การตั้งชื่อและบันทึกงานนำเสนอของคุณ

เช่นเดียวกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ใดๆ คุณควรตั้งชื่อและบันทึกงานนำเสนอของคุณในทันที แล้วจึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณบ่อยๆ ขณะที่คุณทำงาน

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Backstage 

  2. คลิก บันทึกเป็น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • สำหรับงานนำเสนอที่สามารถเปิดได้เฉพาะใน PowerPoint 2010 หรือ PowerPoint 2007 ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือก PowerPoint Presentation (*.pptx)

    • สำหรับงานนำเสนอที่สามารถเปิดได้ใน PowerPoint 2010 หรือ PowerPoint รุ่นก่อนหน้า ให้เลือก PowerPoint 97-2003 Presentation (*.ppt)

  3. ที่บานหน้าต่างด้านซ้ายมือ ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้คลิกโฟลเดอร์หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่คุณต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณ

  4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับงานนำเสนอของคุณ หรือยอมรับชื่อแฟ้มเริ่มต้นโดยไม่ต้องทำสิ่งใด แล้วคลิก บันทึก

หลังจากนี้ คุณสามารถกด CTRL+S หรือคลิก บันทึก รูปปุ่ม ที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณอย่างรวดเร็วได้ตลอดเวลา

เชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติม

การเปิดหรือบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบแฟ้มอื่น

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา