การตั้งค่าแท็บหยุด

แท็บหยุดมักจะถูกใช้เพื่อสร้างเอกสารที่สามารถจัดรูปแบบได้ง่าย  แต่ตัวเลือกเค้าโครงเอกสารใน Microsoft Office Word 2007 จะสามารถจัดการเรื่องนี้ให้คุณได้

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างสารบัญหรือดัชนีได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องตั้งค่าแท็บหยุดเดี่ยวแต่อย่างใด คุณยังสามารถใช้ตารางที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและตัวเลือกหัวกระดาษและท้ายกระดาษใน Office Word 2007 ได้เช่นกัน

นอกจากนี้ Office Word 2007 จัดให้มีหน้ากระดาษที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า เช่น หน้าปกและตัวเลือกเค้าโครงหน้ากระดาษหลายแบบ ซึ่งทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้แท็บหยุดอีกต่อไป

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตั้งค่าแท็บหยุด

การเปลี่ยนระยะห่างระหว่างแท็บหยุดเริ่มต้น

ตั้งค่าแท็บหยุด

คุณอาจต้องการใช้ไม้บรรทัดเพื่อตั้งค่าแท็บหยุดด้วยตนเองที่ด้านซ้าย ตรงกลาง และด้านขวาเอกสารของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นไม้บรรทัดแนวนอนที่วางอยู่ส่วนบนของเอกสาร ให้คลิกปุ่ม แสดงไม้บรรทัด ที่ด้านบนของแถบเลื่อนแนวตั้ง

คุณสามารถตั้งค่าแท็บได้อย่างรวดเร็วด้วยการคลิกตัวเลือกแท็บที่ด้านซ้ายสุดของไม้บรรทัดจนกว่าชนิดของแท็บที่คุณต้องการจะแสดงขึ้น จากนั้นคลิกที่ไม้บรรทัดในตำแหน่งที่คุณต้องการ แต่คุณควรเลือกใช้แท็บหยุดชนิดใด

รูปแท็บ

การหยุด แท็บซ้าย จะตั้งค่าตำแหน่งเริ่มต้นของข้อความที่จะเลื่อนไปทางขวาขณะที่คุณพิมพ์ข้อความ

ปุ่ม แท็บกึ่งกลาง

การหยุด แท็บกึ่งกลาง จะตั้งค่าตำแหน่งกึ่งกลางของข้อความ โดยข้อความจะจัดกึ่งกลางลงในตำแหน่งนี้ขณะที่คุณพิมพ์ข้อความ

รูปแท็บ

การหยุด แท็บขวา จะตั้งค่าด้านขวาสุดของข้อความ ขณะที่คุณพิมพ์ข้อความ ข้อความจะเลื่อนไปทางซ้าย

รูปแท็บ

การหยุด แท็บจุดทศนิยม จะจัดแนวตัวเลขรอบจุดทศนิยม ไม่ว่าตัวเลขจะมีกี่หลัก จุดทศนิยมจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน (คุณสามารถจัดแนวตัวเลขให้อยู่รอบอักขระจุดทศนิยมได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้แท็บจุดทศนิยมในการจัดแนวตัวเลขให้อยู่รอบอักขระอื่นได้ เช่น เครื่องหมายยัติภังค์หรือเครื่องหมาย "และ")

ปุ่ม แท็บแถบ

แท็บแถบ จะไม่กำหนดตำแหน่งของข้อความ แท็บแถบจะแทรกแถบแนวตั้งที่ตำแหน่งแท็บ

ถ้าคุณต้องการให้แท็บหยุดอยู่ในตำแหน่งที่แน่นอนซึ่งคุณไม่สามารถทำได้ด้วยการคลิกที่ไม้บรรทัด หรือถ้าคุณต้องการที่จะแทรกอักขระใดอักขระหนึ่ง (ตัวนำ) ก่อนหน้าแท็บนั้น คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ แท็บ เมื่อต้องการแสดงกล่องโต้ตอบนี้ ให้คลิกสองครั้งที่แท็บหยุดใดๆ บนไม้บรรทัด

เกี่ยวกับการใช้งานไม้บรรทัดแนวนอนในการตั้งค่าแท็บหยุด

 • ตามค่าเริ่มต้น ขณะที่คุณเปิดเพื่อสร้างเอกสารเปล่าจะไม่มีแท็บหยุดบนไม้บรรทัด

 • อันที่จริงแล้ว ตัวเลือกสองตัวหลังสุดบนตัวเลือกแท็บมีไว้สำหรับการเยื้อง คุณสามารถคลิกตัวเลือกเหล่านี้ได้ จากนั้นคลิกที่ไม้บรรทัดเพื่อกำหนดตำแหน่งการเยื้อง แทนที่จะเลื่อนตัวทำเครื่องหมายการเยื้องไปตามไม้บรรทัด ให้คลิก เยื้องบรรทัดแรก รูปปุ่ม จากนั้น ให้คลิกครึ่งบนของไม้บรรทัดแนวนอนตรงจุดที่คุณต้องการให้เริ่มบรรทัดแรกของย่อหน้า คลิก กั้นหน้าลอย รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิกครึ่งล่างของไม้บรรทัดแนวนอนตรงจุดที่คุณต้องการให้เริ่มบรรทัดที่สองและบรรทัดต่อไปของย่อหน้า

 • ขณะที่คุณตั้งค่าแท็บแถบหยุด เส้นแถบแนวตั้งจะปรากฏขึ้นตรงจุดที่คุณตั้งค่าแท็บหยุด (คุณไม่จำเป็นต้องกดปุ่ม TAB) แท็บแถบนั้นคล้ายกับการจัดรูปแบบการขีดทับ แต่จะทำงานในแนวตั้งผ่านย่อหน้าของคุณที่ตำแหน่งของแท็บแถบหยุด เช่นเดียวกับแท็บชนิดอื่นๆ คุณสามารถตั้งค่าแท็บแถบหยุดได้ทั้งก่อนหรือหลังจากที่คุณพิมพ์ข้อความลงในย่อหน้าของคุณ

 • คุณสามารถเอาแท็บหยุดออกได้ด้วยการลากแท็บหยุด (ขึ้นหรือลง) ออกจากไม้บรรทัด เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ แท็บหยุดก็จะหายไป

 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถลากแท็บหยุดที่มีอยู่ไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของไม้บรรทัดไปที่ตำแหน่งต่างๆ ได้

 • เมื่อย่อหน้าหลายย่อหน้าถูกเลือก เฉพาะแท็บจากย่อหน้าแรกเท่านั้นจะแสดงบนไม้บรรทัด

ส่วนต่างๆ ของบทความนี้เป็นข้อความที่ตัดตอนมาจากการฝึกอบรมผ่านทาง Microsoft Office ออนไลน์

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนระยะห่างระหว่างแท็บหยุดเริ่มต้น

ถ้าคุณตั้งค่าแถบหยุดด้วยตนเอง แท็บหยุดเริ่มต้นจะถูกขัดจังหวะด้วยแท็บหยุดที่คุณตั้งค่าด้วยตนเอง แท็บหยุดที่ตั้งค่าบนไม้บรรทัดด้วยตนเองจะแทนที่การตั้งค่าแท็บหยุดเริ่มต้น

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

 2. ในกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ให้คลิก แท็บ

 3. ในกล่อง แท็บหยุดเริ่มต้น ให้ใส่จำนวนของระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างแท็บหยุดเริ่มต้น

  เมื่อคุณกดแป้น TAB แท็บของคุณจะหยุดข้ามหน้ากระดาษที่มีระยะห่างตามที่คุณระบุไว้

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×