ย่อยอย่างน้อยหนึ่งฟีเจอร์ ใช้แป้นลูกศรซ้ายเพื่อยุบฟีเจอร์ที่ถูกขยาย เมื่อคุณได้เลือกฟีเจอร์ที่ต้องการเปลี่ยนแล้ว ให้กด SPACEBAR เพื่อแสดงเมนูตัวเลือกการติดตั้ง ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกตัวเลือกการติดตั้งที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER

 6. เมื่อคุณเลือกตัวเลือกการติดตั้งแบบกำหนดเองที่คุณต้องการเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก อัปเกรด ปุ่มนี้จะปรากฏถ้าโปรแกรมติดตั้งตรวจพบรุ่นก่อนหน้าของโปรแกรม Office เดียวกันในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • คลิก ติดตั้งเดี๋ยวนี้ ปุ่มนี้จะปรากฏถ้าโปรแกรมติดตั้งตรวจไม่พบรุ่นก่อนหน้าของโปรแกรม Office เดียวกันในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×