การตั้งค่าเสียงและวิดีโอ

คุณลักษณะการ ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ จะช่วยคุณในเรื่องต่อไปนี้:

 • ค้นหาและเลือกอุปกรณ์เสียงและวิดีโอที่เหมาะสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของคุณโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องให้คุณทำการตั้งค่า การตั้งค่าเสียงและวิดีโอ จะกำหนดค่าอุปกรณ์เสียงและวิดีโอของคุณใหม่สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของคุณ เมื่อคุณไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์หรือติดตั้งอุปกรณ์ใหม่เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • อนุญาตให้คุณระบุอุปกรณ์ลำโพงอื่นๆ (นอกเหนือจากเครื่องหรือชุดหูฟังที่เป็นค่าเริ่มต้นของคุณ) สำหรับการโทร นอกจากนี้ยังให้คุณระบุลำโพงและไมโครโฟนแยกต่างหากสำหรับระบบเสียงของโปรแกรมประยุกต์ของคุณ

 • อนุญาตให้คุณระบุอุปกรณ์อื่นๆ (นอกเหนือจากเครื่องหรือชุดหูฟังที่เป็นค่าเริ่มต้นของคุณ) สำหรับการเล่นเสียงเตือนสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุให้เล่นเสียงเตือนที่ลำโพงของคอมพิวเตอร์เมื่อได้รับสายเรียกเข้า

 • ช่วยให้คุณสามารถทดสอบอุปกรณ์ของคุณและปรับระดับเสียงของลำโพงหรือไมโครโฟน รวมถึงทดสอบและปรับเว็บแคม

คุณลักษณะ ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ มีใน Office Communicator 2007 R2 และ Office Communications Server 2007 R2 Attendant

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - เครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟัง

ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - ลำโพง/ไมโครโฟน หรือสปีกเกอร์โฟน

ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - เสียง

ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - เว็บแคม

ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - เครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟัง

หน้า ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - เครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟัง จะปรากฏก็ต่อเมื่อ Office Communicator 2007 R2 หรือ Office Communications Server 2007 R2 Attendant ตรวจพบว่ามีเครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟังแบบ USB ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์เท่านั้น เครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟัง คือ อุปกรณ์โทรศัพท์ที่มีลำโพง ไมโครโฟน และปุ่มสำหรับโทรออกหรือวางสาย

หากคุณใช้สาย USB เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition เข้ากับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ตั้งโต๊ะนั้นจะกลายเป็นอุปกรณ์ด้านเสียงเริ่มต้นของคุณสำหรับการสนทนา การประชุม และเซสชัน Live Meeting ของ Communicator Communicator จะจับคู่กับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าการโทรที่เริ่มจาก Communicator จะอยู่ที่โทรศัพท์ตั้งโต๊ะของคุณ และการคลิกการแจ้งเตือนสำหรับสายเรียกเข้าจะเชื่อมต่อสายกับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะของคุณโดยอัตโนมัติ ระหว่างการโทร การควบคุมการโทรใดๆ ที่คุณได้กระทำ จะกระทบต่อทั้ง Communicator และโทรศัพท์ตั้งโต๊ะของคุณ

เลือกเครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟัง

รายการแบบหล่นลง เครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟัง จะป๊อปปูเลทกับอุปกรณ์โทรศัพท์ที่ตรวจพบโดยคุณลักษณะ การตั้งค่าเสียงและวิดีโอ ตามค่าเริ่มต้น การตั้งค่าเสียงและวิดีโอ จะเลือกเครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟังโดยอัตโนมัติตามลำดับความสำคัญดังนี้:

การเลือกเครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟังโดยอัตโนมัติตามลำดับก่อนหลัง

 1. โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ UC-certified IP เช่น Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 2. เครื่องโทรศัพท์แบบมีหน้าจอที่ผ่านการรับรอง UC

 3. เครื่องโทรศัพท์แบบมีสปีกเกอร์โฟนที่ผ่านการรับรอง UC

 4. ชุดหูฟังที่ผ่านการรับรอง UC

 5. อุปกรณ์ที่ไม่มีหน้าจอ หรือสปีกเกอร์โฟนที่ผ่านการรับรอง UC

 6. เครื่องโทรศัพท์ที่ไม่ผ่านการรับรอง UC

รายการ เครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟัง แบบหล่นลงจะมีตัวเลือกต่อไปนี้:

 • ค่าเริ่มต้น - <ชื่ออุปกรณ์>   เมื่อเลือกตัวเลือก ค่าเริ่มต้น - <ชื่ออุปกรณ์> คุณลักษณะ การตั้งค่าเสียงและวิดีโอ จะตรวจพบโดยอัตโนมัติและเลือกเครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟังที่เหมาะสม เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ Communicator 2007 R2 หรือ Office Communications Server 2007 R2 Attendant จะกำหนดค่าเครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟังของคุณใหม่โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณปลดหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นใหม่ หรือติดตั้งเครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟังกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อติดตั้งโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ Office Communicator 2007 R2 Phone Edition ด้วยสาย USB ตัวเลือกนี้จะแสดงการเชื่อมต่อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ

  หมายเหตุ: หากคุณต้องการใช้โทรศัพท์ตั้งโต๊ะที่ติดตั้งไว้ แต่คุณได้เลือกลำโพงหรือไมโครโฟนที่กำหนดเองไว้ก่อนหน้านี้ คุณจำเป็นต้องเลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ

 • <ชื่ออุปกรณ์>   เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการให้มีการใช้งาน แทนที่จะให้คุณลักษณะ การตั้งค่าเสียงและวิดีโอ เลือกให้คุณ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ Communicator 2007 R2 หรือ Office Communications Server 2007 R2 Attendant จะไม่กำหนดค่าใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณถอดอุปกรณ์หรือต่ออุปกรณ์ใหม่ หากคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะกับคอมพิวเตอร์ของคุณ และเลือกอุปกรณ์อื่น Communicator 2007 R2 จะไม่สามารถจับคู่กับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ Office Communicator 2007 R2

ลำโพง

 • คลิก ทดสอบ เพื่อทดสอบระดับเสียงของลำโพงสำหรับเครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟัง ใช้ตัวเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียงให้ดังขึ้นหรือเบาลง

ไมโครโฟน

 • หากคุณมีเครื่องโทรศัพท์ ให้รับสายและพูดเพื่อทดสอบระดับเสียง หากคุณมีเครื่องโทรศัพท์ ให้รับสายและพูดเพื่อทดสอบระดับเสียง หากคุณมีชุดหูฟัง ให้พูดเพื่อทดสอบลำโพง สถานะสีเขียวควรอยู่ในระดับกลางของพื้นที่ทดสอบ

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - ลำโพง/ไมโครโฟน หรือสปีกเกอร์โฟน

หมายเหตุ: เพื่อให้ผลดีที่สุด เลือกอุปกรณ์เดียวกันทั้งลำโพงและไมโครโฟน เนื่องจากการเลือกอุปกรณ์แยกกัน อาจทำให้เกิดเสียงก้องระหว่างการโทร อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์แยกกัน และคุณได้ยินเสียงก้อง คุณสามารลดเสียงก้องโดยลดระดับความดังเสียงที่ไมโครโฟนและลำโพง

หน้า การตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - ลำโพง/ไมโครโฟนหรือสปีกเกอร์โฟน ช่วยให้คุณเลือกลำโพงและไมโครโฟนสำหรับระบบเสียงของโปรแกรมประยุกต์ของคุณ นอกจากนี้ยังให้คุณเลือกอุปกรณ์แยกต่างหากสำหรับลำโพงและไมโครโฟน นอกจากนี้ หากตรวจพบอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์หรือชุดหูฟัง คุณสามารถเลือกสปีกเกอร์โฟนได้ (นอกเหนือจากสปีกเกอร์โฟนของเครื่องหรือชุดหูฟังที่เป็นค่าเริ่มต้นของคุณ) สำหรับการโทร ตามค่าเริ่มต้น การตั้งค่าเสียงและวิดีโอ จะเลือกลำโพงและไมโครโฟนโดยอัตโนมัติตามลำดับความสำคัญดังนี้:

ลำดับก่อนหลังในการเลือกลำโพงและไมโครโฟนหรือ โดยอัตโนมัติ

 1. สปีกเกอร์โฟนของอุปกรณ์โทรศัพท์ที่เลือกไว้

 2. อุปกรณ์ RoundTable

 3. อุปกรณ์ที่เป็นค่าเริ่มต้นของเครื่อง

 • ค่าเริ่มต้น - <ชื่ออุปกรณ์>   เมื่อเลือกตัวเลือก ค่าเริ่มต้น - <ชื่ออุปกรณ์> คุณลักษณะ การตั้งค่าเสียงและวิดีโอ จะตรวจพบโดยอัตโนมัติและเลือกลำโพงหรือไมโครโฟนหรือสปีกเกอร์โฟนที่เหมาะสมสำหรับคุณ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ลำโพงและไมโครโฟน หรืออุปกรณ์สปีกเกอร์โฟนจะได้รับการกำหนดค่าใหม่ เมื่อคุณปลดหรือต่ออุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่

 • กำหนดเอง   เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการเลือกอุปกรณ์เฉพาะ แทนที่จะให้ Communicator 2007 R2 หรือ Office Communications Server 2007 R2 Attendant เลือกให้คุณ นอกจากนี้ ยังให้คุณเลือกอุปกรณ์แยกต่างหากสำหรับลำโพงและไมโครโฟนของคุณ

 • ปิดการใช้งาน   เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการปิดการใช้งานลำโพง หรือไมโครโฟน หรือสปีกเกอร์โฟน

ลำโพง

 • หากคุณเลือก กำหนดเอง สำหรับ ลำโพง/ไมโครโฟน หรือสปีกเกอร์โฟน คุณสามารถเลือกอุปกรณ์ต่างๆ จากรายการแบบหล่นลง

 • คลิก ทดสอบ เพื่อทดสอบระดับเสียงของลำโพง

ไมโครโฟน

 • หากเลือก กำหนดเอง ไว้สำหรับ ลำโพง/ไมโครโฟน หรือสปีกเกอร์โฟน คุณสามารถเลือกอุปกรณ์จากรายการแบบหล่นลง

 • คลิก ทดสอบ เพื่อทดสอบระดับเสียงของไมโครโฟน ใช้ตัวเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียงให้ดังขึ้นหรือเบาลง

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - เสียง

หน้า ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - เสียง ช่วยให้คุณสามารถเลือกลำโพงที่จะใช้สำหรับเล่นเสียงจากโปรแกรมประยุกต์ของคุณได้ เช่น เสียกริ่งสำหรับสายเรียกเข้า หรือเสียงแจ้งเตือนเมื่อมีคำเชิญ IM ตามค่าเริ่มต้นนั้น ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ จะเลือกลำโพงระบบที่เป็นค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

 • ค่าเริ่มต้น - <ชื่ออุปกรณ์>   ตัวเลือกนี้จะเป็นค่าเริ่มต้นที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ เมื่อเลือกค่าเริ่มต้นไว้ การตั้งค่าเสียงและวิดีโอ จะตรวจพบโดยอัตโนมัติและเลือกเครื่องสำหรับการเล่นเสียงเตือน ประโยชน์ของการเลือกตัวเลือกนี้คือ หากคุณถอดอุปกรณ์ออก และต่ออุปกรณ์ตัวใหม่ Communicator 2007 R2 หรือ Office Communications Server 2007 R2 Attendant จะจัดการการเลือกให้คุณโดยอัตโนมัติ

 • <ชื่ออุปกรณ์>   เลือกอุปกรณ์ หากคุณต้องการให้เสียงเตือนเล่นที่อุปกรณ์ที่ต้องการ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ Communicator 2007 R2 หรือ Office Communications Server 2007 R2 Attendant จะไม่กำหนดค่าอุปกรณ์สำหรับเสียงให้คุณใหม่ เมื่อคุณถอดอุปกรณ์เดิมหรือต่ออุปกรณ์ใหม่

 • ปิดการใช้งาน   เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการปิดการใช้งานลำโพง เพื่อไม่ให้โปรแกรมเล่นเสียงแจ้งเตือนใดๆ ออกทางลำโพง

ลำโพง

 • คลิก ทดสอบ เพื่อทดสอบระดับเสียงของลำโพงสำหรับใช้เล่นเสียงต่างๆ

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - เว็บแคม

หน้า ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ – เว็บแคม ให้คุณเลือกเว็บแคมเพื่อใช้ระหว่างการสนทนาทางวิดีโอ หน้านี้ให้คุณเข้าสู่การตั้งค่าและการปรับค่าซอฟต์แวร์ที่ให้มาโดยผู้ผลิตเว็บแคม ตามค่าเริ่มต้น Communicator 2007 R2 หรือ Office Communications Server 2007 R2 Attendant จะเลือกอุปกรณ์วิดีโอโดยอัตโนมัติตามลำดับความสำคัญดังนี้:

ลำดับก่อนหลังในการเลือกอุปกรณ์วิดีโอ

 1. สตรีมเสียงลำโพงในอุปกรณ์ RoundTable ที่ใช้งานงานอยู่

 2. อุปกรณ์วิดีโอที่เป็นค่าเริ่มต้นของเครื่อง

 • ค่าเริ่มต้น - <ชื่ออุปกรณ์>   ตัวเลือกนี้จะเป็นค่าเริ่มต้นที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ เมื่อเลือกค่าเริ่มต้นไว้ Communicator 2007 R2 หรือ Office Communications Server 2007 R2 Attendant จะตรวจพบโดยอัตโนมัติและเลือกเว็บแคมสำหรับการสนทนาแบบวิดีโอ ประโยชน์ของการเลือกตัวเลือกนี้คือ หากคุณถอดอุปกรณ์ออก และต่ออุปกรณ์ตัวใหม่ Communicator 2007 R2 หรือ Office Communications Server 2007 R2 Attendant จะจัดการการเลือกให้คุณโดยอัตโนมัติ

 • <อุปกรณ์>   เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้โปรแกรมประยุกต์ให้อุปกรณ์วิดีโอที่กำหนด หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ Communicator 2007 R2 หรือ Office Communications Server 2007 R2 Attendant จะไม่กำหนดค่าอุปกรณ์วิดีโอให้โปรแกรมประยุกต์ของคุณหใม่ หากมีการถอดอุปกรณ์วิดีโอออก หรือเพิ่มอุปกรณ์ตัวใหม่

 • ปิดการใช้งาน   เลือกตัวเลือกนี้หากคุณไม่ต้องการใช้งานเว็บแคม

การตั้งค่าเว็บแคม

 • คลิกที่ปุ่ม การตั้งค่าเว็บแคม เมื่อต้องการใช้ซอฟต์แวร์การตั้งค่าและปรับค่าของผู้ผลิตเว็บแคม

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×